İhale işlerinde aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İhale dosyası hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, teklif mektubunun hazırlanması ve diploma yeterlilik hizmetleri sağlamaktayız.