Çelik ve Ahşap Projeleri

Çelik ve ahşap projeleri, çeşitli yapı türlerinin inşaatında kullanılan malzemeler üzerine odaklanır. Bu bölümde çelik konstrüksiyon çizimleri, çelik raporu, ahşap proje ve raporları gibi farklı malzeme ve yöntemlere değinilmektedir.

Hizmetlerimiz
 
  • Çelik Proje

  • Çelik Rapor

  • Çelik Raf Raporu

  • Çelik Raf Projesi

  • Raf Statik Analizi

  • Statik Analiz


Çelik Raporu

Yeni yapıde veya mevcut yapıdaki elemanların dayanımlarını gösteren rapordur. Standart ve yönetmeliklere göre hazırlanmaktadır. Mevcut yerinde olan yapının rölövesi ve kesit detayları şertit metre ve lazer metre ile ölçüm yapılır. Ölçüm yapılırken et kalınlığınıda milimetrik olarak alınır. 

Mevcut yapının sağlam olup olmadığını tesbiti için ilgili mühendisin kontrolünde yapı rölövesi hazırlanmalı ve rölöveden hazırlanan 3d çizinleri paket programlar yardımı ile 3d hazırlanmalıdir. 3D hesaplana çizimlerin röntgen ve belediye projelerinde incelinerek pakat programlarda hazırlanan statik verilerin kontrolü sağlanmalıdır. Analilerden sonra yapılan program çıktıları imza altına alınarak ve ilgili birimlerden kontroller yapılarak raporlar hazırlanmalıdır.

Çelik Rapor nasıl hazırlanır?

Rölöve alınmış yapının krokisi çizilir ve programlar aracılığı ile lisanslı programlardan aktarma yapılır.

Çelik Raporu hazırlamay kimler yetkilidir?

İnşaat mühendisleri odasından yetkili ve lisanslı serbest inşaat mühedisi yetkili ve işyeri tescil belgeli mühendisler tarafından yapılır. Lisans üzerine verilien paket programlardan çizimler gerçekleştirilir. Çizim yapılan paket programlardan 3d ile görülen çizim analizi kullanım durumuna göre analiz yapılır. Analiz türlerinden modal analiz seçilmesi ve nonliner analz yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı saptanır. Bu işleme performans analizi denmektedir. Çelik yapı ile ilgili yapılması gereken yapın hesapların toplandığı raporun adıdır. Çelik yapının tasarımına göre Çelik hesapları çıkmakta ve Çelik hesapları toplanarak Çelik raporları elde edilir.

Yeni yapıda statik hesaplamlar sonuncunda statik çelik hesaplarının toplandırğı kitapcık elde edilir ve bu kitapçık şeklinde oluşan döküme çelik raporu denir. Çelik proje eklentisi olarak hazırlanan raporlar hesaplamalara göre çelik projesi olur. 

Yeni yapılarda çelik raporu olacağı gibi mevcut yapılardada çelik projesi olması gerekir. Mevcut projeye göre çelik raporları performans analizi şeklinde olmakta ve çelik performans analizi yapılmaktadır. Bunun için yapının rölövesinin yapılması gerekir. Buradaki detaylar üzerinden hazırlanan çelik 3d nin analizi performans analizi yönetmeliğine göre ucu açık paket programlarca yapılması gerekir. Dünyada sadece sap2000 çelik performans analizi yapmakta buradaki analiz sonuncuna göre tahkiklerin yapılması gerekir.

Mevcut performans analizi sonucuna göre ilgili yapının eksik ve yetersiz olan yapıyla ilgili eksiklikler güçlendirme projesi ile giderilmesi gerekir. 

Güçlendirme projesi mevcut yapıda yetersiz elemanların çeşitli yöntemlerele desteklenmesi ve ömrünün uzatılması amaçlanmıştır. Her yapıda yapıldığı gibi tek eleman üzerinden de yapılabilmektedir.

Çelik Rapor Örnek