KENTSEL DÖNÜŞÜM 

Teknik rapor hazırlanması aşamasında bazı değerlerin tespit edilmesi ve bu tespit edilen değerleri sonucunda binanın can ve mal güvenliği açısından gizli olduğu tespiti halinde Kentsel dönüşüm dosyası hazırlanır.

Kentsel dönüşüm dosyası hazırlanırken 2019 riskli yapı yönetmenliğini tabi alanlarda geçerlidir. Kentsel dönüşüm kanunda yararlanabilmek için tüm binaların bakanlık yetkili kuruluşları olan Kentsel dönüşüm büroları tarafından hazırlanmakta ve bu Kentsel dönüşüm dosyaları hazırlanırken mal sahibi e-Devlet üzerinden seçmiş olduğu

Kentsel Dönüşüm Aşamaları

Kentsel dönüşüm firmasına yetki verilerek dosya ilk aşaması tamamlanmış olur. ilk aşamadan sonra yapılacak işlemler de karot okuması yılların yapılarak İnanın risk analizi tespit edilir ve riskli yapı arat sisteminde neden sistem aracılığıyla bakanlığın ilgili birimine bildirilir. Bildirimi aşamasında istenen belgeler ve dökümanlar hazırlanarak ilgili belediyeye sunulur. Bakanlığın bildirmiş olduğu belgeleri belediye tarafından onay aşaması yapılarak yıkım aşamasına geçilir.

Yıkım yapılırken yapı ruhsatı ve şantiye şefi gereklidir. Deprem risk haz raporları hazırlanırken hasarlı ekonomik ömrünü tamamlamış binalar bildirilmesi gerekmektedir aksi durumda ilgili maddeler gereği yaptırımı tabiidir ve bildirilmesi yasa dışıdır. Deprem riski raporları hazırlanırken uzman ekip ve uluslararası tecrübeye sahip bakanlık yetkili kuruluşları tarafından bir binada mevcut depreme dayanıksız ne kadar ömrü tamamlamış olduğu tesbiti yapılır.

Riskli Yapı Yönetmeliği RBTE 2019

Yapılar için kullanılan katkı kredisi, vergi muafiyeti gibi depreme dayanıksız yapı bildirmesi durumunda bu işlemler kurum tarafından sağlanır 6306 sayılı kazan değişim kanunu gereği afet riskli yapıların yenilenmesi ile ilgili kanun 31.05.2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereği riskli yapıları olan binaları vergi ve harç muafiyetlerinden yararlanılarak ücretsiz şekilde binanın yapılması sağlanmıştır.

Kentsel dönüşüm risk raporu

Kentsel dönüşümü yapılırken bazı faydaları da sağlar. Bunlardan birincisi binanın depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti ikinci aşamada bilgi amaçlı performans analizleri ve raporlar hazırlanması üçüncü aşamada yeni inşaat için tapu belediye ve noter harç vermek vergi muafiyet gerçekleşmesi bina ortak karar protokolülerinin hazırlanması büyük sahipleri ve kiracılar için kentsel dönüşüm kaydını çıkar.

Özel kredi kullanılması

durumunda kredi masraf indirimi ve deprem risk raporu ek yardım alınması mülk sahipleri kiracılar için bakanlıktan kasadan düşün kira yardımlarının temin edilmesi bina gayrimenkul değer tespitini yapılmasında değer artışı gözlenmesi bina gayrimenkul değerleme tespiti yapılması anlaşmayan kat malikleri hisselerinin satın alış alınması ve kamulaştırılması bina için projelerin yeni projelerin hazırlanması anlaşmayan malikler hakkında soruşturma açılması ilgili belediyelerden inşaat ruhsatlarının alınmasıdır.

Yeni yapılacak yapı için yapı denetimin atanması ve inşaat bakanlıkça lisanslı müteahhitler tarafından yapılmasıdır.

Kentsel dönüşüm yapılırken başvurulması gereken evraklar

arasında başvuru dilekçesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm şehirlerin bir bölümünün yapılması ve ciddi anlamda büyük bir kısmını proje kapsamına alınması sayesinde can ve mal güvenliğini sağlanması amaçlanmıştır ve depreme karşı etkilerini azaltmak amacıyla yapılmaktadır.

Mevcut yapının stoklar şeklinde hazırlanan yapılarda depreme karşı etkileri araştırılarak insanların riskli yapılar kullanmasını dışına çıkılmasında amaçlanmış ve bu sayede depreme karşı can ve mal güvenliğini en az da indirmeye amaçlamıştır.