Kentsel dönüşüm, Deprem Dayanıklılık Testi, Deprem Testi- Teknik Rapor ve İşyeri Ruhsatı

Binanızın kentsel dönüşüm ve deprem risk raporunu alabilmek için, binada bulunan maliklerden biri veya kanuni temsilcisi, dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, tapu fotokopisi ve kat maliklerini ve arsa paylarını gösteren belge ile, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyük şehir belediyelerine, ilçe belediyelerine veya bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara müracaat ederek tespit ettirilebilirler.

Depreme Dayanıklılık Raporu, yapıların deprem güvenliği ve dayanıklılığı hakkında detaylı bilgi sağlayan kapsamlı bir değerlendirme raporudur. Bu rapor, binaların deprem esnasında göstereceği performansı ve muhtemel hasar durumlarını hesaplamak amacıyla hazırlanır. Özellikle ülkemizde yaşanan büyük ölçekli depremler düşünüldüğünde, bu tür raporların önemi daha da artmaktadır.

Depreme Dayanıklılık Raporu'nun temel amacı, mevcut binaların depreme karşı ne kadar güvende olduğunu belirlemektir. Bu sayede binanın sahipleri ve kullanıcıları, olası bir deprem sırasında can ve mal kaybının önüne geçebilirler. Ayrıca, bu raporlar doğrultusunda gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları ile yapıların dayanıklılığı arttırılabilir ve deprem riski minimize edilebilir.

Raporun hazırlanması aşamasında, yapıların taşıyıcı sistemi ve malzemeleri incelenerek yapısal özellikleri analiz edilir. Deprem yükleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, binanın dayanım kapasitesi belirlenir. Aynı zamanda yapıda bulunan zayıf noktalar tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. Bu süreçte kullanılan yöntemler ve analizler, uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilir.

Depreme Dayanıklılık Raporu'nun bir diğer önemli işlevi ise yeni yapılacak binalar için projelendirme sürecine katkı sağlamaktır. Yapı projelerinin deprem güvenliği açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu raporlar, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve mimarların çalışmalarında büyük öneme sahiptir. Yeni yapılan binalarda olası deprem riskini en aza indirmek için bu tür raporlar dikkate alınarak projeler geliştirilebilir.

Sonuç olarak, Depreme Dayanıklılık Raporu sayesinde hem mevcut yapıların hem de yeni inşa edilen binaların deprem performansları önceden tahmin edilebilir. Bu durum, yapı sahipleri ve kullanıcıları için büyük bir güvenlik unsuru oluşturmaktadır. Aynı zamanda, bu raporlar sayesinde yapıların dayanıklılığı arttırılabilir ve deprem riski minimize edilebilir. Deprem tehlikesine karşı önlem almak isteyen herkesin başvurması gereken profesyonel hizmetler arasında yer alan Depreme Dayanıklılık Raporu, yaşam standardını yükselten ve güvenliği sağlayan önemli bir çalışmadır.

Kentsel Dönüşüm Raporlaması ile Bütün Tespitlerinizi Yapalım

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu olmamakladır. Yalnız yapınızın güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. Deprem risk raporu almak için herhangi bir çoğunluk aranmaz. 

Deprem Risk (Deprem Testi) Raporunuz Hazır mı ? Hemen Arayın Cevabınızı Öğrenin

Deprem risk raporu almak için varsa binanın statik ve mimari projeleri temin edilir. Binanıza ait projeler bulunmadığı taktirde binanın taşıyıcı sistem rölövesi uzmanlarca çıkartılır. Beton kalitesinin belirlenmesi için binanızda beton örnekleri alınır ve alınan beton örnekleri laboratuvarda beton dayanım testine tabi tutulur ve raporlanır. Zemin etüt raporları da hazırlanarak binanın taşıyıcı sisteminin statik ve dinamik hesapları yapılarak bina deprem performansı belirlenir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre bina deprem risk raporu hazırlanır.

Bina Sağlamlılık Raporu (Deprem Testi), Ülkemizde çeşitli isimlerde söylensede asıl adı performans analizi olan bina sağlamlılık raporu kriterler eşliğinde hazırlanır. Güvenilir statiker bürolar tarafından yapılması gerekmektedir. Malesef ehli olmayan mühendis bilene olmayan kişiler tarafından mağdur olmamanız için yetkili lisanslı kurumlardan teyit edilmesi gerekir. Bina sağlamlığında ana kriter yapılacak aşamalardır. Kapsam düzeyi yüksek olması tam olarak sonuncun isabet etmesi anlamına gelir. Sınırlı düzeyde yapılan analizlerde varsayımlardan dolayı sağlam binanın bilene çürük çıkamsına sebebp olur. Bu yüzden tüm değerlerin ve dataların aynı anda işlemde olması gerekir. Bunu yaptıracağınız mühendislik bürosundan temin edilip, teyidinin yapılması önemlidir. Tek bir kişinin hazırlamış olduğu raporlar teyide muhtaç olmakta ve işlemin zorluğu sebebi ile teyit yapılması bizim için önemli görmekteyiz.

Deprem testi, yapıların ve inşaat projelerinin deprem etkilerine karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Deprem testleri sayesinde yapıların güvenliği, dayanıklılığı ve performansı belirlenir.

Deprem testlerinde genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yapının analizi: Yapının malzeme özellikleri, geometrisi ve tasarım detayları incelenir.
 2. Deprem bölgelerinin belirlenmesi: Yapının bulunduğu bölgedeki deprem geçmişi göz önünde bulundurularak potansiyel riskler belirlenir.
 3. Hesaplamalar: Yapının deprem yüküne karşı dayanıklılığı hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında yapı elemanlarının taşıma kapasiteleri, yerel zemin koşulları ve yapı sistemleri dikkate alınır.
 4. Laboratuvar testleri (gerektiğinde): Yapı elemanlarının deprem etkilerine karşı dayanıklılığı laboratuvar ortamında simülasyonlar ve fiziksel deneyler ile test edilebilir.
 5. Raporlama ve değerlendirme: Test sonuçları raporlanarak yapının deprem riski değerlendirilir. Eğer yapının deprem performansı yetersiz bulunursa, gerekli güçlendirmeler veya iyileştirmeler önerilir.

Deprem testleri, yapıların ve insan hayatının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılar için deprem testleri zorunlu hale getirilmiştir.

Bina Deprem Testi ile Bütün Birimlere Eşsiz Hizmet Sunarız

Özellikle belirtmek gerekir ki bina deprem testi ve raporu için ister Eviniz, İşyeriniz, Apartmanınız, Siteniz, Okul, Hastane, Tüm Eğitim Yapıları, Üniversiteler, Yurt, Sağlık Yapıları, Poliklinikler, Sağlık Ocakları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Tarihi Eser Binaları, Her Çeşit Amaç ile kullanılan binalar ile Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir Kullanabilir İzni için Deprem Testi, Deprem Dayanıklılık Raporu (Deprem Testi) için BAKANLIK YETKİLİ KURULUŞU "STATİK PROJE" FİRMASI UZMAN KADROSU ile SİZE hizmet vermekteyiz.

Deprem testi, yapıların ve inşaat projelerinin deprem etkilerine karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Deprem testleri sayesinde yapıların güvenliği, dayanıklılığı ve performansı belirlenir.

Deprem testlerinde genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yapının analizi: Yapının malzeme özellikleri, geometrisi ve tasarım detayları incelenir.
 2. Deprem bölgelerinin belirlenmesi: Yapının bulunduğu bölgedeki deprem geçmişi göz önünde bulundurularak potansiyel riskler belirlenir.
 3. Hesaplamalar: Yapının deprem yüküne karşı dayanıklılığı hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında yapı elemanlarının taşıma kapasiteleri, yerel zemin koşulları ve yapı sistemleri dikkate alınır.
 4. Laboratuvar testleri (gerektiğinde): Yapı elemanlarının deprem etkilerine karşı dayanıklılığı laboratuvar ortamında simülasyonlar ve fiziksel deneyler ile test edilebilir.
 5. Raporlama ve değerlendirme: Test sonuçları raporlanarak yapının deprem riski değerlendirilir. Eğer yapının deprem performansı yetersiz bulunursa, gerekli güçlendirmeler veya iyileştirmeler önerilir.

Deprem testleri, yapıların ve insan hayatının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılar için deprem testleri zorunlu hale getirilmiştir.

Depreme dayanıklılık raporu (deprem testi) nicin yapılır?

Depreme dayanıklılık raporu  (Deprem Testi) , diğer isimleri ile bina sağlamlık raporudur. Yönetmelik ve standartlara göre hazırlanıp ilgili kurum ve kişilere bilgi vermek amacı ile yapılır. Depreme dayanıklılık raporu  (Deprem Testi)  çeşitli test ve ölçümleri içerir. İçeriği yönetmelikte belirtilmiş ve iki çeşit şeklinde yapıldığı anlatılmıştır. Sınırlı düzeyli ve kapsamlı olmak üzere ikiye ayrılır. Performans analizindeki testlerin hesinin yapılması ile yapılır. Burada önemli olan mühendisin hesaplamalar sırasında yöntemlerin doğru teşhis etmesi öenmlidir. Mühendislikte varsayımlar vardır bunları minumundan seçmeli ve her zaman güvenli tarafta kalması gerekir. Bu işlemleri İnşaat mühendisliği bölümünü bitirmiş yetkli ve lisanslı statik mühendisleri tarafından yapılması gerekir. 

Piyasada bir çok mühendislik firması vardır. Bunlar seçmeden önce yetkileri yetkili odalardan sordurulması gereklidir. Ehli olmayan hatta mühendis olmayan firmalardan maduriyet yaşamak için önemlidir. Bizler burada sadece kazanç yapmak için değil doğru işler yapmak için yemin törenlerine katılırız.

Depreme dayanıklılık testi  (Deprem Testi)  ise yapılması gereken laboratuvar testlerini kastetmektedir. Lisanslı firmaların bu testleri bakanlıktan onaaylı şekilde yapılmakta ve onaylanmaktadır. Bu testler sadece kişiye verilmekte bakanlığa veya başka kurumlara bilgiler verilmemektedir. Bu bilgiler proje müellifleri tarafından saklanır. Mal sahibi malikler istedikleri takdirde verileri kullanabilirler sorumluluk tamamiyle mal sahiplerine bağlıdır. 

Deprem testlerinde diğer kriter ise doğruluk paylarının standart sapma ile hesaplanarak hata payını yok etmektedir. Bu da bize güvenli bilgiler sunmaktadır. Deprem testleri depreme dayanıklılık raporunda önemli yer tutar hesaplamada ana kriterler arasında yer alır. Depreme dayanıklı testleri karot, okuma, sıyırma, röntgen işlemleri şeklinde oluşur. En az bunların hepsinin kritik kattan alınması gerekir. Performans analizinde olmadı gereken her kattan yapılmasıdır. Her kattan yapılması kapsam seviyesini arttırdığı için raporun kesin durumu çıkar. Olumsuz olarak her yerden numune alınması şeklinde olduğu için sınırlı seviyede tutulması dikkat edilmesi gerekir. Bu kriterde yapılacak binanın durumuna göre ilgili mühendisin takdirinde olması gerekir. Mikserler döküldüğü anlaşılan yapıda tek kattan numune alınması binaya minimum hasar vermesi gerekir. Kapsamlı rapor hazırlamak adına zayiatın fazla verilmesi ilerde  kesit tesirlerinin dengesiz dağılmasına yol açabilir bu dengenin iyi kurulması lazım.

Depremde performansın (Deprem Testi) nasıl davranacağını belirlemek için depreme dayanıklılık raporunun hazırlanması içinde önemlidir. Durumu tespiti içinde önemlidir. 

Bina Sağlamlık Raporu (Deprem Testi) içerikleri acısından performans analizi yönetmeliğinde geçen standartlar baz alınarak yapılır. Uluslara arası geçerliği olan standartalar kullanılmaktadır. Uluslararası standartlar göre hazırlanan sağlamlık raporları avrupa ülkelerinde ve diger ülkelerde geçerliliği olan raporlardır.

Ülkemizde yabancıların daha çok bu testi yaptırdığı sağlamlık ölçülmesinden sonra yapı sahibi olduğu gerçektir. Binaların sağlamlığı yabancı sermaye sahibi firmaların taşeron firmalardan istemiş olduğu şartlar arasında yer alır. Buda güvenli ve iş güvenliği açısından önemi olduğu için yapılmaktadır.

Bina Sağlamlılık Raporu (Deprem Testi), mevcut yapımın ruhsatlı olup, olmadığına bakılmaksızın mevcut projesi var iste teşhisi üzerinden detaylandırılır ve uyumana bakarak hazırlanan performans testidir. Mevcut projesinin hiç olmaması halinde ise statik rölöve çıkartılarak hazırlanan yapının yönetmelikteki maddelere göre hazırlanan ve sunulan rapordur. 
Bina sağlamlık raporu hazırlanma aşamasında yönetmelikteki maddeler baz alınarak çeşitli ve zorunlu testlerden sonra oluşan raporların özetidir. Burada çıkan sonuçlar kesin olmakla birlikte mal sahibinden ve kat malikinden başkası ile paylaşım olmamaktadır.

Deprem testi, bina sağlamlık raporunda (Deprem Testi) yapılması gereken terstlerin tümüne verilen isimdir. Deprem kuvvetlerinin binanın kolon ve kirişlerinin etki etmesi ve kırılma ve çatlamaların hangi kuvvetlerde etki edeceğinin hesaplanarak depremde binanın mevcut durumunun önceden bilinmesi için yapılır. Depremde etki eden ve standartlara göre alması gereken kuvvetler hesaplama sonucuna göre binanın sonuç kısmının tesbit edilmesi işlemidir.

Deprem Raporları ve Testleri

Deprem raporları ve testleri, yapıların depreme dayanıklılığını ölçmek için kullanılır. Burada deprem risk raporu, sağlamlık raporu, dayanıklılık raporu ve depreme dayanıklılık raporu gibi çeşitli rapor türlerine değinilmektedir.

Deprem Raporu

Normal şartlarda evinizi, işyerinizi veyahut binanızın belirli periyotlarda olası yaşanacak olan depreme dayınıklı  (Deprem Testi) olup olmadığının tespitinin yaptırılması büyük önem arzetmektedir. Çünkü genel olarak deprem kuşağında olan ülkemizde eski tip binalar daha çok risk taşıdığı ortadayken mutlaka bina deprem dayanıklılık testi (Deprem Testi) yaptırmanız gereklidir. 
Türkiye bina deprem yönetmeliğine göre performans kriterlerine (Deprem Testi) yer alan ve hangi amaçla kullanacaksa bu amaca yönelik olarak sağlamlık raporu hazırlanmaktadır. Bu kriterlerin en başında yapılacak işleme göre performans analizlerin hazırlanması gerekir. Bina sağlamlık ve can güvenliğini sağlaması için bu kriterlerin yapılması raporu kapsamında belirtir etkileyen kapsam yüzeyleri iletilmiş olup bu kapsam özelliklerine göre performans analizleri yapılması gerekir.

Bina depreme dayanıklılık raporu  (Deprem Testi), Türkiye bina deprem yönetmeliğinde yer alan kriterlere göre yapılması çok önemlidir. Burada asıl yapılması gereken kısımlaradn bir kaç tanesinden bahsedeceğiz. Bina depreme dayanıklılık raporun (Deprem Testi) da olmzsa olmazlarından karot numunesinin alınması, zemin etütünün yapılması, sıyırma işlemlerinin yapılması ve röntgen çekilmesi çok önemlidir. Bu kriterler ana hattı belirlediği için bina depreme dayanıklılık raporlarında olması gerekir. Burada bu raporların hazırlanamsı yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılmasıda önemlidir. İlgili firmaları Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliğine kayıtlı İnşaat Mühendisleri Odasından tescilli firmalar kısmında olması gerekir.

Bina sağlamlık raporu (Deprem Testi), can ve mal güevenliğinin ölçülmesi amacı ile yapılr. Buradaki önemli husus yönetmeliğe bağlı kalınarak yapının durumuna göre ölçüm yapılmasıdır. Bu işlemler ayrıca yapının güvenliği için hemde yapının kullanımının uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır. Mevcut yapı güvenliği kriterlere göre belirlenir. Hastane, okul, sinema salonu, anfi, sağlık yapıları, eczane, diş kliniği, anaokulu, otel bulnlardan bazıları ve en önemlileridir. Bu her yapı için yapılması ve işyeri ruhsatları verilmesi gerekir. Can ve mal güvenliği açısından önemlidir. 
Güvenlik raporu, kurumlar tarafından istenen güvenlik raporları mevcut yapının ilgili işyeri olarak kullanılmasının ne ölçüde güvende olduğunu anlamamıza yarayan güvenlik raporları ilgili testlere tabi olunarak çıkarılır. 
Güvenlik raporları, mevcut yağının ve mevcut projesinideki detaylara göre testlerin yapılması gerekir. Bunun için istenilen kriterlerin sağlanması önem arz etmektedir. Güvenlik raporları genel olarak diş muayenesi açılışları için isteneceği gibi işyerleri içinde istenebilir. Bu ilgili kurumun takdirine bırakılmıştır. Ayrıca deprem güvenlik raporu ayrıca çevre, şehircilik ve iklimdeğişikliği bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafındanda istenebilir. İlgili deprem güvenlik raporu için irtibata geçmeniz halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Depreme Dayanıklılık Bina BilgileriBina Bilgileri Yer Seçimi RaporuDepreme Dayanıklılık Raporu BinaKarot Örnek Alma Deprem Testi İçinBina Karot Okuma Sonuçları

Bina Sağlamlılık Raporu (Deprem Testi) ile Binalarınızın Kontrolünü Sağlayın

Özellikle Çevre ve Şehir Bakanlığımızın bu husustaki hassiyet ve destekleri ile hayata geçirilen eski yapıların yenilenmesi veyahut birden fazla parselin birleşerek kentsel dönüşüm yapılması ile deprem riski ortadan daha kolayca kalktığı ortadadır. Eğer evimizi, binamızı dayanıklı olup olmadığını merak ediyor ve bunun için bir şeyler yaptırmak istiyorsanız bizlere gelerek veyahut telefon açarak Bina Deprem Dayanıklılık Testi uygulamasının yaptırılması konusunda anlaşma sağlayabiliriz.

Deprem Raporu (Deprem Testi) Nedir ? Mühendis Gözünden Bakış Açısı

Bu hususta yapılması planlanan şeyleri özetlemek gerekirse binanın mevcut betonun, demirinin, ve binanın bulunduğu alanın fiziki olarak koşullarının tarafımızca yapılan testler ve laboratuvar ortamlarındaki tetkikler neticesinde sizlere yapınız hakkında bilmeniz gerekenleri raporlayarak sunacağız. Ön aşama olarak sizlerin ilk olarak İstanbul'un en iyi mühendislerince bu işlemin yapılarak sizlere resmi raporlama ile sonucun aktarıldığını unutmamanız gerektiğidir.

Bina Dayanıklılık Raporu (Deprem Testi) ile Binalarınız Artık Daha Güçlü

Bazen yeni ev alacaklar binalarının Deprem Dayanıklılık Testi sonucuna bakmadan direkt olarak evi alma işlemini yapmakta ve zaman geçtiğinde en ufak bir deprem de binalarının salladığını ve güven vermediğini görecektir. Bu konuda ne yaparsanız yapın veyahut nereden alacak olursanız olun mutlaka deprem testi yaptırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Bu basit bir işlem olmakla birlikte sizlerin can ve mal güvenliğiniz açısından büyük önem arzetmektedir.

Deprem Testi Fiyatları Konusunda Hemen Destek Alın!

Asıl olarak sizde ne oluşturduğunu bilmek isterseniz çok basit bir ifade ile daha kaliteli, dayanıklı ve gönül rahatlığı ile yaşayacağınız mekânların elde edilmesi konusunda bizlere net bir cevap sunan, bina yapımında kullanılan malzemelerin kaliteli olup olmadığının bir göstergesi niteliğinde olan ve sizinde gönül rahatlığı ile ikamet edeceğiniz ortamları oluşmasını raporlayan bir sistem olarak sizlere diyebiliriz.
Deprem raporu belirli kriterler eşliğinde yapılmaktadır. Hazırlanırken bazı standartlar da geçen maddeler tek tek bakılarak hesaplamalar yapılır. TBDY2018 Kriterlerine göre burada geçen standartlarda performans analizi  (Deprem Testi) standartları baz alınmıştır. Türkiye'de ve Avrupa birliği kriterleri çerçevesinde Eurocoda geçen standartlara göre de hesaplamalar yapılır. Bina deprem yönetmeliği  (Deprem Testi) burada geçen karakterler Türkiye devleti sınırları içerisinde geçerlidir.
Türkiye devleti sınırları içerisinde yer alan belediyelerde performans analizi  (Deprem Testi) şeklinde hesaplama yapılır ve içerikleri kapsamlı ve sınırlı olmak üzere değişmektedir.
Türkiye cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki kamu kurumları ve belediyeler sınırlarında ve kapsamlı olarak tanımlanan deprem performans (Deprem Testi) analizleri istenmektedir. Bu kapsamda yetkilendirilmiş Lisanslı kuruluşlar tarafından bu işlemler yürütülmekte ve incelenip denetlenmektedir.

Deprem Testi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

1. Malik

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Tapu Fotokopisi

2. Başvuru Sahibi Şirket ise;

 • Şirket Vergi Levhası, İmza Sirküsü,
 • Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Başvuru Sahibi Kiracı ise;

 • Dilekçe Mülk Sahibince İmzalanacak Aşağıdaki Belgeler Eklenecek
 • Kira Kontratı Fotokopisi,
 • Kiracı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. Başvuru Sahibi Kiracı Şirket ise;

 • Şirket Vergi Levhası,
 • İmza Sirküsü,
 • Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Başvuru Sahibi Vekil ise;

 • Vekaletname,
 • Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Son zamanlarda hayata geçirilen Bakanlık, Yerel Yönetimlerinde eşsiz desteği olan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında İstanbul’da bulunan pek çok semtte büyük bir çalışma ortamı oluşmuş ve yeni yeni binaların yapıldığını görmekteyiz. Bu bazen bireysel olarak yapıldığı gibi bazen bir parsel alanda üç-beş ada birleşerek de dönüşüm işlemini başlatmış olmaktadırlar. Bu esnada önemli bir konu olan yapılarda kullanılacak bütün malzeme ve ekipman bizzat test yapılarak kullanıldığı için yeni binaları almak isteyenler açısından sorun oluşturmamaktadır.

Malesef ki İstanbul’da gibi eski yerleşim yerlerinde mevcut binaların çoğu 1999 depreminden önce yapılmış olması olası deprem kuşağı ülkemizin yaşayacağı bir felaket senoryasın tepe takla olacağını göstermektedir. Bu nedenle bakanlığında özellikle üzerinde durduğu konuların başında olan kentsel dönüşüm eğer mümkün değilse mutlaka bina sağlamlık raporu alınarak yapılarınızın ne denli güvenli olduğunun tespiti yapılması gerekmektedir. Çünkü önceden alınan tedbirin binlerce can ve mal kaybını önleyeci bizzat ortada iken bunun yaptırılmaması tamamen deprem risk raporu unsuru olacaktır. Bunun için Deprem Testi yaptırmanız gerekir. Binanıza ait deprem testini yapacak olan pek çok firma bulunur. Kentsel dönüşüm sistemi de bunlar arasında yer alır. Firma yetkilileri gecesini gündüzüne katarak çalışan, her biri alanında uzman ve yetkili kişilerdir. Profesyonel destek almak için firma yetkililerine başvuru yapabilirsiniz. Sizinle her aşamada yakından ilgilenirler.

Binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını Deprem Testi ile anlayabilirsiniz. Sadece oturduğunu binanın değil kamu alanlarında kullanılan hastane, okul, tüm eğitim yapılası, spor salonları gibi binalarında depremde dayanıklı olup olmadığını Deprem Testi ile anlarsınız. Bunun için tüm binaların deprem testini bir an önce yaptırması gerekir.

Deprem Raporu  (Deprem Testi) için öncelikle binanın inşa edildiği alanın zemininin durumunu belirlemek için zemin etüdü yapılır. Ardından binanın mevcut durumunu gösteren bina rölevesi çizilir. Daha sonra zamanla binada oluşmuş aşınmalara belirlenir. Ardından binadan yeterli sayıda karot ve beton örneği alınır. Alınan örnekler laboratuvar ortamında incelenmesi için gönderilir. Bunun sonucunda bina beton dayanımı belirlenir. Bu çalışmanın amacı budur. Daha sonra röntgen aleti ile taşıyıcı kolonların iç durumuna bakılır. Kullanılan demirlerin çapı ve durumu belirlenir.

Taşıyıcı elemanların bazılarında yapılan sıyırma işlemi ile zayıflamalar belirlenir. Bunun sonucunda bilgisayar ortamında binanın 3 boyutlu hali hazırlanır ve deprem etkisi yaratılarak binanın depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı tespit edilir. Tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre binanıza deprem raporu  (Deprem Testi) hazırlanır.

Bu rapora göre depreme dayanıklı ya da değil diye sonuç çıkar. Depreme dayanıklı olmayan binalar Kentsel Dönüşüm Projesinden hiç beklemeden yararlanmalıdır. Çünkü olası bir depremde bina daha çok hasar görür. Can kaybını önlemenin yolu dönüşümü geciktirmeden yapmaktır. Firma yetkililerimiz rapor aşamasında olduğu gibi dönüşüm aşamasında da yanınızda olacaktır.

Kentsel dönüşümden yararlanmak istiyorsanız devletin size sunacağı kredi ya da kira yardımından da yararlanabilirsiniz. Binanızın depreme dayanıklı (Deprem Testi) olmadığını Deprem Testi ile kanıtladıktan gerekli süreçleri başlatmak için Danışmanlık alarak ilgili kuruma başvurularınız yapılarak binanın yıkılıp yerine daha dayanıklı ve modern çizgilere sahip bina inşa edilmesi sağlanabilir.

Görüldüğü üzere sektörün gelişmesine katkı sağlayan bizler sizler için en iyisini düşünerek taleplerinizin ne olduğunu çok iyi bilerek işin ehli üreticiyiz. Sizleri gerek ofisimize gerekse siparişleriniz için o nazik ellerinizle telefonunuzu bekliyoruz. Nitekim Deprem Analizi için en doğru adreste olduğunuzu unutmamalısınız..!

Deprem Analizi Nedir Nasıl Olmalıdır Bu konu ile İlgili Uzman Görüşlerimiz !

Deprem Analizi  (Deprem Testi) denildiğinde öncelikle ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak sahip olduğunuz binaların, işyerlerinin, kurum veya kuruluşların depereme karşı ne derece dayanıklı (Deprem Testi) olduğunun analiz yoluyla raporlanması işlemidir diyebiliriz.

Sürecinizin bütün aşamalarında yüksek inşaat mühendislerimizce yapılarak yapılarınızın deprem testi raporu hazırlanarak size sunulur ve dilediğiniz resmi kuruma vermek veyahut kendinizin kafanızdaki soru işaretlerini gidermede kullanabilirsiniz. Çünkü özellikle ülkemizdeki yapıların bir çoğu 1999 öncesine ait olduğundan mutlaka depreme ne denli güçlü olup olmadığının bilinmesi deprem analizi  (Deprem Testi) yoluyla raporlanarak bilinir. Sizler de haklı nedenden ötürü bu işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Deprem Dayanıklılık  (Deprem Testi) Testlerinizi Hemen Raporlayarak Çözümleyelim

Deprem Dayanıklılık Testi  (Deprem Testi) yapılan yapılarınızın sonuç itibari ile depreme ne derece dayanacağının teknik olarak mühendislerimizce tespit edilmesidir. Kurumuza gelen her müşteriyi bu güne kadar memnun göndermemizin ardında olan müşteri memnuniyeti esası özellikle sizlerin taleplerini de en iyi şekilde karşılamamız yatmaktadır. Görülen gerçek raporlamalarımızla deprem dayanıklılık testi  (Deprem Testi) işlemlerinizi hızlıca yaparak ihtiyaç duyduğunuz şekilde dilediğiniz kuruma verebilmeniz mümkündür.

Mühendislerimizce belirli kriterlerde testleri ve analizleri yapılan akabinde raporlanarak sizlere sunulan bu belgeler resmi belge niteliğinde olmaktadır. Artık sizlerin yeni yapı aldığınızda da bu testi mutlaka yaptırmanız gerektiğini mutlaka varsa bu testi isteyerek satın alma yapacağınız yapının iç yüzünü görmüş olursunuz. Mutlaka aksatmadan ve ihmal ettirmeden bu işlemi yaparak yapılarınızın Deprem Dayanıklılık Testi  (Deprem Testi) neticesinde ne derece güçlü olduğunu görmeniz mümkündür.

Deprem danayıklılık testi  (Deprem Testi), kapsam seviyesine ve sınırlı seviyeye göre değişmektedir. Genel olarak iskan aşamasındaki binada kapsamlı düzeyli analiz yapılırken bilgi amaçlı yapılan testler ise sınırlı düzeyli yapılabilmektedir. Kapsam seviyesi proje olmasına göre ve deytaylı karot ve sıyırma yapılmasına göre değişmektedir. Bu yüzden ayrım yapılmakta ve binaya fazla zaiyat vermeden bilgi toplanılması işlemidir. İşlemler itb ve sim belgeli ve lisanalı firmalar tarafından yapılmaktadır. Oda tarafından verelen yetkili mühendisler tarafından yapılmaktadır. Diğer fenni rapor ve iskanı olmayan yapılar ise fenni lisasnlı çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş mühendisler tarafından yapılmaktadır.

 

Deprem Raporu (Deprem Testi) ile Sorunlu ise Alanlarınızı Tek Kalemle Çözümlüyoruz

Deprem Raporu (Deprem Testi) için öncelikle binanın inşa edildiği alanın zemininin durumunu belirlemek için zemin etüdü yapılır. Ardından binanın mevcut durumunu gösteren bina rölevesi çizilir. Daha sonra zamanla binada oluşmuş aşınmalara belirlenir. Ardından binadan yeterli sayıda karot ve beton örneği alınır. Alınan örnekler laboratuvar ortamında incelenmesi için gönderilir.

Bunun sonucunda bina beton dayanımı belirlenir. Bu çalışmanın amacı budur. Daha sonra röntgen aleti ile taşıyıcı kolonların iç durumuna bakılır. Kullanılan demirlerin çapı ve durumu belirlenir. Taşıyıcı elemanların bazılarında yapılan sıyırma işlemi ile zayıflamalar belirlenir. Bunun sonucunda bilgisayar ortamında binanın 3 boyutlu hali hazırlanır ve deprem etkisi yaratılarak binanın depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı tespit edilir. Tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre binanıza deprem raporu hazırlanır.

Depreme dayanıklılık raporu (Deprem Testi) yurt dışı firmaları tarafından da talep edilmektedir. İskanı olmayan ve yönetmelik kriterlerine göre 2018 tbdy göre güncel binanın sağlamlılık durumunu öğrenmek ve iş güvenliği açısından ve can güvenliği açısından önem arz etmektedir. İşverenlere yaptırımları ağır sonuçlara mal olmaması açısından statik raporların güncel derpem yönetmeliği performans kriterlerine göre mevcut durumunun ölçülmesi zaruridir.

Deprem Risk  (Deprem Testi) Raporunuz Her Alanda Çözümlensin! Geç Kalmadan Harekete Geçin

Deprem Risk Raporunu sizlere sunan firmamız üstelik bütün bunları sadece ve sadece çok kısa sürede tam nokta atışı sonuçladırarak sizlere sunar. Deprem risk raporu talep eden her müşterimize bütün detaylar hesaplanarak ve planlama yapılarak teslimatı sağlanır.

Sizin sahip olacağınız bu deprem risk raporu ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaparak sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Mühendislerimizce yapılarınızın ne derece depreme dayanıklı olup olmadığı belirli resmi kuruluşların istedi şekilde düzenlenerek sizlere sunarız. Deprem risk raporu talepleriniz için bizlere bir telefon açarak hemen sahip olmanız için sizleri bekliyoruz.

Deprem Risk Raporu Testi Fiyatları (Deprem Testi) Kaç Para Hemen Öğrenin

Binalarınızın depreme dayanıklı olup olmadığının tespit edilip raporlanarak sizlere sunulmasını talep ederseniz firmamız bu konuda sizlere destek sağlayacaktır. Piyasa fiyatlarının bir hayli yüksek olduğu bu dönemde yüksek inşaat mühendisleri çalışanlarımızla deprem testi fiyatları konusunda sizlere yardımcı olmaktan kıvanç duyarız.

Nitekim eğer yaptıracağınız bu test sadece kafanızdaki soru işaretini kaldırmak amaçlı mı yoksa başka nedenleri mi var bunun belirlenmesi sizlerin fiyat açısından değişiklik gösterecektir. Sizlere deprem testi fiyatları konusunda dün olduğu gibi bugünde kısacası her zaman yardımcı olmaya çalışan firmamız elinden gelen en uygun piyasa fiyatını sucağından hiç şüpheniz olmasın. Hemen bizlere telefon açarak yapılarınızın deprem testi uygulamasını yaptırabilirsiniz.

Deprem Performans Raporunuz (Deprem Testi) ile Başınıza Gelecek Riski Öğrenin

Deprem performansının (Deprem Testi) belirlenmesi deprem performans raporu Türkiye'de yıkıcı depremlerin yaşandığı bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz tarih boyunca sık sık depremler olmuş Ve can kayıplarına yol açmıştır. Özellikle 1999 yılındaki gölcük İzmit yaşanan deprem ve Marmara'da oluşan hat hayatında yarattığı etki sonucunda çok fazla can kaybına yol açmıştır.

Marmara depreminden sonra hükümet ciddi önlemler almış ve can kayıplarının önüne geçebilmek için yeni deprem yönetmeliği hazırlanmıştır. Bina deprem yönetmeliği önemli değişiklikler yapılarak binaların depreme karşı dayanıklı olup olmayacağı tartışmalara yol açmış ve dayanıklı binaların oluşabilmesi için Türkiye deprem yönetmeliği yayınlanmıştır.

Yönetmeliğe göre tasarım bina mühendislik hizmeti almadan yapılmasını önüne geçmiştir. Deprem yönetmeliği sayesinde yapım aşamasında yaşanan aksaklıklar giderilmiş depreme dayanıklı yapıların İnşaatı gerçekleşmemiştir.

Çevre ve Şehir bakanlığı 6.500.000'dan fazla konutun depreme dayanıksız olduğunu belirtmiştir. Bu yapıların yeniden yapılıp inşa edilebilmesi için halk ile seferberlik ilan edilmiş ve istekli olan kişiler ve mal sahipleri kentsel dönüşüm sayesinde binalarını yenilemiştir.

Yönetmelik sayesinde laboratuvar firmaları çevrecilik bakanlığı denetiminde güncellemeler yapılmış ve çipli sisteme geçilmiştir. Piyasayı düzenleme ve adaletli dağıtım için yönetmeliklerin uygulanması hayati önem Taşımaktadır. Laboratuvarları Beton testi ve Çelik testi yapılarak dayanımları ölçülmektedir. Bu sayede kaçak demir ve beton üretiminin engellenmesi hedeflenmiştir.

Türkiye'de bulunan yapıların birçoğu depreme karşı hazırlıklı olduğunu söyleselerde bu durum testler yapılmadan anlaşılmamaktadır. Mühendislik bilgisi ve deneyimi olmadan yapılan yapılarHer zaman için risk taşımaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için acil olarak deprem testlerinin yapılması ve deprem dayanıklılık raporların hazırlanması gerekmektedir. Bu sorumluluk mal sahipleri ve mütahitlere kalmış olur bu durumda mevkii olarak sorumludur. Ekonomik durumlardan ve manevi durumlardan dolayı mal sahipleri tarafından bu işlemler yapılmayıp gözardı edilebilmektedir.

Yapı kalitesinin ölçülmesi için en başta malzemelerin kalitesinin değerlendirilmesi ve mühendis meslek örgütlerinin bu işe el atması gerekmektedir. Raporları hazırlanırken binanın beton kalitesi ölçülmesi gerekir karot numunelerin alınması, sıyırma çeki yapılması, ultra ses ölçümlerinin yapılması, betonda oluşan hasarların tespit edilmesi, çimento oranının belirlenmesi, binanın rölevesinin alınması geometrisine çıkarılması, yapı elemanlarının boyutlarının çizilmesi, yerleşimin belirlenmesi, dolgundu varsa dolgu duvarların çizilmesidir. Diğer aşama olan röntgen işlemi yapılmasıdonatıların miktarlarının ve sayısının belirlenmesi kalitesinin belirlenmesi, üç boyutlu resimler aracılığıyla boyutlarının belirlenmesi, korozyon olup olmadığının tespit edilmesi, etini sıklaştırmalarının tespit edilmesi, üç boyut modellerin oluşturulması, zemin etüd yapılması veya yapılmış zemin etüdün kullanılmasıdır. 


Bütün veriler oluşturularak üç boyutlu statik programlar yardımıyla yapı performans analizlerinin hesaplanması mühendislik kısmında kalmış olup buradaki kurallar Türkiye deprem yönetmeliği çerçevesinde hesaplamalar yapılarak deprem performans analizleri hazırlanır. Belediye ve çevresi tarafından kontrol edilir.

Deprem Testi Fiyatları 2021-2022 Yaklaşık Fiyatlar

TALEP / YÖNTEM HIZLI ORTA KAPSAMLI
Bilgi Amaçlı 750 TL 3000 TL Bina Sağlamlık Raporu için Tıkla..!
Kentsel Dönüşüm Kullanılamaz 3500 TL Deprem Raporu için Tıkla..!
Resmi Kurum Test Talepleri Kullanılamaz Kullanılamaz Deprem Risk Raporu için Tıkla..!

** Fiyatlarımıza KDV dahil olmayıp %18 KDV ilaveten uygulanır. Fiyatlar temsili nitelik taşımakta olup net uygulama ve fiyatlandırma için mühendislerimizle irtibata geçiniz. Görüleceği üzere Deprem Testi Fiyatları açık ve net şekilde sizlere sunularak yaptırmak istediğiniz işlem ne ise ilgili fiyat aralığını ilgili işi bildirdiğinizde sizlere çok basit bir şekilde fiyatlandırmayı yaparız. Acele ederek 2020 yılı için sizlere test fiyatlarımızdan faydalanın.

 

 

DEPREM NEDİR TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ BU ALANDA HEMEN BİLGİ ALIN!


Ülkemiz jeolojik yapısı sebebiyle büyük zelzeleler üretebilecek faylara sahiptir. Bu nedenden dolayı fay ve fay hareketleri yerbilimcilerin alaka odağı haline gelmiştir. Yerbilimciler tarafından iyi öğrenilen faylar özellikle 1999 yılında ülkemizde alana gelen 2 büyük zelzeleyle cemiyet tarafından da denetlenir ve bilinir bir hale gelmiştir. Zelzele potansiyeli olan diri fayların sismolojik ve paleosismolojik işlevleri araştırılmaktadır. 

Bakanlık tarafından lisanslandırılan kuruluşumuz müttehitliğini üstlendiği binalardan ayrıca zelzele tehlike raporu fiyatı arz etmiyor. Takımlarını kendi içinde barındıran Çetinkaya inşaat zelzele tehlike raporu verilmesinden imha , projelendirme, binanın yine inşası ve iskanlı tapuların teslim edilmesine kadar tüm hizmetleri kendi bünyesinde vermektedir.

Binanızın bulunduğu bölgenin kentsel değişim alanı bülten edilmesine gerek yok fertsel müracaatlarınızla 6306 rakamlı kanun ile yerinde yenilenme ile kentsel değişim avantajlarından yararlanılabilirsiniz ; siz de yeni emin binalara sahip olabilirisiniz.

TEHLİKELİ YAPI NEDİR BİNANIZDAKİ TEHLİKELİ ALANLARI TESPİTİ NE OLMALI

Tehlikeli yapı 6306 rakamlı Kanun'a göre tehlikeli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü bitirmiş olan ya da devrilme veya ağır zarar görme tehlikeyi taşıdığı ilmi ve teknik bilgilere ve çalışmalara sabredilerek tespit edilen yapıyı veya yapıları içerir. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının devrilmesi nedenleriyle yapı tamlığı bozulmuş olan yapılar tehlikeli yapı (Deprem Testi) arzına mevzu edilemez. 

Tehlikeli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanması

Yapı malikinin binasına tehlike tespiti yaptırabilmesi için öncelikli olarak tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış müessese ve kuruluşlara müracaat etmesi gerekir. Yapı sahibinin müracaatından sonra lisanslı kuruluşlar, lüzumlu saha çalışmaları ile binadan bilgi toplayıp, binayı modeller ve tahlil ederler. Elde edilen ilmi ve tekniksel bilgilerle, binanın tehlike seviyeyi tanımlanarak tehlike tespit raporu  (Deprem Testi) hazırlanır.

Hazırlanan rapor 10 iş günü içinde Müdürlüğe sevk edilir. Müdürlük noksan ve yanlış hazırlanan raporlar için, raporu hazırlayan lisanslı kuruluşa düzenleme harekâtı için geri bildirim yapar. Noksan ve yanlış hazırlanan raporların 30 iş günüiçinde tertip edilerek Müdürlüğe teslim edilmesi gerekir. Alakalı idaremeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar onaylanır. Yapılan çalışmalar neticesinde, Müdürlük tarafından tehlikeli bulunan yapılar 10 iş günü içerisinde hazırlanır.

 

Tehlikeli Yapı Saha çalışmaları ve Bilgi Bir Araya Gelmesi 

Tehlikeli yapıların tespiti için yapılan hesaplar, mevcut binanın taşıyıcı sistem özellikleri dikkate alınarak yapılır. Taşıyıcı sistem özellikleri kritik kata göre tanımlanır. Kritik kat, rijitliği öbür katlara göre en az olan, yanal ötelenmesi zemin tarafından yakalanmamış olan kattır. 

 Mevcut binada kritik katın rölevesi çıkartılır. Ayrıca kritik katın sütun ve perdelerinin en az %20'sini içermesi koşulu ile boyuna ve enine donatıların cinsi, çapı ve sütunların sarılma bölgesi ile orta bölgesindeki etriye aralıkları tanımlanır. Beton özelliklerini tanımlamak emeliyle sütun ve perdelerden zorunlu rakamda numuneler alınır. 

Bu harekâtlar röntgen, karot, sıyırma ve test çekici usulleri ile yapılır. Numunelerinden elde edilen beton dayanımının %85'i mevcut beton dayanımı olarak kabul edilir. Tehlikeli binanın daha evvel yapılmış olan zemin araştırma özellikleri kullanılabilir veya yine zemin araştırması yapılabilir.

Yapının Tehlikeli Çıkması ve İtiraz Sürecinde Neler Yapılması Gekerlidir ?

Mevzu ile ilgilenen Tapu Müdürlüğü tarafından mevcut yapı tapu kütüğüne tehlikeli yapı olarak işlenir ve hak sahiplerine tebligat yapılır. Bildiri harekâtları Tebligat Yasayı' na göre yürütülür. Yapılan tebligat yazılı ve elektronik etraf temel alınarak Müdürlüğe bildirilir.

Bildiri içeriğinde,

Bildiri tarihinden itibaren 15 gün içinderiskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği,

Verilen 15 günlük vakit içerisinde itiraz edilmediği takdirde yönetçe verilecek 60 günlük vakit içerisinde tehlikeli yapının devirdirilmesi gerektiği, 

hususları yer alır.

Bildirinin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde tehlikeli yapı tespitine karşı malikler ve kanuni temsilciler aracılığı ile tehlikeli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir arzuhal ile itiraz edilebilir. 

Yapılan itiraz ile Bakanlık tarafından yapının bulunduğu şehir için yetkilendirilmiş olan teknik kurul tarafından tehlikeli yapı tespit raporu tekerrürden analize alınır ve yapı için son karar verilir. Yetkilendirilen teknik kurulda, bakanlıktan en az 2 tanesi inşaat mühendisi olmak üzere 3 aza ve üniversitelerden 4 aza olmak üzere toplamda 7 şahsiyet aza bulunur. Tehlikeli yapı tespitinin yapılan itiraz üzerine değişmesi halinde vaziyet aynı biçimi ile tapu müdürlüğüne bildirilir.

Deprem Testi Maliyetleri Yapıya Göre Değişiklik Gösterir Konu Hakkında Görüşümüz


Uzman Kadromuz ve En uygun Zelzele Testi Maliyetleri ile Binanıza bilgi emelli, kentsel değişim, bina kuvvetlendirme,  veya Tüm Resmi Müesseselerde, Tüm Bakanlıklarda Şehir, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde geçerli İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı veya eşi emellerde kullanılmak üzere binanızın Zelzele Testini yapıp Zelzele Dayanıklılık Raporunu (Deprem Testi) hazırlıyoruz.

Arz ettiğiniz Rapor “ Zelzele Dayanıklılık Raporu, Bina Sağlamlık Raporu, Zelzele İncelemeyi, Tehlikeli Yapı Tespit Raporu, Zelzele Testi Raporu, Zelzele Raporu, Zelzele Testi, Zelzele Dayanıklılık Testi Raporu, … vs” ADI ne olursa olsun Herçeşit ve Emelle Kullanılan tüm binaların mevcut gidişatının zelzelede, zelzelesiz veya özel şartlardaki gidişatının tespitini alakalı idaremeliklere uygun olarak yapıp tüm bu raporlar tarafımızca hazırlanmaktadır.

BİNA MEVCUT RAPORLAMASI İÇİN SİZLERE HANGİ TÜR RAPOR ÇEŞİTLERİMİZ VARDIR ?

BİLGİ AMAÇLI RAPOR :

Binanın Mevcut Gidişatının tespiti yapılarak Rapor Hazırlanmakta ve Rapor için yapılan tüm teknik tespitler ile Rapor Neticeyi hakkında müracaat sahibine Ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu Rapor yalnızca Müracaat sahibine Teslim Edilir; Müracaat sahibinin arzı dışında HİÇBİR FOTOĞRAFI MÜESSESEYE Rapor İLETİLMEMEKTEDİR.Bu Rapor Cinsinde Emel Binanın Mevcut Vaziyetini Ortaya koyup bina Zelzele Tehlikeli çıkar ise bina için zorunlu tedbirleri kendi tanımladığınız şart ve zamanda almaktır. Yeniden Müracaat Sahibinin Arzı ile BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANDIĞIMIZ RAPORU; Bina Kuvvetlendirme, Kentsel Değişim veya başka emelle kullanılmak üzere Resmi Rapor Formatına çevirip tüm Resmi Süreç tarafımızdan yürütülmektedir.

KENTSEL DEĞİŞİM AMAÇLI RAPOR :

Kentsel Değişim Yasayı kapsamında binanızın Tehlikeli Yapı Tespiti Uzmanlarımızca yapılıp Binanız için Tehlikeli Yapı Tespit Raporu hazırlanıp tüm Onay ve Resmi süreç tarafımızca yürütülmektedir. Hak sahibi arzı ile Kentsel Değişim kapsamda bina kuvvetlendirmesi veya yeni bina üretimi; bina kuvvetlendirme projesi veya yeni bina projesinin hazılranması;teşvikli bina kuvvetlendirme kredisi veya yeni bina inşaası için kentsel değişim kredilerinin çıkarılması; bina kuvvetlendirmesinin yapılması veya yeni bina inşaatı uzman takımımızca yapılmakta ve binanız hak sahiplerine teslim edilmektedir.

ÇALIŞMA, OTURMA, FİRMA vs RUHSATI EMELLİ RAPOR :

Resmi müessese ve kuruluşlara Çalışma , Oturma veya İşlet Ruhsatı almak veya bilgi emelli binanın Mevcut Vaziyetini bilmek için yapılan müracaat ile uzmanlarımız binada lüzumlu tüm teknik tespitler yapılıp; müracaat sahibine Rapor Teslim edilmektedir. Hazırlamış olduğumuz Rapor Tüm Resmi Müesseselerde, Tüm Bakanlıklarda Şehir, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde geçerli Çok Emelli Kullanılabilir.

BİNA KUVVETLENDİRME AMAÇLI RAPOR :

Binanın Mevcut Vaziyetini bilip zelzeleye Karşı zorunlu temkinleri almak isteyen Hak Sahipleri veya Resmi Müesseselerin müracaat ile binada zorunlu tüm teknik tespitler yapılıp Zelzele Raporu tarafımızca hazılranmakta yapılan tüm teknik çalışmalar ile Rapor Neticeyi hakkında müracaat sahibine Ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 Bina Zelzele Tehlikeli çıkar ise müracaat sahibinin arzı ile bina için Bina Kuvvetlendirme Projesi ve Bina Kuvvetlendirme Maliyeti çıkarılıp yeniden hak sahibinin arzı ile Devlet Teşvikli Uzun Vadeli Bina Kuvvetlendirme Kredileri tarafımızdan çıkarılarak Bina Güçlendimresi de uzman takımımızca yapılarak binanızın teslimi yapılır. 

DAHA EVVEL HAZIRLANMIŞ RAPORLARIN HAKİMİYETİ :

Mevcut Binanız için daha alınmış Resmi veya Bilgi emelli Hazırlanmış Raporun Hakimiyet edilerek beceriksizlerin tespit edilmesi için  müracaatta bulunduğunuzda Uzmanlarımız Mevcut Raporu araştırmakta, binanın yerinde zorunlu tüm teknik tespitleri yapmaktadır. Tüm yapılan çalışmalar sonucunda Mevcut Rapor ve binanın Mevcut Vaziyetini Ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacak biçimde Bina Zelzele Raporu hazırlanmakta ve tüm yapılan çalışmalar ayrıntılı bir biçimde müracaat sahibine anlatılarak Rapor teslimi yapılmaktadır. Rapor Sorgulama; Kentsel Değişim için hazırlanmış Raporlar, bilgi emelli daha önceki zelzele idaremeliğine göre alınmış kapsam olarak güven vermeyen Raporlar ile özel ve resmi tüm mevzular için yapılabilmektedir.

ÖZEL YAPI VE MEVZULAR İÇİN RAPOR :

Bina cinsi yapıların dışında her türlü emel için kullanılan yapısal ve / veya yapısal olmayan her türlü taşıyıcı sistem, bina, yapı vs için uzman takımımız alakalı kanun ve idaremeliklere uygun olarak lüzumunuza müteveccih lüzumlu tüm teknik tahlilleri yaparak Raporu hazırlayıp sizi tüm yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirir.

Bina Sağlamlık Raporu - Deprem Testi

Binalar da depreme dayanıklık (Deprem Testi) olup olmadığını test etmek için kullanılan TSE standartlarına göre ve TBDY2018 deprem yönetmeliğine göre hazırlanan raporun adına bina sağlamlık raporu (Deprem Testi) denir. Kat maliklerinin istekleri üzerine yapılan işlemler hissedarların onayı ile yapılmaktadır. Burada tüm hissedarların onay vermesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm işlerinde tek malik işlemleri yaparken bina sağlamlık raporu (Deprem Testi) hazırlamak için bu şart yoktur. 

Bina sağlamlı testi (Deprem Testi) yapılması için bakanlık lisansı değil de Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine Kayıtlı İnşaat Mühendisleri odasına kayıtlı lisansa sahip serbest mühendis ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışan akademisyenler tarafından yapılmaktadır. Yönetmelikte bu belirtilmiştir. Lisanlı kuruluşlara deprem testi yaptırmadan önce hangi firmaların yetkili olduğu araştırılmalıdır.

Bina depreme dayanıklılık raporu (Deprem Testi), bina sağlamlık raporu, deprem testi, performans analizi ve teknik rapor kavramları hemen hemen hepsi aynı anlama gelmektedir. Deprem raporu (Deprem Testi) TBDY2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre sınırlı düzeyli ve kapsamlı olmak üzere hazırlnmaktadır. Diger yöntemler sağlmalık rapornundan ziyade hasar tesbit ve statik uygunluk raporu anlamına gelmektedir.

Bina sağlamlık raporu (Deprem Testi) bütün mevut binalarda ve yapılarda yapılabilmektedir. Bina deprem testleri yapılmadan önce yönetmelikte bilirtilen kriterlere göre işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu bilgiler yönetmelikte belirtilmiştir. Bu işlemlerin sonunda bina sağlamlık raporu (Deprem Testi) hazırlanmaktadır.  

Bina sağlamlılık raporu (Deprem Testi) hazırlanmadan önce testlerin yapılması gerekmektedir. Bu testler Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 de performans analizi bölümünde belirtilmiştir. 

Performans analizi, işyerlerin de veya binalar da statik aykırılıkların olması durmunda kamu kurumları tarafından istenen belgeyede performans analizi raporu denir. Bina hiç yapılmadan önce istenen ve hesaplamalrın içerdiği rapolara da statik rapor denir. Statik rapor ruhsat aşamasında istenirken, performans analizi raporu ise iskan yani yapı kullanım belgesinin hazırlanması için istenir.

Bina Sağlamlık Raporu ve Standarlara Göre Depreme Dayanıklı Sağlamlığını (Deprem Testi) Ölçme

Bina sağlamlık raporu (Deprem Testi), binada yönetmelikteki standartlara göre depreme dayanıklı (Deprem Testi) olup olmadığını anlamamıza yarayan bilgilerin ve dökümanların toplanmış olduğu bilgler toplamıdır. Bina sağlamlık raporu (Deprem Testi), bina deprem testi için yapılan performans standartlarındaki maddelerin tek tek yapılması ile oluşturulur. Binaların deprem etkisinde performans analizinin değerlendirmesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen kriterler yer almaktadır.

2018 yılında çıkan yönetmeliklerde depremlerin etkisi ve tecrübelerden yararlanılark yeni deprem yönetmeliği ihtiyaçtan yayınnlanmıştır. Performans analizi yapılmadan önce maliklerden muavafakatname istenmekte ve maliklerden herkesin onayını alınmasındaki zorluklar sebebiyle mümkün olmamakta ve çoğu yapı testi yapılamadan risk altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. Malikler istemedikten sonra test yapılamamaktadır. 

Kentsel Dönüşüm Nedir ? Kensel Dönüşüm için (Deprem Testi) Test Yaptırmak Zorunlu mu ?

Binaların kentsel dönüşüm girmesi için belli başlı kuralların olduğu riskli yapı yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bina sağlamlık testi esnasında sağlam olmayan yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. Güçlendirme yapılması içinde bazı değerlerin sağlaması şartı ve maliyetlerin çokluğu nedeniyle güçlendirme yapılamaması durumunda riskli tespiti yapılarak kentsel dönüşüme girmesi gerekbilir.

Kentsel dönüşüm yapılacak yapının öncelikle yaapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağız. Yapıların yeni yapılar olarak yapmak riski ortadan kaldıracak ve yapıların daha yaşanır, kaliteli ve dayanıklı olması sayesinde can güvenliği sağlanmış olacaktır. 

Kentsel dönüşüm de öncelikle mevcut proje ve statiklerin belediyelerin ruhsat verilirken temin ettiği statik proje ve raporlarının ilgili belediyenin imar arşivinden temin edilerek alınması gerekir. İlgili belediyede statik projelerin bulunmaması halinde ise mimari projelerin alınması gerekir. Eğer bunlarda yok ise rölövesi çıkarılarak mimari ve statik 3d yapılarak işleme devam edilmelidir. 

Kentsel dönüşüm dosyasının diğer aşaması ise risk raporunun hatırlanması aşamasıdır ve bu aşamada statik programlar yardımı ile statik 3d oluşturulur. Ayrıca bu işlemlerin yanında tapu fotokobisi, kat maliklerinin kimlik fotokobisi, hisselerini gösteriri tapu belgesi, belediyeden alınması gereken statik yazısı, UAVT kodu ve emlak vergi beyannamesi gereklidir. 

Kentsel dönüşüme girecek yapıdan ayrıca karot, okuma, sıyırma işlemlerinin de yapılarak bina hakkında bilgiler toplanır. Tek hissedarın başvurmasıyla yapılan işlemler diğer hissedarların onayıda önemli olmaktadır. Bu işlemlerden sonra belediyenin kentsel dönüşüm bürolarına başvurularak yapı risk raporu onayı alınır. Yapı risk raporu ilgili birimlerin onayı ile onaylanarak bakanlığa sistem üzerinden gönderilir. 

Kentsel dönüşüm dosyasının idare tarafından onayı yapıldıktan belediye kat maliklerine yıkım için tebliğat gönderilir. Tebliğatta 2 ay içinde binanın yıkımı istenir. ek süre olarakta 1 ay süre idare tarafından karşı tarafa verilir. Süre zarfında yıkımı gerçekleşmemiş yapı idare tarafından yıkılır ve yüzde yirmi oranı yıkım bedelinden fazlası kat maliklerine rücu edilir. Kat malikleri yıkım ruhsatı alınması zorunluluğu vardır. Yıkım ruhsatı, müteahhit ve inşaat mühnedisi tarafından yapılır ve organize edilir. Kentsel dönüşümle yıkılan bina yeni bina yapımı için yeni ruhsat alınması gerekir. 

Yeni bina ruhsatı alınması için yeni mimari projesi, statik projesi ve raporu, zemin etütü raporu, elektrik projesi ve mekanik projeleri eklenerek yeni yapı için ruhsat başvurusu yapılır. Ruhsat aşamsında projelerin yanında müteahhit ve şantiye şefide gerekli olur ve müteahhitlik bir firmayla anlaşma yapılır. Yapı ruhsatı alınmasıyla birlikte inşaat yapmaya hazır olur ve inşaat yapımına geçilir. Yapı denetim atanmasıyla birlikte yapının yapılması için harfiyat işlemleri yapılır. 

Yapım aşamasında harita mühendisi işlemleri yapılır. Yani bina oturum kotları verilir. Bina yapımı sınırları belirlenerek kalıpcıların buna dikkat ederek kalıp planına göre kalıp imalatı yapılır.

Donatıların yerleşimi için demircilerin işlemelerinden sonra beton dökümü ve kürlemesi yapılarak ilk beton dökümü yapılmış olur. 

Bina Sağlamlılık Raporu (Deprem Testi) hazırlanma amaçlarından biride kullanılan bina ve yapıyla ilgili kullanım amacına uygun olup olmadığıda önemli olmaktadır. Binalarda sağlamlılık raporu örnek olark hastane açılışlarında hastane kriterlerine göre statik rapor istenmektedir. Bina sağlamlılık raporu bina kriterlerine göre değişim göstermekte ve kullanıma uygunluk önemli olmaktadır. 

Mevcut yapının performans analizi işleminde yönetmelikte geçmekte olan kriterlerin bir maddeler halinde programlar yardımı ile hesaplamaların yapılması anlamına gelmektedir. Hesaplamalarda bina deprem yönetmeliği baş kriter olmaktadır. İşyeri Tescil Belgeli Serbest İnşaat Mühendisleri tarafından bu işlemler yürütülmekte uygunluk olarak ise fenni mühendis onaylı olması gerekmektedir.

Serbest İnşaat Mühendisi yetkisini Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı inşaat mühenisleri odası tarafından verilmekte iken fenni mesuliyet yetkisini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmektedir.

Deprem Güvenlik Raporu - Deprem Testi

Deprem Güvenlik Raporu (Deprem Testi), Mevcut yapıların kullanım amacına göre bina hakkında tbdy2018 yönetmeliğindeki kriterlere göre kullanımını ifade eder. Bu kriterler yapının deprem güvenlik raporunun oluşmasında katkı sunar bu yüzden deprem güvenlik raporu (Deprem Testi) oluşturulur. Deprem güvenklik raporunda tbdy 2018 yönetmekiğine göre çözümlemelerin yapılması deprem güvenlik raporunun (Deprem Testi) oluşmasında önemli etkendir. 

Deprem Güenlik Raporu (Deprem Testi), Deprem koşulları altında yapının nasıl etki edeceğini ve kriterlere göre nasıl davranış sergileyeceğini öğrenmek ve bu sergilediği davranışlarına göre önlem almak için önemlidir. Binalarda güvenli bir yapıya göre kullanımını belirlemek için yapılır. Bu iişlemler tbdy2018 yönetmeliğinde sırası ile yapılmalı ve yüksek kaatlı olan yapılarad teknik üniversite ile birlikte rapor oluşturulmalıdır. 

Bina Sağlamlılık Raporu, binaların deprem etkisi altında bina davranışlarını inceleme yapılarak mecut yapının davranışını inceleme sonuncunda bu rapor düzenlenir. Deprem etkisi altında yapıların davranışı incelenir.bu doğrultuda rapor detayı oluşmaktadır.

Binalarda deprem testi veya sağlamlık raporu yönetmelikte belirtilen kriterlere göre belirlenmektedir. Bu kriterler akretideli mühendisler teşhisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu kriterler doğrultusundaki sonuçlara göre bina önlemleri alınarak bina yaşı ve güvenli hale getirilir. Bu yönde yapılan çalışmalarda sadece yetkili olan statiker mühendislerinden destek alınması son derece önem arz etmektedir. Yanlış alınmış karar zaiyatın çok olmasına sebep olmakta ve yeni maduriyetler oluşmaktadır. Güvenlik gerekçesi ile bir çok bilgiyi burdan paylaşamıyoruz. Daha detaylı bilgi için yetkili mühendis arkadaşlarımızla irtibat kurabilrsiniz. İyi çalışmalar.

İstanbul bina sağlamlık raporu| İstanbul dayanıklılık raporu| İstanbul bina sağlamlık testi|  İstanbul bina dayanıklılık testi| İstanbul bina sağlamlılık raporu veren yerler | İstanbul dayanıklılık testi yapan firmalar | İstanbul karot testi laboratuvarı |

Örnek Performans Analizi - Deprem Testi (Deprem Güvenlik Raporu) Raporu

 

 

https://www.youtube.com/shorts/2KYskrY37HE

https://www.youtube.com/shorts/4BMwB_A8RIc

https://www.youtube.com/shorts/bcTLN1t4QAs

https://www.youtube.com/shorts/lupMEBmPWu8

https://www.youtube.com/shorts/m5vBeHm15Ng

https://www.youtube.com/shorts/ojYXUeDyiBA

https://www.youtube.com/shorts/wCIAtmgtRyM

https://www.youtube.com/shorts/xI2qfGmp5kY

https://youtube.com/shorts/Nq7z7Ch-EuA?feature=share

https://youtube.com/shorts/DQTupp5dF7s?feature=share

https://youtube.com/shorts/cLq04lqbolg?feature=share