Kentsel dönüşüm, Deprem DayanıklılıkTesti - Teknik Rapor ve İşyeri Ruhsatı

Binanızın kentsel dönüşüm ve deprem risk raporunu alabilmek için , binada bulunan maliklerden biri veya kanuni temsilcisi, dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, tapu fotokopisi ve kat maliklerini ve arsa paylarını gösteren belge ile, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerine, ilçe belediyelerine veya bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara müracaat ederek tespit ettirilebilirler. 

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu olmamakladır. Yalnız yapınızın güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. Deprem risk raporu almak için herhangi bir çoğunluk aranmaz. 

Deprem risk raporu almak için varsa binanın statik ve mimari projeleri temin edilir. Binanıza ait projeler bulunmadığı taktirde binanın taşıyıcı sistem rölövesi uzmanlarca çıkartılır. Beton kalitesinin belirlenmesi için binanızda beton örnekleri alınır ve alınan beton örnekleri laboratuvarda beton dayanım testine tabi tutulur ve raporlanır. Zemin etüt raporları da hazırlanarak binanın taşıyıcı sisteminin statik ve dinamik hesapları yapılarak bina deprem performansı belirlenir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre bina deprem risk raporu hazırlanır.