Kentsel dönüşüm, Deprem Dayanıklılık Testi - Teknik Rapor ve İşyeri Ruhsatı

Binanızın kentsel dönüşüm ve deprem risk raporunu alabilmek için, binada bulunan maliklerden biri veya kanuni temsilcisi, dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, tapu fotokopisi ve kat maliklerini ve arsa paylarını gösteren belge ile, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyük şehir belediyelerine, ilçe belediyelerine veya bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara müracaat ederek tespit ettirilebilirler. 

Kentsel Dönüşüm

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu olmamakladır. Yalnız yapınızın güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. Deprem risk raporu almak için herhangi bir çoğunluk aranmaz. 

Deprem Risk Raporu

Deprem risk raporu almak için varsa binanın statik ve mimari projeleri temin edilir. Binanıza ait projeler bulunmadığı taktirde binanın taşıyıcı sistem rölövesi uzmanlarca çıkartılır. Beton kalitesinin belirlenmesi için binanızda beton örnekleri alınır ve alınan beton örnekleri laboratuvarda beton dayanım testine tabi tutulur ve raporlanır. Zemin etüt raporları da hazırlanarak binanın taşıyıcı sisteminin statik ve dinamik hesapları yapılarak bina deprem performansı belirlenir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre bina deprem risk raporu hazırlanır.

Bina Deprem Testi

Özellikle belirtmek gerekir ki bina deprem testi ve raporu için ister Eviniz, İşyeriniz, Apartmanınız, Siteniz, Okul, Hastane, Tüm Eğitim Yapıları, Üniversiteler, Yurt, Sağlık Yapıları, Poliklinikler, Sağlık Ocakları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Tarihi Eser Binaları, Her Çeşit Amaç ile kullanılan binalar ile Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir Kullanabilir İzni için Deprem Testi, Deprem Dayanıklılık Raporu için BAKANLIK YETKİLİ KURULUŞU "STATİK PROJE" FİRMASI UZMAN KADROSU ile SİZE hizmet vermekteyiz.

Normal şartlarda evinizi, işyerinizi veyahut binanızın belirli periyotlarda olası yaşanacak olan depreme dayınıklı olup olmadığının tespitinin yaptırılması büyük önem arzetmektedir. Çünkü genel olarak deprem kuşağında olan ülkemizde eski tip binalar daha çok risk taşıdığı ortadayken mutlaka bina deprem dayanıklılık testi yaptırmanız gereklidir.

Bina Sağlamlılık Raporu

Özellikle Çevre ve Şehir Bakanlığımızın bu husustaki hassiyet ve destekleri ile hayata geçirilen eski yapıların yenilenmesi veyahut birden fazla parselin birleşerek kentsel dönüşüm yapılması ile deprem riski ortadan daha kolayca kalktığı ortadadır. Eğer evimizi, binamızı dayanıklı olup olmadığını merak ediyor ve bunun için bir şeyler yaptırmak istiyorsanız bizlere gelerek veyahut telefon açarak Bina Deprem Dayanıklılık Testi uygulamasının yaptırılması konusunda anlaşma sağlayabiliriz.

Deprem Raporu

Bu hususta yapılması planlanan şeyleri özetlemek gerekirse binanın mevcut betonun, demirinin, ve binanın bulunduğu alanın fiziki olarak koşullarının tarafımızca yapılan testler ve laboratuvar ortamlarındaki tetkikler neticesinde sizlere yapınız hakkında bilmeniz gerekenleri raporlayarak sunacağız. Ön aşama olarak sizlerin ilk olarak İstanbul'un en iyi mühendislerince bu işlemin yapılarak sizlere resmi raporlama ile sonucun aktarıldığını unutmamanız gerektiğidir.

Bina Dayanıklılık Raporu

Bazen yeni ev alacaklar binalarının Deprem Dayanıklılık Testi sonucuna bakmadan direkt olarak evi alma işlemini yapmakta ve zaman geçtiğinde en ufak bir deprem de binalarının salladığını ve güven vermediğini görecektir. Bu konuda ne yaparsanız yapın veyahut nereden alacak olursanız olun mutlaka deprem testi yaptırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Bu basit bir işlem olmakla birlikte sizlerin can ve mal güvenliğiniz açısından büyük önem arzetmektedir.

Deprem Testi fiyatları

Asıl olarak sizde ne oluşturduğunu bilmek isterseniz çok basit bir ifade ile daha kaliteli, dayanıklı ve gönül rahatlığı ile yaşayacağınız mekânların elde edilmesi konusunda bizlere net bir cevap sunan, bina yapımında kullanılan malzemelerin kaliteli olup olmadığının bir göstergesi niteliğinde olan ve sizinde gönül rahatlığı ile ikamet edeceğiniz ortamları oluşmasını raporlayan bir sistem olarak sizlere diyebiliriz.

Deprem Testi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

1. Malik

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Tapu Fotokopisi

2. Başvuru Sahibi Şirket ise;

 • Şirket Vergi Levhası, İmza Sirküsü,
 • Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Başvuru Sahibi Kiracı ise;

 • Dilekçe Mülk Sahibince İmzalanacak Aşağıdaki Belgeler Eklenecek
 • Kira Kontratı Fotokopisi,
 • Kiracı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. Başvuru Sahibi Kiracı Şirket ise;

 • Şirket Vergi Levhası,
 • İmza Sirküsü,
 • Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Başvuru Sahibi Vekil ise;

 • Vekaletname,
 • Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Son zamanlarda hayata geçirilen Bakanlık, Yerel Yönetimlerinde eşsiz desteği olan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında İstanbul’da bulunan pek çok semtte büyük bir çalışma ortamı oluşmuş ve yeni yeni binaların yapıldığını görmekteyiz. Bu bazen bireysel olarak yapıldığı gibi bazen bir parsel alanda üç-beş ada birleşerek de dönüşüm işlemini başlatmış olmaktadırlar. Bu esnada önemli bir konu olan yapılarda kullanılacak bütün malzeme ve ekipman bizzat test yapılarak kullanıldığı için yeni binaları almak isteyenler açısından sorun oluşturmamaktadır.

Malesef ki İstanbul’da gibi eski yerleşim yerlerinde mevcut binaların çoğu 1999 depreminden önce yapılmış olması olası deprem kuşağı ülkemizin yaşayacağı bir felaket senoryasın tepe takla olacağını göstermektedir. Bu nedenle bakanlığında özellikle üzerinde durduğu konuların başında olan kentsel dönüşüm eğer mümkün değilse mutlaka bina sağlamlık raporu alınarak yapılarınızın ne denli güvenli olduğunun tespiti yapılması gerekmektedir. Çünkü önceden alınan tedbirin binlerce can ve mal kaybını önleyeci bizzat ortada iken bunun yaptırılmaması tamamen deprem risk raporu unsuru olacaktır. Bunun için Deprem Testi yaptırmanız gerekir. Binanıza ait deprem testini yapacak olan pek çok firma bulunur. Kentsel dönüşüm sistemi de bunlar arasında yer alır. Firma yetkilileri gecesini gündüzüne katarak çalışan, her biri alanında uzman ve yetkili kişilerdir. Profesyonel destek almak için firma yetkililerine başvuru yapabilirsiniz. Sizinle her aşamada yakından ilgilenirler.

Binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını Deprem Testi ile anlayabilirsiniz. Sadece oturduğunu binanın değil kamu alanlarında kullanılan hastane, okul, tüm eğitim yapılası, spor salonları gibi binalarında depremde dayanıklı olup olmadığını Deprem Testi ile anlarsınız. Bunun için tüm binaların deprem testini bir an önce yaptırması gerekir.

Deprem Raporu için öncelikle binanın inşa edildiği alanın zemininin durumunu belirlemek için zemin etüdü yapılır. Ardından binanın mevcut durumunu gösteren bina rölevesi çizilir. Daha sonra zamanla binada oluşmuş aşınmalara belirlenir. Ardından binadan yeterli sayıda karot ve beton örneği alınır. Alınan örnekler laboratuvar ortamında incelenmesi için gönderilir. Bunun sonucunda bina beton dayanımı belirlenir. Bu çalışmanın amacı budur. Daha sonra röntgen aleti ile taşıyıcı kolonların iç durumuna bakılır. Kullanılan demirlerin çapı ve durumu belirlenir.

Taşıyıcı elemanların bazılarında yapılan sıyırma işlemi ile zayıflamalar belirlenir. Bunun sonucunda bilgisayar ortamında binanın 3 boyutlu hali hazırlanır ve deprem etkisi yaratılarak binanın depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı tespit edilir. Tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre binanıza deprem raporu hazırlanır.

Bu rapora göre depreme dayanıklı ya da değil diye sonuç çıkar. Depreme dayanıklı olmayan binalar Kentsel Dönüşüm Projesinden hiç beklemeden yararlanmalıdır. Çünkü olası bir depremde bina daha çok hasar görür. Can kaybını önlemenin yolu dönüşümü geciktirmeden yapmaktır. Firma yetkililerimiz rapor aşamasında olduğu gibi dönüşüm aşamasında da yanınızda olacaktır.

Kentsel dönüşümden yararlanmak istiyorsanız devletin size sunacağı kredi ya da kira yardımından da yararlanabilirsiniz. Binanızın depreme dayanıklı olmadığını Deprem Testi ile kanıtladıktan gerekli süreçleri başlatmak için Danışmanlık alarak ilgili kuruma başvurularınız yapılarak binanın yıkılıp yerine daha dayanıklı ve modern çizgilere sahip bina inşa edilmesi sağlanabilir.

Görüldüğü üzere sektörün gelişmesine katkı sağlayan bizler sizler için en iyisini düşünerek taleplerinizin ne olduğunu çok iyi bilerek işin ehli üreticiyiz. Sizleri gerek ofisimize gerekse siparişleriniz için o nazik ellerinizle telefonunuzu bekliyoruz. Nitekim Deprem Analizi için en doğru adreste olduğunuzu unutmamalısınız..!

Deprem Analizi

Deprem Analizi denildiğinde öncelikle ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak sahip olduğunuz binaların, işyerlerinin, kurum veya kuruluşların depereme karşı ne derece dayanıklı olduğunun analiz yoluyla raporlanması işlemidir diyebiliriz.

Sürecinizin bütün aşamalarında yüksek inşaat mühendislerimizce yapılarak yapılarınızın deprem testi raporu hazırlanarak size sunulur ve dilediğiniz resmi kuruma vermek veyahut kendinizin kafanızdaki soru işaretlerini gidermede kullanabilirsiniz. Çünkü özellikle ülkemizdeki yapıların bir çoğu 1999 öncesine ait olduğundan mutlaka depreme ne denli güçlü olup olmadığının bilinmesi deprem analizi yoluyla raporlanarak bilinir. Sizler de haklı nedenden ötürü bu işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi yapılan yapılarınızın sonuç itibari ile depreme ne derece dayanacağının teknik olarak mühendislerimizce tespit edilmesidir. Kurumuza gelen her müşteriyi bu güne kadar memnun göndermemizin ardında olan müşteri memnuniyeti esası özellikle sizlerin taleplerini de en iyi şekilde karşılamamız yatmaktadır. Görülen gerçek raporlamalarımızla deprem dayanıklılık testi işlemlerinizi hızlıca yaparak ihtiyaç duyduğunuz şekilde dilediğiniz kuruma verebilmeniz mümkündür.

Mühendislerimizce belirli kriterlerde testleri ve analizleri yapılan akabinde raporlanarak sizlere sunulan bu belgeler resmi belge niteliğinde olmaktadır. Artık sizlerin yeni yapı aldığınızda da bu testi mutlaka yaptırmanız gerektiğini mutlaka varsa bu testi isteyerek satın alma yapacağınız yapının iç yüzünü görmüş olursunuz. Mutlaka aksatmadan ve ihmal ettirmeden bu işlemi yaparak yapılarınızın Deprem Dayanıklılık Testi neticesinde ne derece güçlü olduğunu görmeniz mümkündür.

Deprem Raporu

Deprem Raporu için öncelikle binanın inşa edildiği alanın zemininin durumunu belirlemek için zemin etüdü yapılır. Ardından binanın mevcut durumunu gösteren bina rölevesi çizilir. Daha sonra zamanla binada oluşmuş aşınmalara belirlenir. Ardından binadan yeterli sayıda karot ve beton örneği alınır. Alınan örnekler laboratuvar ortamında incelenmesi için gönderilir.

Bunun sonucunda bina beton dayanımı belirlenir. Bu çalışmanın amacı budur. Daha sonra röntgen aleti ile taşıyıcı kolonların iç durumuna bakılır. Kullanılan demirlerin çapı ve durumu belirlenir. Taşıyıcı elemanların bazılarında yapılan sıyırma işlemi ile zayıflamalar belirlenir. Bunun sonucunda bilgisayar ortamında binanın 3 boyutlu hali hazırlanır ve deprem etkisi yaratılarak binanın depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı tespit edilir. Tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre binanıza deprem raporu hazırlanır.

Deprem Risk Raporu

Deprem Risk Raporunu sizlere sunan firmamız üstelik bütün bunları sadece ve sadece çok kısa sürede tam nokta atışı sonuçladırarak sizlere sunar. Deprem risk raporu talep eden her müşterimize bütün detaylar hesaplanarak ve planlama yapılarak teslimatı sağlanır.

Sizin sahip olacağınız bu deprem risk raporu ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaparak sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Mühendislerimizce yapılarınızın ne derece depreme dayanıklı olup olmadığı belirli resmi kuruluşların istedi şekilde düzenlenerek sizlere sunarız. Deprem risk raporu talepleriniz için bizlere bir telefon açarak hemen sahip olmanız için sizleri bekliyoruz.

Deprem Risk Raporu Testi Fiyatları

Binalarınızın depreme dayanıklı olup olmadığının tespit edilip raporlanarak sizlere sunulmasını talep ederseniz firmamız bu konuda sizlere destek sağlayacaktır. Piyasa fiyatlarının bir hayli yüksek olduğu bu dönemde yüksek inşaat mühendisleri çalışanlarımızla deprem testi fiyatları konusunda sizlere yardımcı olmaktan kıvanç duyarız.

Nitekim eğer yaptıracağınız bu test sadece kafanızdaki soru işaretini kaldırmak amaçlı mı yoksa başka nedenleri mi var bunun belirlenmesi sizlerin fiyat açısından değişiklik gösterecektir. Sizlere deprem testi fiyatları konusunda dün olduğu gibi bugünde kısacası her zaman yardımcı olmaya çalışan firmamız elinden gelen en uygun piyasa fiyatını sucağından hiç şüpheniz olmasın. Hemen bizlere telefon açarak yapılarınızın deprem testi uygulamasını yaptırabilirsiniz.

Deprem Performans Raporu

Deprem performansının belirlenmesi deprem performans raporu Türkiye'de yıkıcı depremlerin yaşandığı bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz tarih boyunca sık sık depremler olmuş Ve can kayıplarına yol açmıştır. Özellikle 1999 yılındaki gölcük İzmit yaşanan deprem ve Marmara'da oluşan hat hayatında yarattığı etki sonucunda çok fazla can kaybına yol açmıştır.

Marmara depreminden sonra hükümet ciddi önlemler almış ve can kayıplarının önüne geçebilmek için yeni deprem yönetmeliği hazırlanmıştır. Bina deprem yönetmeliği önemli değişiklikler yapılarak binaların depreme karşı dayanıklı olup olmayacağı tartışmalara yol açmış ve dayanıklı binaların oluşabilmesi için Türkiye deprem yönetmeliği yayınlanmıştır.

Yönetmeliğe göre tasarım bina mühendislik hizmeti almadan yapılmasını önüne geçmiştir. Deprem yönetmeliği sayesinde yapım aşamasında yaşanan aksaklıklar giderilmiş depreme dayanıklı yapıların İnşaatı gerçekleşmemiştir.

Çevre ve Şehir bakanlığı 6.500.000'dan fazla konutun depreme dayanıksız olduğunu belirtmiştir. Bu yapıların yeniden yapılıp inşa edilebilmesi için halk ile seferberlik ilan edilmiş ve istekli olan kişiler ve mal sahipleri kentsel dönüşüm sayesinde binalarını yenilemiştir.

Yönetmelik sayesinde laboratuvar firmaları çevrecilik bakanlığı denetiminde güncellemeler yapılmış ve çipli sisteme geçilmiştir. Piyasayı düzenleme ve adaletli dağıtım için yönetmeliklerin uygulanması hayati önem Taşımaktadır. Laboratuvarları Beton testi ve Çelik testi yapılarak dayanımları ölçülmektedir. Bu sayede kaçak demir ve beton üretiminin engellenmesi hedeflenmiştir.

Türkiye'de bulunan yapıların birçoğu depreme karşı hazırlıklı olduğunu söyleselerde bu durum testler yapılmadan anlaşılmamaktadır. Mühendislik bilgisi ve deneyimi olmadan yapılan yapılarHer zaman için risk taşımaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için acil olarak deprem testlerinin yapılması ve deprem dayanıklılık raporların hazırlanması gerekmektedir. Bu sorumluluk mal sahipleri ve mütahitlere kalmış olur bu durumda mevkii olarak sorumludur. Ekonomik durumlardan ve manevi durumlardan dolayı mal sahipleri tarafından bu işlemler yapılmayıp gözardı edilebilmektedir.

Yapı kalitesinin ölçülmesi için en başta malzemelerin kalitesinin değerlendirilmesi ve mühendis meslek örgütlerinin bu işe el atması gerekmektedir. Raporları hazırlanırken binanın beton kalitesi ölçülmesi gerekir karot numunelerin alınması, sıyırma çeki yapılması, ultra ses ölçümlerinin yapılması, betonda oluşan hasarların tespit edilmesi, çimento oranının belirlenmesi, binanın rölevesinin alınması geometrisine çıkarılması, yapı elemanlarının boyutlarının çizilmesi, yerleşimin belirlenmesi, dolgundu varsa dolgu duvarların çizilmesidir. Diğer aşama olan röntgen işlemi yapılmasıdonatıların miktarlarının ve sayısının belirlenmesi kalitesinin belirlenmesi, üç boyutlu resimler aracılığıyla boyutlarının belirlenmesi, korozyon olup olmadığının tespit edilmesi, etini sıklaştırmalarının tespit edilmesi, üç boyut modellerin oluşturulması, zemin etüd yapılması veya yapılmış zemin etüdün kullanılmasıdır. 


Bütün veriler oluşturularak üç boyutlu statik programlar yardımıyla yapı performans analizlerinin hesaplanması mühendislik kısmında kalmış olup buradaki kurallar Türkiye deprem yönetmeliği çerçevesinde hesaplamalar yapılarak deprem performans analizleri hazırlanır. Belediye ve çevresi tarafından kontrol edilir.

Deprem Testi Fiyatları 2020

TALEP / YÖNTEM HIZLI ORTA KAPSAMLI
Bilgi Amaçlı 750 TL 3000 TL Bina Sağlamlık Raporu için Tıkla..!
Kentsel Dönüşüm Kullanılamaz 3500 TL Deprem Raporu için Tıkla..!
Resmi Kurum Test Talepleri Kullanılamaz Kullanılamaz Deprem Risk Raporu için Tıkla..!

** Fiyatlarımıza KDV dahil olmayıp %18 KDV ilaveten uygulanır. Fiyatlar temsili nitelik taşımakta olup net uygulama ve fiyatlandırma için mühendislerimizle irtibata geçiniz. Görüleceği üzere Deprem Testi Fiyatları açık ve net şekilde sizlere sunularak yaptırmak istediğiniz işlem ne ise ilgili fiyat aralığını ilgili işi bildirdiğinizde sizlere çok basit bir şekilde fiyatlandırmayı yaparız. Acele ederek 2020 yılı için sizlere test fiyatlarımızdan faydalanın.

 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) binaların deprem performansını belirliyor (sismik performans raporu) Türkiye, yıkıcı bir depremin meydana gelebileceği bir yerde bulunuyor. Bu nedenle yapılacak tüm yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlanması ve üretilmesi gerekmektedir. Ülkemiz tarihinde çok ciddi yıkıcı depremler olmuştur. Özellikle 1999 yılında İzmit-Gercuk'ta meydana gelen Marmara depremi çok ciddi can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Marmara depreminden sonraki yıllarda da aynı şekilde büyük kayıpların önüne geçmek için araştırmalar başladı. Öncelikle Türk Yapı Deprem Yönetmeliği'nde depreme daha dayanıklı binalar üretmeyi hedefleyen önemli değişiklikler yapıldı. Ayrıca maalesef ülkemizde çok fazla bina mühendislik hizmeti verilmeden üretiliyor. Ayrıca birçok bina deprem yönetmeliğine göre tasarlanmış ancak yapının yapımında karşılaşılan sorunlar nedeniyle depreme dayanıklı hale getirilememiştir.

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 6,7 ​​milyondan fazla evin depreme dayanıklı olmadığını ve bu evlerin güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 30 yılı aşkın süredir ülkemde kaliteli beton üretimi, kullanımı ve denetimi için yoğun bir şekilde çalışıyor.Yapının depreme dayanıklı olmasını sağlamak için 2007 yılında bir laboratuvar kurdu. ve uzun ömürlüdür. -kalıcı. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin laboratuvarı 2009 yılından itibaren TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvardır. Ülkemizdeki birçok büyük projeyi test edin ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle THBB laboratuvarı bölgede önemli bir Ar-Ge laboratuvarı haline gelmiş ve 2019 yılında sismik performans testlerinde en üst seviyeye ulaşmıştır.

Türkiye'deki hemen hemen tüm binaların sahipleri, binalarının depreme ne kadar hazır olduğunu bilmiyor. Türkiye Hazır Beton Birliği, başta beton olmak üzere yapı malzemelerinin kalitesini değerlendirme konusunda önde gelen meslek kuruluşlarından biridir ve önemli bir görev üstlenmiştir. Binalarının depreme dayanıklılığını kim bilmek ister; sahip, İnşaat yöneticisi, Mühendislik Ofisi, Belediyeler ve yerel yönetimler, kamu kurumu, Binalar için ayırt edici özelliklere sahip detaylı deprem raporları hazırlayabilir (Binaların Deprem Performans Analiz Raporu)

Sismik testler için aşağıdaki araştırmayı yürütüyoruz (bina sismik performansının analiz raporu). a) Binanın beton kalitesini belirleriz. Betondan bir karot örneği alın, Zıplayan çekiç, Ultrasonik ölçüm, Beton içerisinde oluşan iç ve dış çatlaklar, karbonizasyon vb. Hasar tespiti, Gelişmiş denetim gereksinimleri (alkali-silika reaksiyonu, etrenjitin gecikmeli oluşumu, çatlakların nedeni, su-çimento oranı, karbonizasyon durumu, çimento tipi ve hatta bina hizmet ömrü modeli vb.) altında betonun petrografik incelemesini gerçekleştirin. b) Binayı araştırırız. Mimari geometriyi ayıklayın, Taşıyıcı tüm yapı elemanlarının (kolonlar, perdeler, kirişler, döşemeler) boyut ölçümü, Taşıyıcı elemanın zemindeki konumunu belirleyin, Mil açıklıklarının ve dolgu duvarların konumlandırılması

 

C Binanın röntgenini sürükleyerek çelik donatı haritasını çıkarıyoruz.

Binadaki çelik donatıların ölçüsünün ve niteliğinin tespiti,
Binanın her katında donatının haritalanması, ebat ölçümleri,
Kritik yapı personellerinden beton pas hisseyi sıyırması yapılarak donatının korozyon gidişatının tespiti,
Düşey yapı personellerinde etriye sıklaştırılmasının tespiti,
Binanın GPR Ground Penetrating Radar taraması ve parçacık tespiti,
3 ebatlı modelleme yapılması,

DEPREM


Ülkemiz jeolojik yapısı sebebiyle büyük zelzeleler üretebilecek faylara sahiptir. Bu nedenden dolayı fay ve fay hareketleri yerbilimcilerin alaka odağı haline gelmiştir. Yerbilimciler tarafından iyi öğrenilen faylar özellikle 1999 yılında ülkemizde alana gelen 2 büyük zelzeleyle cemiyet tarafından da denetlenir ve bilinir bir hale gelmiştir. Zelzele potansiyeli olan diri fayların sismolojik ve paleosismolojik işlevleri araştırılmaktadır. 

Bakanlık tarafından lisanslandırılan kuruluşumuz müttehitliğini üstlendiği binalardan ayrıca zelzele tehlike raporu fiyatı arz etmiyor. Takımlarını kendi içinde barındıran Çetinkaya inşaat zelzele tehlike raporu verilmesinden imha , projelendirme, binanın yine inşası ve iskanlı tapuların teslim edilmesine kadar tüm hizmetleri kendi bünyesinde vermektedir.

Binanızın bulunduğu bölgenin kentsel değişim alanı bülten edilmesine gerek yok fertsel müracaatlarınızla 6306 rakamlı kanun ile yerinde yenilenme ile kentsel değişim avantajlarından yararlanılabilirsiniz ; siz de yeni emin binalara sahip olabilirisiniz.

TEHLİKELİ YAPI

Tehlikeli yapı 6306 rakamlı Kanun'a göre tehlikeli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü bitirmiş olan ya da devrilme veya ağır zarar görme tehlikeyi taşıdığı ilmi ve teknik bilgilere ve çalışmalara sabredilerek tespit edilen yapıyı veya yapıları içerir. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının devrilmesi nedenleriyle yapı tamlığı bozulmuş olan yapılar tehlikeli yapı arzına mevzu edilemez. 

 Tehlikeli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanması

Yapı malikinin binasına tehlike tespiti yaptırabilmesi için öncelikli olarak tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış müessese ve kuruluşlara müracaat etmesi gerekir. Yapı sahibinin müracaatından sonra lisanslı kuruluşlar, lüzumlu saha çalışmaları ile binadan bilgi toplayıp, binayı modeller ve tahlil ederler. Elde edilen ilmi ve tekniksel bilgilerle, binanın tehlike seviyeyi tanımlanarak tehlike tespit raporu hazırlanır.

Hazırlanan rapor 10 iş günü içinde Müdürlüğe sevk edilir. Müdürlük noksan ve yanlış hazırlanan raporlar için, raporu hazırlayan lisanslı kuruluşa düzenleme harekâtı için geri bildirim yapar. Noksan ve yanlış hazırlanan raporların 30 iş günüiçinde tertip edilerek Müdürlüğe teslim edilmesi gerekir. Alakalı idaremeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar onaylanır. Yapılan çalışmalar neticesinde, Müdürlük tarafından tehlikeli bulunan yapılar 10 iş günü içerisinde hazırlanır.

Tehlikeli Yapı Saha çalışmaları ve Bilgi Bir Araya Gelmesi 

Tehlikeli yapıların tespiti için yapılan hesaplar, mevcut binanın taşıyıcı sistem özellikleri dikkate alınarak yapılır. Taşıyıcı sistem özellikleri kritik kata göre tanımlanır. Kritik kat, rijitliği öbür katlara göre en az olan, yanal ötelenmesi zemin tarafından yakalanmamış olan kattır. 

 Mevcut binada kritik katın rölevesi çıkartılır. Ayrıca kritik katın sütun ve perdelerinin en az %20'sini içermesi koşulu ile boyuna ve enine donatıların cinsi, çapı ve sütunların sarılma bölgesi ile orta bölgesindeki etriye aralıkları tanımlanır. Beton özelliklerini tanımlamak emeliyle sütun ve perdelerden zorunlu rakamda numuneler alınır. 

Bu harekâtlar röntgen, karot, sıyırma ve test çekici usulleri ile yapılır. Numunelerinden elde edilen beton dayanımının %85'i mevcut beton dayanımı olarak kabul edilir. Tehlikeli binanın daha evvel yapılmış olan zemin araştırma özellikleri kullanılabilir veya yine zemin araştırması yapılabilir.

Yapının Tehlikeli Çıkması ve İtiraz

Mevzu ile ilgilenen Tapu Müdürlüğü tarafından mevcut yapı tapu kütüğüne tehlikeli yapı olarak işlenir ve hak sahiplerine tebligat yapılır. Bildiri harekâtları Tebligat Yasayı' na göre yürütülür. Yapılan tebligat yazılı ve elektronik etraf temel alınarak Müdürlüğe bildirilir.

Bildiri içeriğinde,

Bildiri tarihinden itibaren 15 gün içinderiskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği,

Verilen 15 günlük vakit içerisinde itiraz edilmediği takdirde yönetçe verilecek 60 günlük vakit içerisinde tehlikeli yapının devirdirilmesi gerektiği, 

hususları yer alır.

Bildirinin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde tehlikeli yapı tespitine karşı malikler ve kanuni temsilciler aracılığı ile tehlikeli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir arzuhal ile itiraz edilebilir. 

Yapılan itiraz ile Bakanlık tarafından yapının bulunduğu şehir için yetkilendirilmiş olan teknik kurul tarafından tehlikeli yapı tespit raporu tekerrürden analize alınır ve yapı için son karar verilir. Yetkilendirilen teknik kurulda, bakanlıktan en az 2 tanesi inşaat mühendisi olmak üzere 3 aza ve üniversitelerden 4 aza olmak üzere toplamda 7 şahsiyet aza bulunur. Tehlikeli yapı tespitinin yapılan itiraz üzerine değişmesi halinde vaziyet aynı biçimi ile tapu müdürlüğüne bildirilir.

Testi Maliyetleri


Uzman Kadromuz ve Enuygun Zelzele Testi Maliyetleri ile Binanıza bilgi emelli, kentsel değişim, bina kuvvetlendirme,  veya Tüm Resmi Müesseselerde, Tüm Bakanlıklarda Şehir, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde geçerli İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı veya eşi emellerde kullanılmak üzere binanızın Zelzele Testini yapıp Zelzele Dayanıklılık Raporunu hazırlıyoruz.

Arz ettiğiniz Rapor “ Zelzele Dayanıklılık Raporu, Bina Sağlamlık Raporu, Zelzele İncelemeyi, Tehlikeli Yapı Tespit Raporu, Zelzele Testi Raporu, Zelzele Raporu, Zelzele Testi, Zelzele Dayanıklılık Testi Raporu, … vs” ADI ne olursa olsun Herçeşit ve Emelle Kullanılan tüm binaların mevcut gidişatının zelzelede, zelzelesiz veya özel şartlardaki gidişatının tespitini alakalı idaremeliklere uygun olarak yapıp tüm bu raporlar tarafımızca hazırlanmaktadır.

RAPOR ÇEŞİTLERİMİZ


BİLGİ AMAÇLI RAPOR :

Binanın Mevcut Gidişatının tespiti yapılarak Rapor Hazırlanmakta ve Rapor için yapılan tüm teknik tespitler ile Rapor Neticeyi hakkında müracaat sahibine Ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu Rapor yalnızca Müracaat sahibine Teslim Edilir; Müracaat sahibinin arzı dışında HİÇBİR FOTOĞRAFI MÜESSESEYE Rapor İLETİLMEMEKTEDİR.Bu Rapor Cinsinde Emel Binanın Mevcut Vaziyetini Ortaya koyup bina Zelzele Tehlikeli çıkar ise bina için zorunlu tedbirleri kendi tanımladığınız şart ve zamanda almaktır. Yeniden Müracaat Sahibinin Arzı ile BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANDIĞIMIZ RAPORU; Bina Kuvvetlendirme, Kentsel Değişim veya başka emelle kullanılmak üzere Resmi Rapor Formatına çevirip tüm Resmi Süreç tarafımızdan yürütülmektedir.

KENTSEL DEĞİŞİM AMAÇLI RAPOR :

Kentsel Değişim Yasayı kapsamında binanızın Tehlikeli Yapı Tespiti Uzmanlarımızca yapılıp Binanız için Tehlikeli Yapı Tespit Raporu hazırlanıp tüm Onay ve Resmi süreç tarafımızca yürütülmektedir. Hak sahibi arzı ile Kentsel Değişim kapsamda bina kuvvetlendirmesi veya yeni bina üretimi; bina kuvvetlendirme projesi veya yeni bina projesinin hazılranması;teşvikli bina kuvvetlendirme kredisi veya yeni bina inşaası için kentsel değişim kredilerinin çıkarılması; bina kuvvetlendirmesinin yapılması veya yeni bina inşaatı uzman takımımızca yapılmakta ve binanız hak sahiplerine teslim edilmektedir.

ÇALIŞMA, OTURMA, FİRMA vs RUHSATI EMELLİ RAPOR :

Resmi müessese ve kuruluşlara Çalışma , Oturma veya İşlet Ruhsatı almak veya bilgi emelli binanın Mevcut Vaziyetini bilmek için yapılan müracaat ile uzmanlarımız binada lüzumlu tüm teknik tespitler yapılıp; müracaat sahibine Rapor Teslim edilmektedir. Hazırlamış olduğumuz Rapor Tüm Resmi Müesseselerde, Tüm Bakanlıklarda Şehir, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde geçerli Çok Emelli Kullanılabilir.

BİNA KUVVETLENDİRME AMAÇLI RAPOR :

Binanın Mevcut Vaziyetini bilip zelzeleye Karşı zorunlu temkinleri almak isteyen Hak Sahipleri veya Resmi Müesseselerin müracaat ile binada zorunlu tüm teknik tespitler yapılıp Zelzele Raporu tarafımızca hazılranmakta yapılan tüm teknik çalışmalar ile Rapor Neticeyi hakkında müracaat sahibine Ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 Bina Zelzele Tehlikeli çıkar ise müracaat sahibinin arzı ile bina için Bina Kuvvetlendirme Projesi ve Bina Kuvvetlendirme Maliyeti çıkarılıp yeniden hak sahibinin arzı ile Devlet Teşvikli Uzun Vadeli Bina Kuvvetlendirme Kredileri tarafımızdan çıkarılarak Bina Güçlendimresi de uzman takımımızca yapılarak binanızın teslimi yapılır. 

DAHA EVVEL HAZIRLANMIŞ RAPORLARIN HAKİMİYETİ :

Mevcut Binanız için daha alınmış Resmi veya Bilgi emelli Hazırlanmış Raporun Hakimiyet edilerek beceriksizlerin tespit edilmesi için  müracaatta bulunduğunuzda Uzmanlarımız Mevcut Raporu araştırmakta, binanın yerinde zorunlu tüm teknik tespitleri yapmaktadır. Tüm yapılan çalışmalar sonucunda Mevcut Rapor ve binanın Mevcut Vaziyetini Ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacak biçimde Bina Zelzele Raporu hazırlanmakta ve tüm yapılan çalışmalar ayrıntılı bir biçimde müracaat sahibine anlatılarak Rapor teslimi yapılmaktadır. Rapor Sorgulama; Kentsel Değişim için hazırlanmış Raporlar, bilgi emelli daha önceki zelzele idaremeliğine göre alınmış kapsam olarak güven vermeyen Raporlar ile özel ve resmi tüm mevzular için yapılabilmektedir.

ÖZEL YAPI VE MEVZULAR İÇİN RAPOR :

Bina cinsi yapıların dışında her türlü emel için kullanılan yapısal ve / veya yapısal olmayan her türlü taşıyıcı sistem, bina, yapı vs için uzman takımımız alakalı kanun ve idaremeliklere uygun olarak lüzumunuza müteveccih lüzumlu tüm teknik tahlilleri yaparak Raporu hazırlayıp sizi tüm yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirir.

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.