Hotline
0(212)5503551
BLOG - Statik Proje

TEKNİK RAPOR

     İşyeri açmak, çalıştırmak ve yapının dayanlıklı olup olmadığını öğrenmek için belediyelerin, bakanlıkların ve şahısların istemiş oldukları ve yönetmelikte geçen kriterler göre hazırlanmış bina teknik raporudur. Teknik heyet tarafından ve ilgili birim tarafından teşhisler konularak ve doneler toplanarak 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerine göre raporlar oluşturulmaktadır. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerinde teknik rapor için gerekli olan karot alınması...


TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ - TBDY2018

    18 Mart 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30364 (Mükerrer) YÖNETMELİK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için ger...