RAF PERİYODİK KONTROLLERİ

Statik analizi yapılmış olan rafların her yıl periyodik kontrolleri yapılarak iş güvenliği açısından önem arz etmektedir.