HASAR TESPİT TUTANAĞI 

    Mevcut yapının sağlam ve dayanıklı olup olmadığını bazı gözlem ve testler sonuncunda hasar tespiti yapılır. Hasar durumuna göre TBDY2018 CODE dikkate alınarak değerlendirmede bulunulur. Değerleme neticesinde binanın mevcut yapısının ve ana taşıyıcı statik kısmının ne denli etkileri olduğunu mevcut statik projesine göre incelenir. Hasar tespit tutanağı asgari ve kapsamlı şekilde düzenlenir. 

 GÖZLEM RAPORU

 Mevcut yapının sağlam ve dayanıklı olup olmadığını uzman heyet tarafından bazı gözlem ve testler sonuncunda hasar tespiti yapılır. Hasar durumuna göre TBDY2018 CODE dikkate alınarak değerlendirmede bulunulur. Değerleme neticesinde binanın mevcut yapısının ve ana taşıyıcı statik kısmının ne denli etkileri olduğunu mevcut statik projesine göre incelenir. Hasar tespit tutanağı asgari ve kapsamlı şekilde düzenlenir. 
 

Yıkım Ruhsatı ve Hasar Tespit Tutanağı

Yıkım ruhsatı, yapıların yasal olarak yıkılabilmesi için alınması gereken izin belgesidir. Hasar tespit tutanağı ise, yapıda meydana gelen hasarları belgelemek için kullanılır.

Hasar Tespit Raporu, profesyonel mühendislik ve gözlem hizmetleri sunan bir uygulamadır. Bu rapor, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve bireysel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu doğru ve güvenilir hasar tespit analizleri için oluşturulmuştur. Özellikle yapı denetimi, karotsuz teknik raporlar, İGDAŞ teknik raporu ve inşaat mühendisi raporu gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Hasar Tespit Raporu'nun temel özelliklerinden biri, detaylı gözlem ve analiz sürecidir. Bu süreçte, uzman ekip tarafından yapılan gözlemler ile yapının mevcut durumu değerlendirilmekte ve hasarların boyutları belirlenmektedir. Gözlem aşamasında elde edilen bilgiler ve veriler, daha sonra hazırlanan raporda yer alır.

Karotsuz Teknik Rapor ise, yapıların dayanıklılığına yönelik hassas ölçümler gerçekleştirerek ortaya çıkan problemleri belgeleyen önemli bir hizmettir. Bu sayede gerekli onarımların zamanında yapılması sağlanarak yapı güvenliği garantili olmaktadır. Ayrıca, İGDAŞ Teknik Raporu da doğalgaz sistemleri ile ilgili olarak hazırlanan kapsamlı bir rapordur.

İnşaat Mühendisi Raporu ise, inşaat projelerinin her aşamasında ihtiyaç duyulan profesyonel hizmetleri sunar. Bu hizmetler arasında yapı güvenliği ve denetimi, malzeme testleri, proje yönetimi ve danışmanlık gibi önemli alanlar bulunmaktadır.

Hasar Tespit Raporu'nun sunduğu tüm bu hizmetler sayesinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve bireysel kullanıcıların iş yükü azalmakta ve süreç daha verimli bir şekilde ilerlemektedir. Aynı zamanda yapılan analizler ve raporlamalar ile yapılacak onarımların maliyeti de önceden hesaplanabilmekte ve sürpriz harcamaların önüne geçilmektedir.

Sonuç olarak, Hasar Tespit Raporu; gözlem raporu, karotsuz teknik rapor, İGDAŞ teknik raporu ve inşaat mühendisi raporu gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyonel bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde yapı güvenliği sağlanmakta, doğru ve güvenilir hasar tespit analizleri elde edilmekte ve inşaat sektöründeki işlemler daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Hasar Tesbit Örneği Raporu