AHŞAP STATİK PROJE VE RAPOR

Ahşap Statik Proje, yapının ana taşıyıcı iskeletinin ahşaplardan oluştuğu yapıdır. Daha çok kırsal bölgelerde olmasından ziyade hobi amacı ve eklentili yapı olarakta kullanılabilir. Bu yüzden can ve mal güvenliğini sağlaması gerekir. Ahşap statik hesbına göre ahşap statik projesi hzırlnamsı gereklidir.

Ahşap statik projesi, ana taşıyıcı sistemin ahşaptan yazılmış yapıdan oluşur. Buradaki ana kriter ahşap olmasıdır. Temelin mütemadi temel ve radye temelden oluşan çoğunlukla 2 katlı yapılardan oluşur. Ülkemizde beton fiyatlarının artması ve bölgelerin durumuna göre ahşap Yapı yazılması ekonomik olarak mümkün kulmakta ve tercih edilmektedir. Bu yüzdendirki ahşap yapılar tercih edilebilir. 
Ahşap Yapı yazılmadan önce statik hesaplamaların yazılması dayanım ve mukavemetinin yeterli olması gerekir. Ayrıca statik hesabı yapılmış yapının maliyeti düşürdüğü içinde gerekli görülmektedir. Bu yüzden statik projelerin yazılması gerekir. Zorunluluk olmasa bilene bizde bu amaçla çakışan firmamız en iyi hizmet vermek için çalışmaktadır. Yasal olarak ise ruhsatsız yapıda oturulamayacağı için ruhsat alınması ve projelerinin kontrol mühendislerince güvenli olarak yazılması gerekir. Can ve mal güvenliği açısındanda önemli görülmektedir. 
Ahlap statik hesaplaması ise proje oluşturulurken projedeki hesapların kontrollerinin yer aldığı dökümleri ifade etmektedir. Bu yüzden ahşap statik proje ile statik rapor bir arada olur. Hesaplamalara göre statik projeler oluşturulur.

Ahşap Statik, Ahşap yapının statik olarak etkilerine göre can ve mal güevnliğini sağlayacak şekilde yönetmelikteki kriterlere göre tasarım yapılan ve hesaplanan dökümleri içerir. Ahşap statik tbdy 2018 kriterlerine görede hazırlanabilmektedir. Uluslar arası gecerliliği olan kriterlere göre hazırlanan ahşap statikleride vardır. Statik hesaplama yapılırken ilgili paket programlarının kullanımı da önemlidir. 

Bunların en önemlileri Sap2000 paket programıdır. İlgili lisanslı Türk Paket programlarıda vardır ve Türkiyede geçerliliği olan yönetmelikler ışığında hesaplama yapılmaktadır.

 

Çelik ve Ahşap Projeleri

Çelik ve ahşap projeleri, çeşitli yapı türlerinin inşaatında kullanılan malzemeler üzerine odaklanır. Bu bölümde çelik konstrüksiyon çizimleri, çelik raporu, ahşap proje ve raporları gibi farklı malzeme ve yöntemlere değinilmektedir.