İskele Proje Hizmetlerimiz :

Cephe Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
İç - Dış Cephe İş iskelesi Projesi 
İç - Dış Kalıp İskelesi hesabı

Türkiye ve Yurtdışına iskele projesi, iskele detay projesi, iç iskele projesi göndermekteyiz. 

Her türlü İskele İşlerinin dayanımı, statik projesini ve hesaplamalarını hazırlamaktayız.

 

SAP2000 iskele hesabı

Sap2000 paket programı yardımı ile iskele tasarımı yaapılarak hesaplaması yapılabilmektedir.  Sap2000 paket programı tercih çok edilmekedir. Bunu sebebi ise sap2000 paket programının lisansı uluslar arası geçerli olması ve dünyadaki standartların hemen hepsini bünyesinde barındırması sebebi ile diger paket programlara fark atmaktadır. 

İskele Projesi nedir?

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak projelendirmesi dwg çizimlerinin alınmasına iskele projesi denir.

Tavan iskele hesabı 

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin tavan kısmına kadar yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak projelendirmesi dwg çizimlerinin alınmasına iskele projesi denir.

Kalıp iskele hesabı

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin kalıp kısmının yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak projelendirmesi dwg çizimlerinin alınmasına iskele projesi denir.

STA4CAD iskele projesi

Sta4cad paket programı yardımı ile iskele tasarımı yaapılarak hesaplaması yapılabilmektedir.  Sta4cad paket programı Türkiyeden tercih çok edilmekedir. Bunu sebebi ise sta4cad paket programının lisansı Türkiye'de olması ve TSE standartların paket programda yer almasıdır. 

Bayındırlık iskele hesabı

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin  yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak rapor şekline getirilir ve bu işleme iskele hesabı denir.

iskele statik hesabı nasıl yapılır?

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak rapor şekline getirilir ve bu işleme iskele statik hesabı denir.

 

 

 

 

hs : İskele Yüksekliği
bs : İskele Çıkma Genişliği (Dikmelerin merkezinden merkezine)
ls : İskele Çıkma Uzunluğu (Dikmelerin merkezinden merkezine)
hl : İskele Kat Yüksekliği
hk : Korkuluk Yüksekliği
1 : Ankraj
2 : Düşey Düzlemdeki Takviye (Enine çapraz)
3 : Düğüm Noktası
4 : Ana Korkuluk
5 : Ara Korkuluk
6 : Topuk Tahtası
7 : Yan Koruma
8 : Dikme
9 : Enine Ara Bağlantı
10 : Birleştirme Elemanı
11 : Platform
12 : Düşey Düzlemde Takviye (Boyuna çapraz)
13 : Boyuna Ara Bağlantı
14 : Taban Plakası
15 : Kafes Kiriş
16 : Bağ Elemanı
17 : Düşey Çerçeve
18 : Merdiven
19 : Düşeyliği Ayarlanabilen Taban Plakası
20 : Zemin Sabitleme Tabanı

Not: Şekil, iskele bileşenlerini tanıtım amaçlı olup sağlanması gereken koşulları göstermez.

İskele örnek rapor