Türkiye bina deprem yönetmeliğinde Deprem Testi Hizmeti

Deprem Testi, yapılacak binanın öncelikle yapının mevcut durumunu incelenmesi ve gerekli önlemlerinin alınması gereklidir. Yapıyla ilgili kat maliklerinin de muvafakatname alınması gereklidir. Maliklerden birinin istemesi ve diger maliklerinde muvafakatname alınmasıyla birlikte uzman ekibin binaya gelmesi ile işlem süreçi başlar. 

Deprem Testi, uzman ekipte yer alan mimar ve mühendislerin öncelikle binanın rölövesini çıkartılarak fizibilitesi çıkartılır. 

Deprem Testi, yapılması aşamalrından ikinci aşama olan belediyedeki imar arşivinde bina yapılırken inşaat projeleri tedarik edilr. Burda inşaat yapılırken ruhsat aşamasında yapı denetim ve ilgili mühendis tarafından kontrolü gerçekleşmiş olan imza sahiblerinin imzalı olması önemli olmaktadır. 

İlgili belediyenin imar arşivinden alınarak yapılacak işlemlerde belediyeden ruhsat alınmaması durumunda ise yetkili odaya kayıtlı mimarı tarafından rölövesi çıkartılır. En hızlı şekilde siz değerli müşterilerimize profesyonel olarak test belgelerini veririz. Hemen bu konuda ilk olarak yapacağınız işlem bizleri arayarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Deprem Testi, üçüncü aşaması zemin etütünün yapılması, daha önce yapılmaış zemin etütleri varsa bu değerlerin mevcut standardizasyonu yapılarak güncel hale getirlilir. Deprem Testi, Jeoloji mühendisleri tarafından yapılır bu işlem eğer zemin etütü yok ise bu işlem yeni yönetmeliğe göre yapılır. İlgiili mühendis tarafından onaylanarak i

şleme alınır.

Deprem Testi, dördüncü aşama olan karot alımının yapılması işlemidir. Neticesinde karot alımı sürecinde de alınan numuneye gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bu işi iyi yapan firmamız sizlere telefon kadar yakındır. Görüleceği üzere son zamanlarda ülkemizin en zor anlarında siz değerli vatandaşlarımıza en uygun fiyatlara hizmet vermekteyiz. En iyi sistemi en uygun fiyatlara yaparak siz değerli müşterilerimize bunu sunmaktayız.

Deprem Testi Yapan Firmaların Dikkat Ettikleri Hususlar

Müteahhit firma tarafından projeye göre beton sınıfının teyit edilmesi ve mevcut binanın beton sınıfının ölçülmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu binanın dayanımı konusunda bize bilgi vermektedir. Beton sınıfına göre malzemelrin değerleri ve hangi malzemeden hangi oranda kullanıldığını anlamazı için önemlidir. Hesaplama ve deprem analizi yapılmadaö önce hesapları etkileyn bir olgu olarak karşımıza çıkmakatdır.

Bina Deprem Testi, beşinci aşaması olan röntgen işlemi ise yetkili laboratuvar firması tarafından okuması gerçekleştirilir. Karot işlemleride aynı şekil de laboratuvar firmaları tarafından gerçekleştirilir. Laboratuvar firmları çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı lisanslı firmalar tarafından yapılır. Röntgen işlemi çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirlien laboratuvar firmaları röntgen aleti ile ölçümü yapılmaktadır. 

Deprem Testinde röngen bize taşıyıcı elemanlarda ne oranda donatılarını imalat sırasında kullanıldığını ve hangi çap ve nervürlü hakkındada bilği vermektedir. Röngende çıkan bilgiler dökümanlar aracılığı ile laboratuvar firmaları tarafından kaşe imza altına alınır. Röngen hesaplamalarda kullanılmak için alınır.

Deprem Testlerinde önemli kriterlerden olan laboratuvar hizmetleri geniş yer tutar. Laboratuvar hizmetleri Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığınca denetlenir. Mühendislik firmaları bakanlığa bağlı firmalar seçerek laboratuvar hizmetleri alırlar. Aynı şekilde zemin firmalarından da zemin etüdü yapılabilir. Kapsamlı ve doğru bilgiler için bu işlemler önem arz etmektedir.

Deprem Testi yapmaya yetkili firmaların Tmmob bağlı İnşaat Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler tarafından yapılmaktadır. Belirli iş hacmine ve belirli tecrübelere göre lisans verilmekte ve bu lisans doğrultusunda performans analizi yapılmaktadır. Deprem Testi bina hakkında bilgi almak dinmemiz için yapılmaktadır. işyeri olarakta ruhsat için istenen raporlarda vardır bu deprem testlnden ayrı olarak hesaplanır. Burda önemli hususlardan bir tanesinde yönetmeliklerin dışında kurum istekleride önemlidir. Her kuruma göre testler aynı olması gerekir. Güvenli tarafta kalınması mühendisin takdirine bırakılmış olmakla birlikte yapılacak işlerle ilgili bilgi verilere yapılması gerektir. Mal sahipleri bilgileri kabul eden Taahhütleri kabul eder ve sözleşme yapılarak işlemler yapılır. 

 

Bina Deprem Testinizi Yaptırmak dolayısıyla Motifler Önemlidir?

Fiyasko, insanlar kadar titreme riski neredeyse uzun ülkelerden biridir. Dolayısıyla, yapıların titreme riskine karşı test edilmesi yuvarlak aşamalar önemlidir. Deprem testi, binaların depreme karşı dayanıklılığını hakemlik bir testtir. Bu deneyler sayesinde, yapının ulaşılabilir durumu ve güncellemelerin gerektiği bölgeler belirlenir. Titreme testi yaptırmak, yapıların güvenliği açısından yuvarlak aşamalar önemlidir. Titreme testi, yapının depreme karşı gerçekten çiftlik dayanıklı olduğunu hakem dolayısıyla yapılan bir testtir. Bu deneyler, çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir. Yapının zemin etüdü, titreme simülasyonu ve yapısal arıza süre deneyler, yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması gerekip gerekmediğini hakemler.

Bina Deprem Testi yaptırmak, yapının güvenliğini sağlamak açısından yuvarlak aşamalar önemlidir. Titreme riskinin uzun olduğu ülkelerde, binaların çoğu titreme dayanıklı olarak inşa edilir. Hariç, bazı yapılar ahiret güçlerini kaybederler ve depreme karşı dirençleri azalır. Bu nedenle, göz göz titreme testi yaptırmak önemlidir. Bu deneyler, yapının ulaşılabilir durumunu hakemler ve yapının güvenliği açısından üstün olan alanların güçlendirilmesine veya değiştirilmesine yardımcı büyür. Deprem Bina Titreme testi yaptırmak ayrıca, yapıların garanti primlerinin belirlenmesinde de önemlidir. Garanti şirketleri, depreme karşı dayanıklı olmayan binaların garanti primlerini uzun tutarlar. Bu nedenle, titreme testi yaptırmak, garanti primlerinin düşürülmesine yardımcı olabilir.

Deprem Bina Testi için Sık Sorulan Sorular!

Sorun olarak, Fiyasko süre titreme riskinin uzun olduğu bir ülkede yaşayanlar, binalarının güvenliği açısından titreme testi yaptırmalıdırlar. Titreme testi, yapının depreme karşı direncini hakemler ve yapının güvenliği açısından üstün olan alanların güçlendirilmesine veya değiştirilmesine yardımcı büyür. Ayrıca, garanti primlerinin düşürülmesine de yardımcı olabilir. Bu nedenle, deprem bina testi yaptırmak, yapıların güvenliği açısından sarmak adımlar önemlidir. Bu süreçleri bir takım veriler ışığında gerçekleştirmek gerekmektedir. Bunu da bu işleri yapacak şekilde sizlere yapan firmamız size doğru terimler ile raporlama yapacaktır. En hızlı şekilde bütün prosedürleri yapan firma olarak başka bir yere gitmeden direkt olarak uzmanlarımızla süreçlerinizi hallederiz. En ufak detayı bile atlamadan bu alanda son zamanlarda her ne kadar popüler de olsa alanın lider markasıyız. Özellikle teknik rapor hazırlayan ve firmalar arasında lideriz. Bizimle çalışan firmaların bilgileri gizli kalmak şartı ile kamu kurumlarına yapılmış işlemleri referans göstermekteyiz. Sizlere uzman ekibimiz tarafından teknik ve idari destek sağlamaktayız. Uzmanlık alanlarına göre işlemler değişmekle birlikte siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

En iyi sismik test şirketleri için kriterler şunlardır:

Uzmanlık: Sismik test yapacak bir firma deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yönetilmelidir. Ekip mühendisleri, jeologları ve diğer uzmanları içermelidir.

Sertifikasyon: Firmalar uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmış olmalıdır. Örneğin, ISO 17025 sertifikası.

Ekipman ve Teknoloji: Şirket, son teknoloji ekipman ve test ekipmanı kullanmalıdır. Bu doğru sonuçlar için önemlidir.

Referanslar: Şirket, önceki işlerle ilgili referanslar sunabilmelidir. Bu, müşterilerin şirketin kalitesini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

Güvenilirlik: Şirketler müşterilerine doğru ve eksiksiz bilgi sağlamalıdır. Ayrıca müşterinin ihtiyaçlarına ve programlarına esnek bir şekilde uyum sağlamalıdır.

Hizmetlerin çeşitliliği: Şirket, farklı boyut ve türlerde sismik test hizmetleri sunabilmelidir. Bu nedenle müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel çözümler sunulabilmektedir.

Deprem Testinde çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı lisanslı son işlem ise sıyırmaların yapılmasıdır. Deprem Testi, Sıyırma işlemi laboratuvar firmasında yetkili teknik eleman tarafından taşıyıcı eleman üzerinden köşelerden kırım gerçekleştirilerek kırım yapılan yerden etriye aralıklarının ölçümü ve kumpas yardımı ile donatı çaplanırının ölçülmesi yapılır. Deprem Testi, ayrıca bu işlem yapılması binanın donatılarının korozyona uğrayıp uğramadığı hakkında bilgi verir. Korozyona uğramış olan donatıların donatıları tesbit edilerek hesaplamar da dikkate alınır. 

Deprem Testinde altıncı aşama ise, toplanmış bu veriler Türk Mimarlar ve Mühendisleri Odası Birliğine bağlı İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı deprem analizi yapmaya lisanslı tescilli firmalar tarafından yapılır. Lisanslı firmanın bilgleri lisans alım olgudu inşaat mühendislik paket programı ile 3d ve 2d çizimleri yapılır.

Deprem Testi yapılacak yapı ile ilgili bilgileri  mal sahipleri veya malikler aracılığı ile toplanması gerekir. Örneği ruhsatlı bir yapının ilgili belediyeden alması gereken mimari proje , statik proje ve hesap raporu, sondajlı zemin etütü raporu, taze beton sonucu varsa yapı denetim belgeleri ve dökümleri gereklidir. Yapı denetim faaliyeti ile yapılmış yapının projeleri üzerinde yaptırdığı  her projede imza ve kaşesi olması gerekir. Ayrıca ilgili proje müellifi de imzası gerekir. Yapının rölövesi çıkartılarak uygun olup olmadığına bakılması gerekir. İlgili yapının denetim yapılan ve aykırılık yapılan yerler tespit edilerek yerinde gerçek boyutlandırma yapılarak belirtilmelidir. 
Deprem Testinde ilgili kriterler baz alınarak hesaba dahil edilir. 
Deprem Testi, üniversitelerin ilgili birimlerinden denetime tabi tutulabilir ve bu doğrultuda hazırlanmış raporlar daha doğru sonuç verir. 

Aşağıda örnek olarak sizlere sunduğumuz görsellere göz atarak kalitemizi görebilirsiniz. O zamanların en iyi firması ile çalışma ister misiniz. Hemen detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.

Bina Deprem testleri ve Raporları

Deprem testleri, sadece yapıların dayanıklılığını ölçmekle kalmaz, aynı zamanda yapısal problemleri belirlemek için de kullanılır. Bu testler, mühendislerin binaların tasarımını ve inşasını iyileştirmesine yardımcı olur. Deprem testleri, ayrıca, deprem sonrası yapıların yeniden inşası ve güçlendirilmesi için de kullanılır. Deprem Testleri yapılan hesaplamalarında TBDY2018 Performans Analizi Kriterlerine göre ypılması gerekmektedir.

Deprem Testi Çizimi Yapılırken Dikkat Edilecek Kriterler

Çizimler yapılırken paket programda belediyenin arşivinden alınmış olan statik projeki değerler kontrol edilerik paket programa işlenir. Karot, röntgen ve sıyırma sonuçlarıda aynı şekilde programa işlenerek statik çizim gerçekleştirilir. 

Deprem Testinin son aşaması ise çizim yapılmış statik programın analiz kısımının yapılmasdır. Çizimden sonraki bu aşama yönetmeliğin maddeleri taranarak son taslak haline gerilirir ve analize başlanmış olur. Bu işleme Deprem Analizi denir ve binanın hangi aşamada olduğu analiz sonuncundan sonra anlaşılır.

Deprem Testi Tbdy 2018 göre hazırlanmaktadır. Deprem Testi Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre hazırlanır bu kriterlerden en başında karar verildikten işlemlerin yapılmasıdır. Kağıtlar yetkili laboratuvar firmaları tarafından lisanslı firmalar tarafından yetkili firmalarca yapılır.

Yetkili lisanslı inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan ve tam testleri üretmekte biletler kriterlere göre yapılmaktadır. Çıkan Sonuçlara göre inanın göçme durumunda olduğu güçlenmesi gerektiği ya da değişmeyeceği tespit edilir. Bunların tamamı yönetmekle birlikte kriterlere göre yapmaktadır.

Kriterlerine göre yapılması gereken performans analizlerililer ben lan dinler analizleri yapılarak modal analiz de yapılabilir. Kriterlere göre analiz yöntemlerinden biri seçilmesi durumunda kapsam düzeyleri asgari ve kapsamlı olmak üzere iki şekilde hazırlanmalıdır.

Binalarda Deprem Testi hazırlanmadan önce bina bilgilerinin elde edilmesi gerekir. Bu bilgiler ışığında deprem teslerinin yol güzergahı çizilir. Yönetmelikte bina bilgilerine göre hangi adımlar izleneceğide belirlenmiştir. TBDY2018 yönetmeliğinin 15.ci maddede bu durum belirtilmektedir. Uzman statiker mühendisleri tarafından imo akretiteli firmalar yetkilendirlimiş ve yetki dışına çıkan işlemlerde ise Teknik Üniversiteler çoklu modda veya tasarım gözetmeni eşliğinde dosyaların hazırlanması gerekir. Bu durum statiker mühendisin yapacağı hesaplamalarda da belirtilmelidir. Bu hesaplamalar o kadar önemlidir ki bu işlemden sonra binanın mevcut dayanımı çıkmakta ve bu doğrultuda önlem alınması gerekir.

Deprem Testi nedir ve niçin yapılır?

Oturduğumuz ve çalıştığımız ortamların güvenli hale getirmek için belirli risklerin bilinmesi gereklidir. Bu riskleri tesbit etmeden önce bina ile ilgili analizlerin yapılması gerekir. Bu amaçla çalışma yürüten firmamızın depreme dayanıklılık raporu ve bina sağlamlık raporu hazırlanır. Deprem Testi adı üstünde çeşitli testler yapılarak kapsam düzeyinde bilgilerin toplanması ile birlikte binana sağlamlık durumu ortaya çıkar ve bu durum karşısında bina ile ilgili önlemler neler olacağıda ortaya çıkmış olur. Bizde bu sayede hangi binada ne işlem yapılacağı ile ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar yönetmelikte belirtilmekle birlikte statiker uzman mühendis tarafından en az 5 yıl statik proje yapmış lisanslı firma tarafından yapılması gerekir. Yetkisiz ve uzman olmayan mühendislerin yapacağı çalışmalar hatalı olmakla birlikte yanlış önlem alınması durumunda iyileştirme yapılacağı yerde daha fazla zaiyat vererek binamızı çürütmüş olabilir. Bu yanlışa düşmemek için kapsamlı seviyede analiz ilemlerinin yapılması istenmeli, lisanslı firma olması önemli  olmakta ve uzman statiker mühendis olması gerekir. 

Derpem Testi yetki çerçevesinde lisanslı firmalar İmo tescilli firmalar tarafından yapılması gerekir. Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişliği Bakanlığı tarafından verilmemektedir. Burada önemli husus İmo tarafından verilmesidir. Yanlış bilgiler gördüğümüz için doğru bilgi paylaşmak istedik. 

Deprem Testi, mevcut binalarda yapılan laboratuvar hizmetleri, jeolojik hizmetler ve mühendislik hizmetlerinden oluşmakta olup itb ve sim belgeli mühendisin takdirinde işlemler gerçekleşmektedir. Denetleme mekanizmasını ise belediye ve yapı denetim firmaları tarafından yapılmakta ve incelenmektedir.

Deprem Testi yönetmelikte geçen mevcut binalar hakkında yapılması gerekenler doğrultusunda yetkili mühendisin vereceği bilgiler doğrultusunda ve takdirinde teşhisler konulması önem arz etmektedir. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirilmiş serbest inşaat mühendisi ünvanına sahip ve işyeri tescil belgeli mühendisler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu kapsama sahip mühendislik büroları İnşaat Mühendisliğinede yetkli firmalar İmonun ana sayfasında tescilli firmalardan kontrol edilmesi önemlidir. İnşaat Mühendisleri Odasında yetkili firmalar her yıl lisansları gereği yayın yapılmakta ve lisanslanmaktadır. 

Deprem Testi, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ekte sunulan ek deprem etkisi altında binaların tasarımı kriterlerinin olması teşhisleride yapılması gerekir. Binalar hakkında tüm bilgilerin kapsamlı olarak yapılması yönetmelikte geçmekte ona göre hesaolama yapılması gerekir. Kapsamlı olmaya raporların bilgi düzeyli yani asgari düzeyli şeklindede yapılması mümkündür. Her bilgiye ulaşmamız mümkün olmayan durumlarda sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Mühendislik firması tarafından teşhislerin düzgün tespit edilmesi gerekir.

Deprem Testi, Binalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan testlerin tümü yönetmelikte geçen kriterlere göre sağlamlılığının hesaplama yapılarak statiker mühendisler eşliğinde değerlemelerin yapıldığı raporlardan oluşur.

Deprem Testi, binaların can ve mal güvenliğinin sağlanamsı açısından en az iki mühendislik firması ile çalışılması yada üniversite gözetiminde olmasıda önemlidir. Üniversite devlet üniverstitesi ve teknik üniversite olmasıda işlemin doğruluğu açısından önem arz etmektedir.
Deprem testi, yönetemlikte belirtilen kriterlere göre yapılması halinde doğru olur. Mühendislik firması tarafından yapılacak işlemlerin doğruluğunun teyit edilmesi için müşavirlik firmaları tarafından denetlenmesi önemlidir. Müşavirlik firması olarak devlet teknik üniversiteleri ve alanında uzman inşaat mühendisleri odasındaki mühendislerinde görüş ve kontrolü dahilinde yapılmasını önemli görmekteyiz. Ülkemizde ne yazikki uzman sayısının az olmasından dolayı yetkisiz firmalar olmasından kaynaklı sıkıntılar oluşmuştur. Sizde doğru ve yetkili firmalar tercih ederek güvenliğiniz tehlikeye düşürmemiz gerekir. 
Deprem Testleri, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre ilgili kriterler göre olası gerekir. Sizlere kapsamlı bilgiler vermeye çalıştık mutlu günler dileriz...

Ücretsiz Bina Deprem Testi Yapılır Mı?

Ücretisiz Bina Deprem Testi Yapılır Mı? sorusunu gelirsek maliyetten oluşan akrititeli firmaların oluşturduğu testler olamsı nedeni ile ücretsiz test yapılamamaktadır. Kamu kurumu olmayan özel şirketlerin maliyet kapsamında değerlendirildiği için maliyet oluşmakta ve ücretsiz yapılamamaktadır. Deprem Testi yapılırken mühendislik firmalarının yönetmelikte belirtilen kriterlere göre testlerin yapılması maliyet oluşturduğundan kamu kurumları tarafındanda döner sermayeye ücret ödenmesi gerekmektedir. Yetki kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası Lisanslı Proje yeterliliğine sahip statiker mühendisler ile üniversitelerin ilgili birimleri yetkilidir. 

Bina Deprem Testini Belediye Mi Yapar?

Bina Deprem Testini Belediye Mi Yapar? Sorunusa hayır belediyeler kontrol mekanizması olduğu için yetki ve sorumlulukları olmamaktadır. Yetkili firmalar olarak İnşaat Mühendisleri Odasından Lisanslı Proje Mühendisleri tarafından ve Üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Yanlış Bilgi verilen .Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Lisans ise Risk raporudur. Bu rapor RBTE 2019 yönetmeliğine göre yapıldığından deprem testi yapılmadan bu işlemin yapılması yanlış olmaktadır. İbbtest şeklinde ibb hasar tesbiti şeklinde çalışması mevcuttur. Buradaki amaç hızlı tarama yapılarak bina hakkında azda olsa bilgi sahibi olmak için ücretsiz yapılmaktadır. 

Deprem Dayanıklılık Testi Sonuncu Alma

Deprem dayanıklılık sonuncu testlerin yapılmasından sonra uzman mühendis ve üniveriste yetkili kişiler tarafından yorumlanır. Bu test sınırlı ve kapsamlı olarak yapılmaktadır. Yönetmelikte işlemler belirtilmiştir. Deprem Testleri yönetmelikteki kriterlere göre yapılması gerekmektedir. Doğru ve güvenilir bilgi olması amacı ile yapılan test kapsamlı olmasıda önemlidir. Aksi dışındaki raporlamalar da kriterler baz alınmadığından hiçbir resmiyeti olmadığı gibi doğruda olmamaktadır.

Deprem testi İçin Nereye Başvurulur?

Deprem Testi için Proje yapma lisanslı proje mühendislerine başvurulması gerekir. Başvurular şartları ilgili mühendis bilgi veririr ve bu bilgileri doğrultusunda yönetmeliğe göre yapılacaklar listelenir ve sözleşme imzalanır. İnşaat Mühendisleri Odasına Bağlı Statik Mühendis lisanslı mühendislik ofisleri tarafından yapılmaktadır. İlgili Üniversiteler tarafındanda kontroller yaptırılması doğruluk açısından önem arz etmektedir.

Deprem Testi Nasıl Yapılır?

Deprem Testi için Proje yapma lisanslı proje mühendislerine TBDY2018 Performans Analizi kriterlerine göre  hazırlamakla yükümlüdür. Yönetmeliğe göre yapılmayan testler gerçeği yansıtmadığından oda ve yetkili kurumlarca teyit edilmesi önemlidir.

Bina Deprem Karot Testi

Bina deprem karot testi yapının yönetmelikte belirtilen ebat ve kriterlerde binadan numune alınması ve ilgili numunenin en az yediğün suda beklemesi gerekir. İlgili mühendis kontrolünde işlemelre gerçekleşir. Karotlar deprem testi için kullanılan verilerin başında yer alır. Karot sayısı ve karot derinlik ve çapına göre yetkilendirilmiş firmalar tarafından mühendislik lisanslı firmalr tarafında denetlenerek yapılr. Mühendislik firması kontrolünde işlemler yapılarak gerçekleşir. Karot testi deprem testinde kullanılan raporlardan bir tanesidir. Doğru yapılması ve denetlenmesi gerekir. Deprem Testlerinin doğruluğu açısından önemlidir. 

Deprem Testi aşamalrından en önemlilerinden biride karot testidir. Karot testi yapılmadan önce yerinin uygun yerlerden olması gerekir ve donatıların kırılmaması içinde donatılarının olmadığı yerlerden olması gerekir. Karot numuneleri en az 7 gün su havuzlarında bekletilmesi gerekir. Aksi takdirde istenilen sonuncu vermeyecektir. Bu kriterler doğrultusunda karot alınarak yükleme hızlarına göre su havuzunda beklemiş numuneler ilgili hızda kırılarak raporlanması gerekir. Kırım işleminden sorunlu laboratuvar denetçi mühendisin kontrolünde ve denetiminde olması gerekir. 

Karot numuneleri alınırken kıritik katta dahil olmak üzere en az 3 adet olması ve 400 metrekarden sonra 1 arttırılması gerekir. 

Bina Karot Testi Fiyatı

Bina karot testi fiyatı metrekare ve kat sayısı olarak ilgili mühendisin yapacağı tespitler sonuncunda yapılır. Fiyatlandırmadan tespitlerden sonra çıkmaktadır.  Karot sayısı projedeki verilere göre yönetmelikteki şartları karşılaması gerekir. Yönetmeliğe göre kat sayısı ve metrekaresine göre her projede farklı olarak hesaplanır.Bu yüzden projeden projeye göre fiyatlandırma yapılmaktadır. Karot sayısı yapılacak işlmlere görede değişiklik mühendisin kontrolünde ve mal sahibinin isteği üzerine farklıda yapılabilir. Tabi sorunluluğu mühendisin alması ve sonunçların sapma payını mal sahibinin bilgisi doğrultusunda mühendisi takdiride vardır. Bu şekilde hazırlanan raporlara ön hesap raporu denilmeket ve yapılması mühtemeldir.

Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

Riskli bina tespiti deprem testi yapıldıktan sonraki aşamadan sonra yapılır. deprem testinde olumsuzluk olması durumunda bina kentsel dönüşüme girmesi için risk raporu hazırlanır. Risk raporları kensel dönüşüm giren yerlerde mal sahibinin istekleri üzerine ve binanın deprem testinden çürük çıkması veya güçlendirmeylede kurtalılmaması gerekir. Mal sahibi e-devlet üzerinde seçmesi ile işlemler başlar ve belediye onayı ile kentsel dönüşüm dosyasına çevrilir. Kentrel dönüşüm dosyası 6306 sayılı yönetmeliğine göre düzenlemesi yapılır. 

Bina Karot Testi Nedir Nasıl Yapılır?

Bina karotları yönetmeliğe göre adet ve kat bazında alınır. Makine ve ilgili cihatlar yardımı ile alınmaktadır. Karotlar binanın uygun ve projede uygun olarak belirlenen yerlerden alınmak süreti ile elektrikli cihazların su ile kseilmesi iley yapılır. Her binada işlemler aynı olmasına rağmen işlem süreleri dayanıklılığına göre değişmektedir. Karot testi yapılırken ilgili bazı kriterlerin varlığıdan söz edebiliriz. Buradaki önemli unsurlardan birde karotları su havuzlarında  en az yedi gün boyunca beklemesi gerekmektedir. Bekleme işleminden sonra ilgili mevzuatlar gereği hızı ayarlanarak kırım işlemi gerçekleştirillir. Kırım işlemi ilgili lanoratuvar denetcileri tarafından gerçekleştirilir. Laboratuvar denetcisi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kriterler baz alınarak işlemlerin yapılması ve raporlamaların gerçekleşmesi gerekir. Karot alınında önemli kriterlerden biride yerin uygun olsn yerlerden alınması ve donatı kırmının önlenmesi için röntegen taramasından sonra alınması gerekir. 

Bina Çürük Raporu Nasıl Alınır?

Bina Çürük Raporu deprem testi yapılan binanın güçlendirme kriterlerini karşılamaması durumunda çürük raporu hazırlanır. Deprem Testinin sonuçlarından biri olmakla birlikte sağlam ve dayanıklı, güçlendirmeye uygunda çıkabilir. Çürük çıkan yapılar mal sahiplerinin isteklerine göre rsik raporu yada güçlendirme projesi hazırlanarak can ve mal güvenliği sağlanmasına çalışılabilir. Mal sahibinin isteklerine göre mühendislik hizmeti alınır. Halk dilinde kensel dönüşüm olarak bilinen ver rsik raporu hazırlanması gerekli olan kriiterdir. Kentsel dönüşüm dosyası hazırlanarak kentsel dönüşüm bölgesine girmesi halinde kensel dönüşüm yasasından faydalanmış olunur. Kentsesl dönüşüm dosyası hazırlanırken çürük raporu veya risk rapununun olması gerekir aksi takdirde kensel dönüşüme girmesi söz konusu olmaz. Bu bağlamda çürük raporu önce hazırlanarak risk raporu hazırlanır bu doğrultuda güçlendirilmiş perfomasn seviyesini sağlamayan yapılar kentsel dönüşüme girmiş olur.

 

 

Arnavutköy deprem testi | Arnavutköy riskli yapı tespti | Arnavutköy karot testi | Arnavutköy deprem testi veren yerler | Arnavutköy deprem testi yapan firmalar | Arnavutköy karot testi laboratuvarı | Avcılar deprem testi | Avcılar deprem testi | Avcılar karot testi | Avcılar deprem testi veren yerler | Avcılar deprem testi yapan firmalar | Avcılar karot testi laboratuvarı | Bağcılar deprem testi | Bağcılar riskli yapı tespti | Bağcılar karot testi | Bağcılar bina çürük raporu veren yerler | Bağcılar deprem testi yapan firmalar | Bağcılar karot testi laboratuvarı | Bahçelievler deprem testi | Bahçelievler riskli yapı tespti | Bahçelievler karot testi | Bahçelievler bina çürük raporu veren yerler | Bahçelievler deprem testi yapan firmalar | Bahçelievler karot testi laboratuvarı | Bakırköy deprem testi | Bakırköy riskli yapı tespti | Bakırköy karot testi | Bakırköy bina çürük raporu veren yerler | Bakırköy deprem testi yapan firmalar | Bakırköy karot testi laboratuvarı | Başakşehir deprem testi | Başakşehir riskli yapı tespti | Başakşehir karot testi | Başakşehir bina çürük raporu veren yerler | Başakşehir deprem testi yapan firmalar | Başakşehir karot testi laboratuvarı | Bayrampaşa deprem testi | Bayrampaşa riskli yapı tespti | Bayrampaşa karot testi | Bayrampaşa bina çürük raporu veren yerler | Bayrampaşa deprem testi yapan firmalar | Bayrampaşa karot testi laboratuvarı | Beşiktaş deprem testi | Beşiktaş riskli yapı tespti | Beşiktaş karot testi | Beşiktaş bina çürük raporu veren yerler | Beşiktaş deprem testi yapan firmalar | Beşiktaş karot testi laboratuvarı | Beylikdüzü deprem testi | Beylikdüzü riskli yapı tespti | Beylikdüzü karot testi | Beylikdüzü bina çürük raporu veren yerler | Beylikdüzü deprem testi yapan firmalar | Beylikdüzü karot testi laboratuvarı | Beyoğlu deprem testi | Beyoğlu riskli yapı tespti | Beyoğlu karot testi | Beyoğlu bina çürük raporu veren yerler | Beyoğlu deprem testi yapan firmalar | Beyoğlu karot testi laboratuvarı | Büyükçekmece deprem testi | Büyükçekmece riskli yapı tespti | Büyükçekmece karot testi | Büyükçekmece bina çürük raporu veren yerler | Büyükçekmece deprem testi yapan firmalar | Büyükçekmece karot testi laboratuvarı | Çatalca deprem testi | Çatalca riskli yapı tespti | Çatalca karot testi | Çatalca bina çürük raporu veren yerler | Çatalca deprem testi yapan firmalar | Çatalca karot testi laboratuvarı | Esenler deprem testi Esenler riskli yapı tespti | Esenler karot testi | Esenler bina çürük raporu veren yerler | Esenler deprem testi yapan firmalar | Esenler karot testi laboratuvarı | Esenyurt deprem testi | Esenyurt riskli yapı tespti | Esenyurt karot testi | Esenyurt bina çürük raporu veren yerler | Esenyurt deprem testi yapan firmalar | Esenyurt karot testi laboratuvarı | Eyüpsultan deprem testi | Eyüpsultan riskli yapı tespti | Eyüpsultan karot testi | Eyüpsultan bina çürük raporu veren yerler | Eyüpsultan deprem testi yapan firmalar | Eyüpsultan karot testi laboratuvarı | Fatih deprem testi | Fatih riskli yapı tespti | Fatih karot testi | Fatih bina çürük raporu veren yerler | Fatih deprem testi yapan firmalar | Fatih karot testi laboratuvarı | Gaziosmanpaşa deprem testi | Gaziosmanpaşa riskli yapı tespti | Gaziosmanpaşa karot testi | Gaziosmanpaşa bina çürük raporu veren yerler | Gaziosmanpaşa deprem testi yapan firmalar | Gaziosmanpaşa karot testi laboratuvarı | Güngören deprem testi | Güngören riskli yapı tespti | Güngören karot testi | Güngören bina çürük raporu veren yerler | Güngören deprem testi yapan firmalar | Güngören karot testi laboratuvarı | Kâğıthane deprem testi | Kâğıthane riskli yapı tespti | Kâğıthane karot testi | Kâğıthane bina çürük raporu veren yerler | Kâğıthane deprem testi yapan firmalar | Kâğıthane karot testi laboratuvarı | Küçükçekmece deprem testi | Küçükçekmece riskli yapı tespti | Küçükçekmece karot testi | Küçükçekmece bina çürük raporu veren yerler | Küçükçekmece deprem testi yapan firmalar | Küçükçekmece karot testi laboratuvarı | Sarıyer deprem testi | Sarıyer riskli yapı tespti | Sarıyer karot testi | Sarıyer bina çürük raporu veren yerler | Sarıyer deprem testi yapan firmalar | Sarıyer karot testi laboratuvarı | Silivri deprem testi | Silivri riskli yapı tespti | Silivri karot testi | Silivri bina çürük raporu veren yerler | Silivri deprem testi yapan firmalar | Silivri karot testi laboratuvarı | Sultangazi deprem testi | Sultangazi riskli yapı tespti | Sultangazi karot testi | Sultangazi bina çürük raporu veren yerler | Sultangazi deprem testi yapan firmalar | Sultangazi karot testi laboratuvarı | Şişli deprem testi | Şişli riskli yapı tespti | Şişli karot testi | Şişli bina çürük raporu veren yerler | Şişli deprem testi yapan firmalar | Şişli karot testi laboratuvarı | Zeytinburnu deprem testi | Zeytinburnu riskli yapı tespti | Zeytinburnu karot testi | Zeytinburnu bina çürük raporu veren yerler | Zeytinburnu deprem testi yapan firmalar | Zeytinburnu karot testi laboratuvarı | deprem testi karot testi | deprem testi bina çürük raporu veren yerler | deprem testi deprem testi yapan firmalar | deprem testi karot testi laboratuvarı | riskli yapı tespti karot testi | riskli yapı tespti bina çürük raporu veren yerler | riskli yapı tespti deprem testi yapan firmalar | riskli yapı tespti karot testi laboratuvarı | karot testi deprem testi yapan firmalar | karot testi karot testi laboratuvarı | bina çürük raporu veren yerler deprem testi yapan firmalar | bina çürük raporu veren yerler karot testi laboratuvarı | Kocaeli deprem testi | Tekirdağ Deprem Testi | Kocaeli Karot testi | Tekirdağ karot testi | Arnavutköy bina sağlamlık raporu | Arnavutköy bina sağlamlık testi | Arnavutköy bina dayanıklılık raporu | Arnavutköy bina dayanıklılık testi | Avcılar bina sağlamlık raporu | Avcılar bina sağlamlık testi | Avcılar bina dayanıklılık raporu | Avcılar bina dayanıklılık testi | Bağcılar bina sağlamlık raporu | Bağcılar bina sağlamlık testi | Bağcılar bina dayanıklılık raporu | Bağcılar bina dayanıklılık testi | Silivri bina sağlamlık raporu | Silivri bina sağlamlık testi | Silivri bina dayanıklılık raporu | Silivri bina dayanıklılık testi | Beylikdüzü bina sağlamlık raporu | Beylikdüzü bina sağlamlık testi | Beylikdüzü bina dayanıklılık raporu | Beylikdüzü bina dayanıklılık testi | Fatih bina sağlamlık raporu | Fatih bina sağlamlık testi | Fatih bina dayanıklılık raporu | Fatih bina dayanıklılık testi | Beşiktaş bina sağlamlık raporu | Beşiktaş bina sağlamlık testi | Beşiktaş bina dayanıklılık raporu | Beşiktaş bina dayanıklılık testi | Çatalca bina sağlamlık raporu | Çatalca bina sağlamlık testi | Çatalca bina dayanıklılık raporu | Çatalca bina dayanıklılık testi | Esenyurt bina sağlamlık raporu | Esenyurt bina sağlamlık testi | Esenyurt bina dayanıklılık raporu | Esenyurt bina dayanıklılık testi | Güngören bina sağlamlık raporu | Güngören bina sağlamlık testi | Güngören bina dayanıklılık raporu | Güngören bina dayanıklılık testi | Bahçelievler bina sağlamlık raporu | Bahçelievler bina sağlamlık testi | Bahçelievler bina dayanıklılık raporu |Bahçelievler bina dayanıklılık testi | Başakşehir bina sağlamlık raporu | Başakşehir bina sağlamlık testi | Başakşehir bina dayanıklılık raporu | Başakşehir bina dayanıklılık testi | Şişli bina sağlamlık raporu | Şişli bina sağlamlık testi | Şişli bina dayanıklılık raporu | Şişli bina dayanıklılık testi | Beyoğlu bina sağlamlık raporu | Beyoğlu bina sağlamlık testi | Beyoğlu bina dayanıklılık raporu | Beyoğlu bina dayanıklılık testi | Sarıyer bina sağlamlık raporu | Sarıyer bina sağlamlık testi | Sarıyer bina dayanıklılık raporu | Sarıyer bina dayanıklılık testi | Bakırköy bina sağlamlık raporu | Bakırköy bina sağlamlık testi | Bakırköy bina dayanıklılık raporu | Bakırköy bina dayanıklılık testi | Küçükçekmece bina sağlamlık raporu | Küçükçekmece bina sağlamlık testi | Küçükçekmece bina dayanıklılık raporu | Küçükçekmece bina dayanıklılık testi | İstanbul bina sağlamlık raporu | İstanbul bina sağlamlık testi | İstanbul bina dayanıklılık raporu | İstanbul bina dayanıklılık testi | Zeytinburnu bina sağlamlık raporu | Zeytinburnu bina sağlamlık testi | Zeytinburnu bina dayanıklılık raporu | Zeytinburnu bina dayanıklılık testi | Kağıthane bina sağlamlık raporu | Kağıthane bina sağlamlık testi | Kağıthane bina dayanıklılık raporu | Kağıthane bina dayanıklılık testi | Esenler bina sağlamlık raporu | Esenler bina sağlamlık testi | Esenler bina dayanıklılık raporu | Esenler bina dayanıklılık testi | Avcılar bina sağlamlık raporu | Avcılarbina sağlamlık testi | Avcılar bina dayanıklılık raporu | Avcılar bina dayanıklılık testi | Sultangazi bina sağlamlık raporu | Sultangazi bina sağlamlık testi | Sultangazi bina dayanıklılık raporu | Sultangazi bina dayanıklılık testi | Eyüp bina sağlamlık raporu | Eyüp bina sağlamlık testi | Eyüp bina dayanıklılık raporu | Eyüp bina dayanıklılık testi 

 

 

 

Deprem Testi İçin Karot Örnekleri

 

Deprem Testi İçin Sıyırma Örnekleri

Deprem Testi İçin Okuma Örnekleri

Deprem Testi İçin Rölöve Örnekleri

Deprem Testi Fiyatları

Deprem Testi Fiyatı, yönetmelikte belirtilen şartlara göre belirlenir. TBDY 2018 yılındaki yönetmelikte belirtilen kriterlere göre yapılması gerekenler belirlenerek yapılacaklar önem sırasına göre belirlenir. Buradaki en önemli kısım bina bilgilerin doğru temin edilmesi gerektiği önem arz etmektedir. Bu bilgiler ışığında yapılması gerekenlere göre fiyat belirlenir. 

Deprem Testi İçin Ayrıca

Deprem Testi Fiyatı, Ruhsalı yapılar ile ilgili işlmlerle ruhsatı olmayan yapılar ile ilgili işlmeler aynı değildir. Bilgi düzeylerine göre farklılıklar göstermektedir. Deprem Testi, binaya ait bilgiler belirtilmelidir. Deprem Testi, adres ve tapu bilgileri işlenmelidir. Deprem Testibde hazırlayan kişinin lisans bilgileri ve mühendislik şirketi olarak vergi nace kodu eklenmesi gereklidir. Deprem Testlerinde iletişim bilgileri resmi odaya ait odada kayıtlı telefon numarası eklenmelidir. Deprem Testlerinde Tarih belirtilmelidir. Deprem Testlerinde konu kısmının olması ve açıklama yapılması gerekir. Hangi amaçla olduğu belirtilmelidir. Raporda yönetmelikte belirtilen belgeler eklenmelidir. Deprem Testinde yapı ile ilgili yapılan incelemeler yönetmelikte belirtilenler doğrultusunda incelenmelidir. Deprem Testinde taşıyıcı sistem belirtilmelidir.  Teknik Raporda katlar belirtilmeli ve kattaki işlemlerde yazılmalıdır. Deprem Testinde bina boyutları ve yükseklikleri belirtilmelidir. Deprem Testinde Hangi amaçla yapıldığı proje bilgileri yer almalıdır. Deprem Testinde Kat yükseklikleri belirtilerek rapora işlenmelidir. Deprem Testinde kolonların ve kirişlerin nasıl yapıldığı belirtilmelidir. Deprem Testinde döşeme ve kiriş bilgileri olmalıdır. Deprem Testinde projeden kaynaklı aykırılıklar belirtilmelidir. Deprem Testinde kiriş ve kolon ebatları belirtilmelidir. Deprem Testinde TBDY2018 maddeler anlatılmalıdır. Deprem Testinde bina bilgi düzeyin, tasarım depremi, 50 yılda yüzde kaç aşınacağı, zemin sınıfı, beton sonuçları ve çelik sınıflarıda raporlarla belirtilmelidir. Deprem Testinde lisanslı paket programlar belirtilmeli ve parametreler özetlenmelidir. Deprem Testinde tasarım elemanlarının boyutlandırmasında alınacak yük hesap değerleri, Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları ile 2018 afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik baz alınmalıdır. Deprem yer hareketleri Afad verileri kullanılmalıdır. Deprem Testinde süperpozisyon yöntemi ile analiz yapılmalıdır. 3D progrem analizleri ve çizimler belirtilerek analiz sonuçları açıklanır şekilde belirtilmelidir.

Deprem Testi

Deprem Testi, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğindeki Performans Analizindeki Maddelere göre yapılması gerekir. Burada binanın mevcut yapısını ölçmek için testlerin yapılması gerekir. Testler sırası ile rölöve alınması, karot testi yapılması, röntgen çeklimesi, kolon ve kiriş sıyırması yapılması ve zemin etütü yapılmasından oluşur. Her binanın incelenemesinde farklılıklar görsterilir. Örneğin Ahşap yaının özelliklerinden dolayı işlemler değişmektedir. Aynı şekilde Çelik Yapı ve Yığma yapılardada işlmler farklıdır. Bu yüzden inşaat mühendisleri odasında lisanslı olan ve o işle ilgili uzmanlık ve tecrübe şartını yerine girmiş mühendislerin yapması doğru ve yasaldır. Buradaki amaç hem doğru işlmlerin yapılması ve bu riskin bertaraf edilmesi için önlemler alınması mal ve can güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Deprem Testi yapılırken en önemli kriterlerden biride yapılan işlmelerin doğruluğunun denetimi için imo uzmanlarından yada üniveriste destekli olmanıda işin doğruluğunun denetlenmesi ve hata payını azaltmak için önemlidir. 

Deprem Testi kullanım amacına göre farklılıklar göstermektedir. Bu amaçla ilgili yönetmelik ve tahkiklerin yapılması gerekir. Bu tahkilerin neler olacağı statiker inşaat mühendisleri tarafından test edilir ve kontrolü gerçekleştirilir. Yönetmeliktekilein dışında uluslar arasın normlarda vardır. Bu normlar ülkelerde varklılık göstersede en geçerli Avrupa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin dir. En çok geçerliliği kabul edilmiş yömnetmelik iste eurocode dir. Bizlerde bu doğrultuda uluslar arası normlarıda baz alarak analizlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Derpem Testi Yapılması Neden Önemlidir?

Deprem Testi yapılmasının önemi can ve mal güvenliğinin öneminden kaynaklanmaktadır. Buradaki amaç can ve mal güvenliğinin sağlanması ve riskleri bertaraf etmesinden kaynaklanmaktadır. Deprem Testi ayrıca işyeri ruhsatı ve bina ruhsatı içinde önemli kriterdir. Bu kriterlere göre deprem testi yapılır ve bu doğrultuda yatırımlar gerçekleşir. Deprem Testi yeönetmelikteki adı performans analizi diye geçmektedir. Kurmlarda teknik rapor ve statik rapor diye geçmektedir. Fenni Rapor olarak sunulan raporlarda vardır bunların işlmeleri değişiklik göstemekte ve hazırlanmaktadır. Ayrıca hasar tespit raporuda vardır bunun içeriği diğerlerinden da değişiktir. 

Deprem Testi, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine mevcut binalardan yapılması gereken kriterlere göre yapılmaktadır. Genel hatlarını belirten yönetmelik minimum olması gerekenlere göre belirlenmiş bu kriterlere göre çalışmalara yapılmaktadır. Mevcut yönetmelik dışında uluslararası geçerliliği olan Avrupa Birliği yönetmeliği, İngiliz Deprem Yönetmeliği ve Amerika Deprem  Yönetmeliklerine görede açık uclu paket programları ilede yapılması mümkündür. Bu işlemler yapılırken mal sahibinin bilgisi dahilinde sözleşme yapılarak yapılması önemlidir. Zira sadece deprem testi şeklinde olması fiyat ve önlem almayıda etkilemektedir. 
Deprem Testi ayrıca hesaplamaların doğru yapıldığını denetlenmeside gereklidir. Tek bir mühendisi takdirine bırakılmaması gerekir. Deprem testinde verilerin güvenliği açısında üst düzey yönetici uzman mühendis veya üniversitelerin ilgili bölünde branslaşmış akademisyen tarafından kontrolü önemli görmekteyiz. Bizler bu amaçla yapılan işlemlerimizde üniversite onayı yapmamaya ve mal sahibini bilgilendirmekteyiz. Sizlere daha iyi hizmet vermek ve yapılan işlemelerin doğruluğunun tespiti için önemli görmekteyiz. Deprem testi hazırlanırken yapılacaklarla ilgili geniş bir liste vermekteyiz. Anlaşılması kolay olmadı açısından ve bilgilendirme yapmak için sözleşme yapmaktayız. 
Deprem Testi yapılma aşamasında denetleme yapmak için özel denetim firmaları da vardır.

Deprem Testi, bilgi amacı ilede yapılmaktadır. Bilgi amaçlı olsa dahi kesin sonuçların oluşması için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılması doğru işlem yapmamızı sağlar. Bu amaçla hazırlanan raporlar bilirkişili ve akritite olmasıda önemlidir. Bizler bu doğrultuda firma bilirkişileri ve uzman mühendisler eşliğinde sizlere en kapsamlı ve en doğru bilgi vermek amacı doğrultusunda çalışmaktayız. Sizlere daha iyi hizmet suna bilmek için görüşleriniz önem arz etmektedir. Sizlerin istemiş olduğu amacına doğru ve güvenli olması için bilgiler liste halinde açık şekilde sözleşme yapılmakta ve her iki tarafta korunmaktadır. 

Deprem Testi yapılması zorunluluğu yoktur. Yalnız deprem testi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Mal sahiplerininde bu bilinçle hareket etmesi ve maliklere doğru bilgiler verilmesi gerekir. Herkesin rızası ile olma zorunluluğu yoktur. Ancak herkesin izni olması daha kapsamlı incelenmesi açısından önem arz etmektedir.

Deprem Testi yurt dışı firmalrın iş güvenliği kapsamında şart koştuğu gerekçesi ile de yapılmaktadır. İş güvenliği ve sağlığı yönetmeliği gereğincede gerekli tutulmuş ancak yasal mevzuat gereği zorunlu tutulmamıştır. Deprem Testi yasal zorunluluk olmaması sebebi ile mal sahiplerinin bilgi edinmek amacı ile yapılmaktadır. Bu yüzden kapsamlı yapılmamasından dolayı doğru bilgiler oluşmamakta ve önlem alınması gerekli yapılar tespit edilememiştir. Deprem Testi, amacına uygun olarak yapılması güçlendirme yapılmasının ilk adımını teşkil eder. Güçlendirme maliyetininde doğru ve yeterli olması açısındanda önem arz etmektedir.

Deprem Testi, Perfromans Analizi şeklinde iskan alınması içinde yapılmaktadır. İskan aşamasında istenen evraklar arasında olmakta ve sağlamlığının tespit edilmesi ile yapı kullanım belgesi belediye tarafından hazırlanır. Deprem Testi, aşamasına göre analiz türlerinden oluşur. Hangi amaç ile kullanılıyor ise yapı o amaca uygun olarak yapılması ve uluslar arası geçerliliği olan yöenetmeliklere görede hesaplama yapılması gerekir. Bu kapsamda bazı yönetmelikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

TS 498 (Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında kullanılacak yüklerin hesap değeri)

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (AISC-360-10)

TS 11372 (İnce Cidarlı Çelik Malzemelerin Hesap Metotları)

TS 500 (Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları)

TS 3233 (Çekme Çubuklarında Kenetlenme Hesabı)

TBDY 2018 (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği)

ÇYTHYE-2016: (Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları) 

ÇYTHYE-2016 (Uygulama Kılavuzu) 

AISC-ASD89 (American Institute of Steel Construction–Allowable Stress Design 1989)

DIN 18800 Alman çelik yapı normu

DIN EN 1990 Eurocode 0: Basis of structural design

DIN EN 1990/A1 Eurocode 0: Basis of structural design,Düzenlemeler 1

DIN EN 1991-1-1 Eurocode 1: General actions

TS EN 1991-1-1 Eurocode 1: Yapılar üzerindeki etkiler

DIN EN 1991-1-3 (2004) Eurocode 1: Kar yükleri

TS EN 1991-1-3 Eurocode 1: Kar yükleri

DIN EN 1991-1-4 (2005) Eurocode 1: Rüzgar yükleri

TS EN 1991-1-4 Eurocode 1: Rüzgar yükleri

DIN EN 1993-1-1   Eurocode 3: General rules and rules for buildings

DIN EN 1998-1 Eurocode 8: Deprem Yönetmeliği

AISI-16  Amerikan Hafif Çelik Dizayn Yönetmeliği

 

DEPREM TESTİ HASAPLAMALARI

DEPREM TESTİ PERFORMANS ANALİZİ ÖRNEK RAPOR

DEPREM TESTİ ZEMİN ETÜTÜ ÖRNEK RAPOR