Men
Hizmetlerimiz
 
 • Çelik Projesi

 • Çelik Fabrika Projesi

 • Çelik Asma Kat Projesi ve Çelik Ara Kat Hesabı

 • Çelik Çatı Projesi

 • Çelik Ahır Projesi ve Çelik Çiftlik Projesi Hesapları

 • Depo Projesi

 • Çelik Güçlendirme Projeleri

 • Dış Cephe İş iskelesi Projesi

 • Kalıp İskelesi hesabı

 • Ağır Çelik Statik Proje

 • Hafif Çelik Statik Proje

 • Giydirme Cephe Statik Hesabı

 • Uzay Kafes Sistem Projesi

 • Çelik Yapı İmalat ve Montaj Çizimleri

 • Çelik Yapı Birleşim ve Detay Çizimleri

 • Çelik Yapı Maliyet Hesapları ve Metrajları

 • Güneş Enerji Sistemi Projesi

 • Çelik Platform Hesabı

 • Çelik Silo Hesabı

 • Çelik Silo Bunkeri

 • Silo Tankı Hesabı

 • Çelik Köprü Projesi

 • Çelik Yaya Üst Geçidi Projesi

 • Çelik Direk Hesabı ve Çelik Baca Hesabı

 • Çelik Kule Hesabı

 • Çelik Sundurma Hesabı

 • Çelik Hangar Hesabı

 • Taşıyıcı Çelik Raf  Sistemi Hesabı

 • Endüstriyel Raf  Statik Hesabı

 

Çelik Proje, endüstriyel ve inşaat sektöründeki Çelik Proje, endüstriyÇelik Proje, endüstriyel ve yapısal projeler için kapsamlı bir çözüm sunan öncı bir çözüm sunan öncü bir mühendislik hizmetü bir mühendislik hizmetidir. Çeşitli çelidir. Çeşitli çelik yapılar ve sistemler için tasarımik yapılar ve sistemler için tasarım, hesaplama ve uygulama hizmetleri sağlayarak, müşterizmetleri sağlayarak, müşterizmetleri sağlayarak, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelilerin ihtiyaçlarına yönelik etkileyici ve güvenli yapılar inşa etmeye olanak tanır.

Çelik Fabrika Projesiır.

Çelik Fabrika Projesi ile tesislerinizi daha verimli ile tesislerinizi daha verimli ile tesislerinizi daha verimli ve dayanıklı hale getirerek, işletmenizin uzun vadeli baş, işletmenizin uzun vadeli başarısını destekleyebilirsinarısını destekleyebilirsiniz. Çelik Asma Kat Projesi ve Çelik Ara Kat Hesabi ve Çelik Ara Kat Hesabı sayesinde de mevcut alanınıı sayesinde de mevcut alanınızı en iyi şekilde kullanarak ekzı en iyi şekilde kullanarak ek katlar yaratılabilir.

Dış cephe iş iskelesi projesi ve kalhe iş iskelesi projesi ve kalıp iskelesi hesabı ile güıp iskelesi hesabı ile güvenli çalışma ortamı sağlanırvenli çalışma ortamı sağlanırken, ağır çelik statik proje ve hafif çelik stat proje ve hafif çelik statik proje uygulamaları ile yapıların dayanıklılığı garantilenmektedir. Giydirme cephe stattedir. Giydirme cephe statik hesabı, estetik ve fonksiyonel dış cepheler olksiyonel dış cepheler oluşturmak için önemli bir faktuşturmak için önemli bir faktördür.

Uzay kafes sistem projesi gibi ileri teknoloj sistem projesi gibi ileri teknolojilere sahip çözümlerilere sahip çözümlerle daha geniş açıklıklara sahip yapılara imkan tanınırken, yapılara imkan tanınırken, çelik yapı imalat ve montaj çelik yapı imalat ve montaj çizimleri ile projenizin gerç çizimleri ile projenizin gerçekleştirilmesi sürecinde hassekleştirilmesi sürecinde hassas ve doğru uygulamalar yapılabilir. Çelik yapı birleşılabilir. Çelik yapı birleşim ve detay çizimleri de yapıim ve detay çizimleri de yapıların güvenliğini ve performansınıların güvenliğini ve performansını artırmaya katkı sağlar.

Çelik Proje aynı zamandaÇelik Proje aynı zamanda enerji verimliliği konusunda enerji verimliliği konusunda da öncüdür. Güneş da öncüdür. Güneş da öncüdür. Güneş enerji sistemi projesi ile yapılar enerji sistemi projesi ile yapılar enerji sistemi projesi ile yapılarınızın enerji ihtiyaçlarınızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürını karşılamak için sürdürülebilir ve ekonomik bir yolülebilir ve ekonomik bir yol sunar. Çelik platform hesabı sunar. Çelik platform hesabı ve çelik silo hesabı gibi ve çelik silo hesabı gibi hizmetlerle endüstriyel hizmetlerle endüstriyel tesislerde depolama alanları ol tesislerde depolama alanları oluşturarak, işletmenizin veruşturarak, işletmenizin verimliliğini artırabilirsinizimliliğini artırabilirsiniz.

Sonuç olarak, Çelik Proje; fabrika, ahır, dep Proje; fabrika, ahır, depo, güçlendirme, dışo, güçlendirme, dış cephe iskelesi, kalıp is cephe iskelesi, kalıp iskelesi gibi birçok farklı sekelesi gibi birçok farklı sektörde kullanılabilen geniş üktörde kullanılabilen geniş ürün yelpazesine sahiptirrün yelpazesine sahiptir. Müşteri ihtiyaçları. Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bu hizmetler sayesinde, yapı bu hizmetler sayesinde, yapı bu hizmetler sayesinde, yapılarınıza değer katarken aynı zamanda uzun ömürlüı zamanda uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunar.

Çelik ve Ahşap Projeleri

Çelik ve ahşap projeleri, çeşitli yapı türlerinin inşaatında kullanılan malzemeler üzerine odaklanır. Bu bölümde çelik konstrüksiyon çizimleri, çelik raporu, ahşap proje ve raporları gibi farklı malzeme ve yöntemlere değinilmektedir.

Çelik Proje ve Raporunun kullanılan alanlar nerelerdir?

Genelde tüm yapı sisteminin çelik yapıdan üretilen, 1.deprem bölgelerinde tercih edilmektedir. Çelik Projeleri yapılarının çoğunluğunu çelik konstrüksiyon fabrikalar, hangar, spor tesisi, depo ve atölyeler de kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise geniş açıklı geçiyor olması ve yüksekliğin fazla olmasından kaynaklanmakdır.

Ülkemiz 1. ve 2. dereceden deprem kuşağı boyunca şehirlerin olması buna bağlı olarak çelik projeleri tercih edilmektedir. 

Çelik Proje nasıl yapılır?

Çelik Proje uygulaması ülkemiz de sınırlı boyuttadır. Çelik Konstrüksiyon yapılarını diger yapılara göre çok üstün yanları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Mekanik özellikleri, statikleri ve kolay uygulama bunlardan bir kaçıdır. Çelik Proje, ekonomik ve güvenli olması avantajlarını taşırken belirli standartlara sahip olmasından dolayı hızlı yaygınlaşmaktadır. Çelik proje yapılarının plan, boyut ve detayları çelik projeyi oluşturmaktadır.

Çelik proje ve hesapları yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

Çelik proje ve hesapları yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Maliyeti çok etkileyen çelik projeler yapım aşamasına geçilmedem önce hangi amaç için yapılan isteniyorsa ilgili programlara göre çizimlerin yapılması gerekir. Bazı paket programları vardır sadece ağır çelik yapı olan fabrika yapmaktadır. Sadece uzmalık olan paket programaı kullanarak daha ekonomik sonuçlar doğurarak daha iyi sonuçlar alınır. Bu kadarı bilene çelik yapılara için çok etki yapmakta ama malesef piyasa şartlarında ve yapacak olan kişilerin bu işi fazla dikkate almamakla birlikte ülkemizde yüzde 87 iskan aşamsında sorunlarla karşılaşmaktadır. Çelik projelerinin yapım aşamasında ve sonrasında sorunlar çıkmaması için iyi bir danımanlık vermekteyiz. Yapılan projelerimiz inşaat mühendisleri odası tarafından ve istanbul teknik üniversitesi tarafından onaylı olarak yapılmakta olup sizlere daha iyi hizmet vermek için bütün güçümüzle çalışmaktayız.

Çelik Proje kullanım alanları nelerdir?

Çelik yalnızca binalarda kullanılmakla birlikte her türlü ölçülerde köprü, kule ve spor salonları, ve geniş açıklıklı alanlar da ve endüstriyel yapılar da kullanılabilmektedir.  Çelik Yapılar büyük açıklıklar geçmesi ve mekanların rahat kullanmak amacıyla kullanılmaktadır.

Çelik yapılar statik olarak etkileri nedir?

Kolonsuz, kirişsiz ve kesintisiz yapılar olarak kullanılır. Fazla açıklıkları geçerek daha fazla kullanım alanı rahatlığı sağlamaktadır. Bu da fazla alanın kullanılmasını sağlar. Isıl işlemleri çelik sayesinde düşüktür ve daha fazla kat yüksekliği geçmektedir.

Çelik yapıların faydaları nelerdir?

 1. Çelik yapıların kurulumu kolay ve hızlı şekilde yapılır. 

 2. Çelik Yapılar ömürleri uzun olarak da bilinmektedir. 

 3. Kullanımı esnektir ve yenilenmesi kolaydır.

 4. Çelik Yapılar yüksek dayanımına sahiptir ve diğer yapılara göre daha uygundur.

 5. Ekonomik olarakta tasarruf sağlar.

 6. Çelik Yapılar yapılırken çizim dış temasını kesmek için paslanmaz malzemeler ile kaplanması gerekir.

 7. Çelik Yapılar geri dönüşüme uygundur daha sonra başka yerlerde ve imalatlarda kullanılabilir.

 8. Çelik Yapılar betonarme yapılar gibi hava iklimlerinden etkilenmezler. 

 9. Çeliği her türlü işlenerek bizim tasarrufun da kullanılabilir. 

 10. Çelikler yüksek ısıya karşı dayanıklı ve direnci fazladır. 

 11. Bazı bileşenler katılarak çelik paslanmaz hale gelir ve ömrünün uzun olması sağlanmış olur. 

 12. Bazı birleşenler fosfor gibi bu bileşenler de çelik daha kırılgan yapıyor bu yüzden birleşimeler test edilerek yapılması gerekebilir ve bu istenmeyen bir durumdur.

Çelik statik projeleri kimler tarafından hazırlanır?

Çelik statik projeleri hazırlanırken mimar tarafından yapılmış mimari proje ve etütler aşamasında İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanması istenen çelik projeleri ve raporların hazırlanırken yönetmelikler ve standartlara bakılarak çelik projeleri ve hesaplamaları yapılmaktadır.

Çelik statik projeleri hazırlanırken yapılması gereken aşamalar nelerdir?

Çelik projelerin hesaplamasında baz alınan noktalar vardır. Çelik projeleri eleman, ölçüleri, dayanıklılığı ve malzemenin özelliklerine göre projelendirilir. Her belediyenin kontrolündeki yapı denetim tarafından kontrol yapılarak ruhsatlandırma aşamasında getirir. Müşterinin isteklerine göre en uygun yapı inşa edilmesi için inşaat mühendisi tarafından hazırlanan çelik projeler estetik ve ekonomik olmak zorundadır.  Çelik projeleri hazırlanırken 1/100, 1/50, 1/25  ve 1/10  ölçeklerle hazırlanmaktadır. 

Çelik proje fiyatlandırması nasıl yapılır?

Çelik statik projeleri fiyatlandırılmasında ise yapılan programı özelliklerine göre ve çelik proje ve kesit çizim zorluğuna göre fiyatlar değişmektedir. Üniversite onayı ve İnşaat Mühendisleri odası tarafından onaylanan projelerin fiyatları diğerlerine göre daha pahalıdır.  Betonarme ve Çelik proje şeklinde çıkarılan karma yapılar daha çok tercih edilmektedir.  Karma yapıları güzel bir tarafı en ekonomik sonuçları vermesidir.  Çelik projeleri hesaplama yapılırken çelik makas veya portal şeklinde en uygun malzemeler seçilerek ve bölgenin şartlarına göre çelik proje ve raporları oluşturulur.

Çelik projenin ruhsatlandırma aşaması nasıl yapılır?

Çelik yapıya başlamadan önce çelik projenin yapı denetim ve belediyenin ilgili birimlerinden onaylanarak ruhsat alması gerekir ruhsat demek inşaata başlama anlamına gelmektedir. Yapının bulunduğu bölgenin kurum kuruluşları tarafından onaylanan imar durumuna göre planlanan çelik projeleri hazırlanır ve uygulama aşamasına geçirmek için idare kuruluşlara sunulur. Mimari proje ve uygun yapı yapılması halinde teknik şartnamelere göre proje müellifleri tarafından ve yapı denetim tarafından onaylanan projeler müteahhit isteklerine ve şantiye şefinin istekleri üzerine İnşaat aşaması na geçirmektedir. 

İnşaat aşamasının nasıl yapılıyor?

Müteahhit tarafından ve şantiye şefi tarafından inşaat yürütülür ve en sonunda İsyan aşamasına gelinir ek yapılmış yapılan yapı denetim ve belediye kuruluşları tarafından yapının uygunluğu tespit edilerek yapının iskanı alınır.  İskan başvurusu müteahhit tarafından ve mal sahibi tarafından yapılmaktadır.

Statik Proje Mühendislik, Türkiye'nin iç kısımlarında ve Marmara  bölgesinde daha çok çelik proje firmamızdan istenmiştir. Çelik Konstrüksiyon projelerimiz yapılmadan önce teknik şartnameyi, yönetmelikleri, statik, dinamik etkenleride dikkate alınarak çelik detaylarını, mesnetlerini, hesap raporunu hazırlamaktayız.

Çelik Yapı Avantajları

-Betonarme ve Ahşap yapılarına göre Hafiftir.

-Betonarme ve Ahşap yapılarına göre Sağlamdır.

-Kolay olduğundan uygulaması hızlıdır.

-Zamandan tasarruf sağlar.

-Tekrar Kullanılabilirler.

-Uzun yıllar ayakta kalırlar.

-Çevre dostudur.

-Geri dönüştürülebilirler.

Çelik yapılar kimler tarafından tercih edilir?

Çelik Yapılar daha çok sanayiciler için vazgeçilmezdir. Çeliğin esnekliği ve şekil değiştirmesi Mimar ve Mühendisler için hayal sınırlarını zorlayan Mega Yapılar da kullanılmaktadır. Mevcut yapılarda da kullanılan çelik maliyeti yüksek olduğu için tercih edilmemektedir. Depreme karşı etkileri ve dayanımı sayesinde şu ana kadar yapılan incelemeler ve araştırmalarda performans sağlayan çelik Yapılar olmuştur. 

Çelik yapısını nasıl oluşur?

Çelik, demir malzemesi ve karbon bilişimleri ilgili ortaya çıkan  alaşımlı yapıdadır. Çelik malzemesi karbon miktarından faydalanarak sertlik ve dayanımını artmaktadır. Karbon ve demir malzemelerinin birleşimlerin sonucunda çelik dayanımları farklılık göstermektedir. Bunlar belirlenen kriterlerinin altında olmaması şartı ile çelik kullanılması, betonarme ve ahşap malzemeleri göre avantajı yüksektir. Çelik yapı olarak açıklıklarda uzun açıklıkları geçmesi ile bilinmekte ve daha görsel tasarımı ortaya çıkarmaktadır. 

Çelik yapının diger statik taşıyıcılara göre farklılıkları nelerdir?

Statik proje hazırlanırken maliyetlerin baz alınarak hesaplanan çelik yapı tercih edilirken bazı durumlarda betonarme ve ahşap malzemelere göre avantajlıdır. Özellikle uzun açıklık varsa çelik malzemelerin kullanılması daha uygundur. Çelik yapılar yapılırken betonarme ve ahşap yapılara göre yapımı ve işçiliği daha kolaydır. Zamanlama bakımından hızlıdır. Seri üretimde bulunan çeliklerin fabrikalarda üretilerek yerinde montaj yapılarak saha mühendisi ve şantiye şefi kontrolünde uygulamalar yapılmaktadır. Çelik yapılara örnek olarak tren istasyonları, metro istasyonları gibi yapılar ilk sıralarda yer almaktadır. Yurtdışında birçok ülke tarafından kullanılan çelik özellikle Avrupa ve Amerika'da kullanmaktadır. 

Çelik program lisans nasıl alınır?

Çelik projeleri hazırlanırken çeşitli ülkelerin çıkarmış olduğu lisanslı programlar aracılığıyla yapılır. Türkiye'de Çelik proje hazırlayan firmaların birçok kısmı lisansların yurtdışından almışlardır. Bizim gibi firmaları lisanslı firmalar ile  entegreli çalışarak daha uygun ve daha uygulanabilir projeler elde edilmektedir. Çelik sadece tek başına kullanılan bakma birlikte karma yapılar şeklinde de kullanılmaktadır ve bazen ekonomik sonuçlar  oluştururlar ve birçok fabrika ve imalathaneler bu şekilde inşa edilmiştir. Kolonları betonarme ve  uzun açıklıklı çelik olarak tasarlanan yapılar çok tercih edilmektedir. Türkiye'de lisanslı kuruluşlar arasında yer alan firmamız sap2000, tekla, xsteel, stasteel ve mka yazılımları ile proje ve raporlama işlemleri yapılmaktadır.

Çelik yapının satatik raporunun hazırlanması

 

Mevcut bir yapının çelik profiller ve çelik yapı olarak kullanılmış yapıların raporlama işlemleri rölöve veya imar arşivinden alınmış olan statik projelr üzerinden yapılmaktadır. Öncelikle projeler oluşturulur sonra analiz yapılarak raporlama işlemleri hazırlanır. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından istenen bu raporlama mevcut yapılan performans ölçmek ve analiz etmek için hayati önem taşımaktadır. Çelik raporlama işlemleri yapılırken çeliğin profili ve yerinde rölövesi alınarak çeşitli programlar yardımıyla çelik raporları hesaplamaları yapılmaktadır.

Çelik performans analizi nasıl yapılır?

Çelik Yapılar mevcut performans analizleri hazırlanarak yönetmeliklerde belirtilmiş olan şartları yerine getirmek üzere raporlar hazırlanır.

Çelik Projesi ile Sahip Olabilecekleriniz Hakkında


Çelik projeler en çok çelik çatı projesi, çelik projeleri, tersane çelik proje, çelik rapor, raf statik rapor, çelik raf rapor gibi yapılar en çok yapılanlardır.

 

Çelik Statik Proje Mevzuat ve Sektörel Açıdan Bilgisi

 

Çelik proje ve raporlar hazırlanırken en önemli dikkat edilen mevzulardan biri de sağlam ve ekonomik olması gerekmektedir. Sağlam ve ekonomik olması durumunda yapılar proje ve raporlama kısmına geçilir. Türk deprem yönetmeliğinde belirtilen şartları gereği projeler tek tek maddeler halinde işlem aşaması şeklinde hazırlanır. Çevre ve şehircilik bakanlığı ve belediyeler tarafından yetkilendirilen yapı denetimler aracılığı ile piyasa gözetlenir.

 

Çelik Yapı Projesi ile Kalıcı Eserler Yaptırın

 

Yapı çelik projeleri ve raporları yapı denetimler onayı ile resmileşir. Çelik projeleri en çok ahşap ve betonarmeye göre daha fazla açıklık geçmesi ile bilinir ve mukavemeti çok yüksektir. Çelik mukavemetleri 2.000.000 iken ahşabın 100.000 ve betonarmenin 200.000 civarındadır. Yani çelikler, ahşap ve betonarmeye göre çok yüksek mukavemete sahip malzemedir. Ayrıca çelik yapıların sehimleri az olur.

 

Çelik proje hazırlanma aşamasında mimumun maliyet ve maksimum kuvvette statik elde etmek için hesap yöntemleri önem arz etmektedir. Meslekte statiker mühendisler tarafından yapılması gerekmekte mesleğinde tecrübeli inşaat mühendislerini tercih etmeniz önemli olmaktadır.

Çelik proje, ülkemizde çelik proje hesapları statik proje ofisleri tarafından yapılmaktadır. Çelik proje, statik proje ofislerinden alacağınız yardımla çelik projeler hazırlanmaktadır. Çelik Proje, En az iki tane statik projeci inşaat mühendisi tarafından yapılması hesapların doğruluğu açısından önemli olmaktadır.
 

Çelik proje hesapları yapılmadan önce Çelik yapının tasarım ve dizaynı yapılır. Paket programlar yardımı ile yapılan çelin dizayn ve modelleme tasarım kriterlerine göre yapılması zorunludur. Tasarım kriterlerinde yapılması gerekenler tasarım analizi kısmında uygun boyutlar seçilir. Tasarım aşamasındaki Çelik yapı uygulamada zorluk olmaması için kesit tesirlerininde yapılması gerekir. Tasarım aşaması bitikten ve uygulana bilirlik testleri yapıldıktan sonra analizi kısmına geçilir ve analiz hesaplamaları yapılır. Bu işleme modal analiz denir. Ayrıca dinamik hesaplarıda yapılması gerekir. Çelik Analiz yapılmadan önce hesaplama kriterlerini sağlamasıda gereklidir. Çelik analizleri uygun lineer analizi şeklinde yapılarak Çelik rapor hesapları oluşturulur. Çelik raporları içerikler oluşturularak içinde tahkiklerinde olması gerekir.

 

Çelik Proje, Çelik hesaplamalarına göre yapılmaktadır. Burada ana kriter yönetmeliktir. Hangi bölgeye göre çelik yapı yapılacaksa o bölgeye göre standartların kullanılması gereklidir. Bu amaçla Çelik Projede o bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

 

Çelik Proje Çizim Örnekleri

 

                    

 

Çelik Rapor Statik Örnek Görsellerine Aşağıdan Ulaşabilirsiniz

ÇELİK PROJE ÖRNEK VİDEOLU GÖRÜNTÜLER