Hizmetlerimiz
 
  • Çelik Proje

  • Çelik Rapor

  • Çelik Raf Raporu

  • Çelik Raf Projesi

  • Raf Statik Analizi

  • Statik Analiz

Çelik Raporu

Yeni yapıde veya mevcut yapıdaki elemanların dayanımlarını gösteren rapordur. Standart ve yönetmeliklere göre hazırlanmaktadır. Mevcut yerinde olan yapının rölövesi ve kesit detayları şertit metre ve lazer metre ile ölçüm yapılır. Ölçüm yapılırken et kalınlığınıda milimetrik olarak alınır. 

Çelik Rapor nasıl hazırlanır?

Rölöve alınmış yapının krokisi çizilir ve programlar aracılığı ile lisanslı programlardan aktarma yapılır.

Çelik Raporu hazırlamay kimler yetkilidir?

İnşaat mühendisleri odasından yetkili ve lisanslı serbest inşaat mühedisi yetkili ve işyeri tescil belgeli mühendisler tarafından yapılır. Lisans üzerine verilien paket programlardan çizimler gerçekleştirilir. Çizim yapılan paket programlardan 3d ile görülen çizim analizi kullanım durumuna göre analiz yapılır. Analiz türlerinden modal analiz seçilmesi ve nonliner analz yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı saptanır. Bu işleme performans analizi denmektedir.

Çelik Rapor Örnek