Hizmetlerimiz
  • Enerji Kimlik Belgesi

  • Rölöve

  • EKB

  • Yeni Bina EKB

  • Mevcut Bina EKB

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun bize verdiği yetki doğrultusunda Enerji Performansı Yönetmeliği çıkarılmış ve buna bağlı olarak enerji sınıflaması yapılmıştır. Enerji Performansı Yönetmenliğine göre yapılarda verimli ve etkin şekilde enerjinin kullanılması amaçlanmıştır. Enerji israfının önlemesi ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Bilindiği üzere enerji verimliliği, günümüz dünyasının en önemli konularından biridir. Enerji tüketiminin azaltılması ve doğal kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla geliştirilen ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB), binaların enerji performansını ölçen ve değerlendiren önemli bir araçtır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB), yapıların enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıfını gösteren resmi bir belgedir. Bu belge ile bina sahipleri, kiracılar ve alıcılar, binanın enerji performansı hakkında detaylı bilgilere erişebilir ve yatırım kararlarına bu faktörleri de dâhil ederek daha sağlıklı seçimler yapabilirler. Ayrıca, EKB sayesinde hem kamu hem de özel sektörde tasarruf sağlanarak ülkemizin enerji politikalarına katkıda bulunulmaktadır.

Belgenin hazırlanması sürecinde, yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılan teknik rapor ve analizler esas alınmaktadır. Raporlar, binanın ısı yalıtımı, aydınlatma sistemi, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri gibi çeşitli bileşenlerini inceler ve buna göre enerji verimliliğini hesaplar. Bu sayede, yapıların enerji sınıfı belirlenir ve EKB'nin üzerinde yer alan A'dan G'ye kadar olan harfli sınıflandırmaya göre değerlendirilir. A sınıfı en yüksek enerji verimliliğini, G sınıfı ise en düşük enerji verimliliğini temsil etmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB), yeni yapılan binaların yanı sıra mevcut binaların da enerji performanslarını artırıcı önlemler alarak daha yüksek bir sınıfta yer almasına yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda, bina sahipleri ve yöneticileri, teknik rapor ve analizler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda ısı yalıtımına yönelik iyileştirme çalışmaları yapabilir, aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik adımlar atabilirler.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunlu hale gelmiş olup, yeni inşa edilen binaların satış ve kiralama işlemleri için bu belgenin bulunması gerekmektedir. Mevcut binalar için de 2020 yılından itibaren geçerli olan bu uygulama ile enerji verimliliği sağlama konusundaki farkındalık artmaktadır.

Sonuç olarak, ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB), enerji verimliliğini öncelikli hedef olarak gören ve bu alanda önemli adımlar atan ülkemiz için büyük bir değer taşımaktadır. Bu belge sayesinde, binaların enerji tüketimi azaltılabilir, doğal kaynakların daha etkin kullanılmasına katkıda bulunulabilir ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya inşa edilebilir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu?

 Yapı ruhsatı alınırken veya tapu ilemleri yapılırken istenmektedir. Enerji kimlik belgesinin mutlaka yaptırılması yasa ile zorunlu hale gelmiştir. Nitekim yapılan tespitler sonucunda bakanlık onaylı belgeyi alarak sorunlarınızdan kurtulun. Her yapılacak adımı uzmanlarımızca yapıldığından yapınızın olması gereken soruna net çözüm sunarız.

Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar?

Enerji Kimlik Belgesi yani kısacası EKB binanı enerjş sınıfının hangi oranlarda tasarruf ettiğini gösteren hesaplamalar sonuncu çıkan bakanlık tarafından lisanslı firmlar tarafından çıkarılmaktadır. Önemli olan şeyin kimlik belgesi almak olmadığı asıl önemli kriterin yapacağınız tasarruf ve maddi kazanç olacaktır. Bu yüzden gelin bizlere bir telefon ile ulaşarak kazancınızı görün.

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Kursu

Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş odalar ve üniveriteler tarafından yetkilendirme yapılmaktadır. Firmamızın Bakanlıkça verilmiş lisansımızla süreçlerinizi yönetip sizlere rapor sunuyoruz.

Enerji Kimlik Belgesi EKB

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) enerji verimliliği konusunda yapıların en önemli belgelerinden biridir. Yapılan düzenlemelerle, Türkiye'de yeni inşa edilen veya mevcut binaların enerji sınıfına göre değerlendirilmesi ve bunun şeffaf bir şekilde ifade edilmesi amaçlanmıştır. ENERJİ KİMLİK BELGESİ; yapıların enerji sinifinin belirlenmesi, ön hesap raporunun oluşturulması, enerji verimliliğini artırmak ve belediye iskanı için gereklidir.

Enerji Kimlik Belgesi ile bina sahiplerine, yapılarının enerji tüketimi ve enerji tasarruf potansiyeli hakkında bilgi sunulmaktadır. Bu sayede hem yapı sahipleri hem de kullanıcılar, enerjiden tasarruf etmek ve doğal kaynakları korumak adına farkındalık yaratmakta ve harekete geçmeye teşvik edilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi almak isteyenler, projelerini bu kapsamda değerlendirebilir ve daha uygun çözüm önerileri elde edebilirler.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ düzenlenmesinde dikkate alınan faktörler arasında; binanın ısı yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, aydınlatma sistemleri ve enerji tüketimini etkileyen diğer unsurlar bulunmaktadır. Bu nedenle, enerji kimlik belgesi almak isteyen yapı sahiplerinin, bu kriterlere uygun projeler sunması oldukça önemlidir.

EKB hizmeti kapsamında, öncelikle yapıların enerji sınıfının belirlenmesi gerçekleştirilir. Bu aşamada, enerji verimliliği açısından değerlendirilen yapıların hangi sınıfa girdiği ortaya konulmaktadır. Ardından ön hesap raporunun oluşturulması sürecine geçilir ve böylece yapıların enerjiden tasarruf potansiyeli ölçülür. Enerjiden tasarruf sağlamak için yapılması gerekenler ve öneriler de bu rapor içerisinde yer almaktadır.

Son olarak, belediye iskanı için Enerji Kimlik Belgesi'nin düzenlenmesi gerekmektedir. İskan işlemleri sırasında belediyeler tarafından talep edilen bu belge sayesinde, binanın enerji verimliliğinin gözetildiği ve doğal kaynakların korunduğu bir süreç izlenmektedir. Böylece hem bina sahipleri hem de kullanıcılar enerji verimli yaşam alanlarına kavuşmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alarak hem siz hem de çevreniz için doğru adımı atın. Yapılarınızın enerji verimliliğini artırarak enerjiden tasarruf sağlayacak çözümler bulun ve doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakın. Unutmayın, enerji kimlik belgesiyle başlayan süreç, sizin ve çevrenizin daha iyi bir geleceği için önemli bir adımdır.

Enerji Kimlik Belgesi yani EKB binanın metrekaresi üzerinden hesaplanarak çıkmaktadır.  Metrekaresine göre fiyatlandırma yapılmaktadır.

EKB yapılması için mimari proje, mekanik proje, elektrik projesi ve ısı yalıtım raporu gereklidir. Uzmanlarımız siz değerli müşterilerine bu süreçle alakalı olarak ne yapılması gerekiyor ise bizzat aktararak hiç sorun yaşamadan süreci yöneteceğinde emin olabilirsiniz. Nitekim hep dediğimiz gibi iş bilenindir ve yapılacak her işte bu mantıkla en iyisi olmak adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 
Enerji kimlik belgesi yasal sorumluluk olmakla birlikte ülkenin kaynaklarını tasarruflu kullanmak açısından da bir vatandaşlık görevidir. 
Ülkemizde enerji verimliliğinine her geçen gün önem verilmekte ve bu adımda yönetmelikler çıkarılmaktadır. Ülkemiz ve dünyamız için yenilene bilir enerji kaynaklarına ihtiyaç artmakta bizlerde bu sorumlulukların bilincinde olarak ülkemize katkıda bulunmalıyız. 
Enerji Kimlik Belgeside bu kapsamda çıkarılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Enerji kimlik belgesi binanın hangi malzemelere göre enerji tasarrufu olması gerektiği adına bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu sınıflandırma her türlü makina ve teçhizatlardada belirtilmiş ve planlanmıştır. Düşük enerji tüketimi kullanımı sayesinde hem ülkemiz hemde maliyetleri düşürmemize yaramaktadır.

Sınıflandırma yaparken bazı etkenler göz önünde bulundurulurlar bunlar şunlardır:

1-Binanın en az enerji miktarını

2-Seragazı seviyesini

3-Yalıtım özelliklerini

4-Isıtma Sistemini

5-Sogutma Sistemini

Örnek verecek olursak aynı beyaz eşyalardaki enerji sınıflandırmasını örnek verebiliriz. Enerji Kimlik Belgesi de Yapı için kullanılan kısa adı ekb olarak bilinen belgedir. A harfinden başlar. G harfinde sonlanır. En verimli A harfi iken en verimsiz enerji sınıf ise G harfidir. Yeni yapılacak yapılarda ve mevcut yapılarda C sınıfının altında Enerji Kimlik Belgesi hazırlanmamaktadır. Kanunen de iskan alamamaktadır.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı kuruluştur.

Türkiye genelinde Enerji Kimlik Belgesi hazırlamaktayız. Güvenli ve Hızlı bir şekilde Enerji Kimlik Belgesi EKB hizmeti vermekteyiz.

Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması aşamasını nasıl yapılır?

enerji kimlik belgesi oranları

Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması aşamasında mimari proje, ruhsat, mekanik projeler, elektrik projesi ve ısı yalıtım projesi ve raporları gerekmektedir. Mimari proje çizimlerin yapılması ve oluşturulmasında çok önemli bir yere sahiptir. Duvar kalınlıklar, ebatı, türü ve malzemeler önemli yere sahiptir. Aynı şekilde mekanik proje içinde yer alan ısınma değerleride bi o kadar önemli ve ısı yalıtım daki değereler göre programa girişler yapılmatadır. En son veri girişleri aydınlatma yani elektrik projesi girişidir bu işlemler bir sıkala şeklinde gitmetek olup sırası ile girilip işlemler hızlı bir şekilde yapılır.

Enerji Kimlik Belgesi, Yönetmelikte zorunlu olması sebebi ile yapılmakta isede enerji verimliliği açısından bakıcak olursak enerji tüketiminde azalma gözlenmiştir. Özellikle projede ısı yalıtımdan dolayı enerji tasarufu elde edilmektedir. Ülkemizde enerji üretimi geliştirlmek istenmekte enerji açığını azaltmaya çalışmaktadır. Bizlerde tasarruf ederek ülkemize katkıda bulunmamız hemde enerjiye yapacağımız harcamayı azaltmış olacağız.

Enerji Kimlik Belgesİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir. Şuanki adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altında Enerji Verimliliği Müdürlüğünce yürütülmektedir. Enerji Kimlik Belgesi kısaca EKB diye adlandırılmaktadır. EKB sınıflarına göre çoktan aza doğru alfabetik sıralanır. En başta bulunan iyi enerji sınıfını göstermekte olun en aşağıdaki alfabe ise en tasarrufsuzu diye isimlendirilir. Bu isimlendirmede analiz verilerinden girilin mühendis tarafından doğruluğuna göre çıkmaktadır. Yönetmelik gereği yeni binalarda C sınıfının altında olmaması şartı vardır. Aksi takdirde ruhsa verilmemektedir. Mevcut yapılarda ise sınıf farketmeksizin çıkartma zorunluluğu vardır. Bakanlığımız enerji tasarrufu için tüm yapıların mevcut durumunu düzeltilmesi ve kayıtsız tasarrufu ölçmek amacı ile yapmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Akustik Rapor

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), bir yapının enerji verimliliğini gösterirken akustik rapor ise yapıların ses yalıtım özellikleriyle ilgili bilgi sunar. Bu bölümde her iki belgenin önemi ve alınması gereken süreçler ele alınmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi aşamaları nasıl olur?

Çizim ekibi ve analiz ekiplerinin bir bütün şeklinde enerji kimlik belgelerinin haırlanıp hesaplaması yapılmaktadır. hesaplamalarda belirtilen sınır değerleri aşmamak gerekmektedir. Sınır diye tabir edilen sınıfları geçilmesi durumunda ekb çıkmamaktadır yeni binalarda sınıfı sağlanana kadar ekb belgesi verilememektedir. Hesaplama yapılrken kurum tarafından onaylı projelerin olması gerekmektedir. Bütün bilgilerin eksiksiz olması durumunda gün içinde enerji kimlik belgeleri hazırlanıp sistem onayına sunulur sistem onayına düşen ekb ruhsat bilgileri ve tapu bilgileri girilerek otomatik sistem tarafından onaylanıp mal sahiplerinin edevlet sistemine düşmektedir. Aynı şelikde tapu ve belediye sistemlerindede görünüp işlm yapılırken onay kısmıda direk geçilerek ruhsat aşaması tamamlanmış olur. Sizler daha fazla bilgi aktarmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. iyi günler. 

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ TALEPLERİNİZİ HEMEN BİZLERE ULAŞARAK SAĞLAYABİLİRSİNİZ.!

enerji kimlik belgesi

+90(212)5503551

+90(533)1939232

Enerji Kimlik Belgesi Örnek Raporlaması

                                        

                

Enerji Kimlik Belgesi Talep Formunu Doldurarak Fiyat Teklifi Alınız.

Enerji Kimlik Belgesi Videosu