İstinat Duvarı ve İskele Projesi

İstinat duvarları, toprak basıncını dengelemek için kullanılırken iskele projeleri de yapı inşaatlarında geçici destek sağlamak amacıyla hazırlanır. Bu kısımda bu iki önemli inşaat bileşeninin detaylarına yer verilir.


İskele Proje Hizmetlerimiz :

Cephe Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
İç - Dış Cephe İş iskelesi Projesi 
İç - Dış Kalıp İskelesi hesabı

Türkiye ve Yurtdışına iskele projesi, iskele detay projesi, iç iskele projesi göndermekteyiz. 

Her türlü İskele İşlerinin dayanımı, statik projesini ve hesaplamalarını hazırlamaktayız.

 

SAP2000 iskele hesabı

Sap2000 paket programı yardımı ile iskele tasarımı yaapılarak hesaplaması yapılabilmektedir.  Sap2000 paket programı tercih çok edilmekedir. Bunu sebebi ise sap2000 paket programının lisansı uluslar arası geçerli olması ve dünyadaki standartların hemen hepsini bünyesinde barındırması sebebi ile diger paket programlara fark atmaktadır. 

İskele Projesi nedir?

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak projelendirmesi dwg çizimlerinin alınmasına iskele projesi denir.

İskele projesi ve raporu, ruhsatlandırma işlemlerinde istenen belgeler arasında yer alır. Bu yüzden yasal hazırlanır. Amac burada daha güvenli olrtam yaratarak iş güvenliğini sağlanması hedeflenmektedir. İş güvenliğin uzmanı, müteahhit ve şantiye şefinin iş güvenliğinin sağlanmasında sorumludur. Bu yüzden güvenli bir inşa için iskele projesinin ve raporunun hazırlanamsı ve bu iskele projesine göre iskele kurulumu, kullanımı ve sökömü denetlenmesi gerekir. İskele projesi ve raporunun hazılanması statikler mühendisler tarafından yapılır. Kurulum, kullanım uygunluğu ve sökümü ise fenni mühendisler tarafından yapılması gerekir. Bunlar ayrıca imo ve çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından lisanslı olamsı gerekir.

İskele Raporu nedir?

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak projelendirmesi sırasında yapılan hesaplamaların dökümüne elde edilerek alınmasına iskele raporu denir. 

iskele raporu hazırlanırken tse kriterleri baz alınarak yapılan hesaplamar kurumlar ve belediyeler tarafından istenmektedir. İskelenin nasıl yapılacağını insan konforuna göre her adımın hesaplanarak iskelenin öncelikle mimari şekli baz alınır mimari iskele avan projelerinden avan projesi çıkarılarak iskele projesi elde edilir. iskele projesinde kesitlerin hesaplaması ayrı ayrı olarak hesaplama işlemi yapılır ve yapılan hesaplama işleminden sonraki aşamadan sonra diger kesitlerin hesaplaması yapılır. Son olarak bütün şeklinde hesaplmala yapılarak raporlama gerçekleştirilir. 

İskele Rapor oluştururken bazı kurallara göre yapılmakta olup bu kurallardan bazıları şu şekilde oluşturulur.

 

Tavan iskele hesabı 

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin tavan kısmına kadar yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak projelendirmesi dwg çizimlerinin alınmasına iskele projesi denir.

Kalıp iskele hesabı

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin kalıp kısmının yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak projelendirmesi dwg çizimlerinin alınmasına iskele projesi denir.

STA4CAD iskele projesi

Sta4cad paket programı yardımı ile iskele tasarımı yaapılarak hesaplaması yapılabilmektedir.  Sta4cad paket programı Türkiyeden tercih çok edilmekedir. Bunu sebebi ise sta4cad paket programının lisansı Türkiye'de olması ve TSE standartların paket programda yer almasıdır. 

Bayındırlık iskele hesabı

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin  yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak rapor şekline getirilir ve bu işleme iskele hesabı denir.

iskele statik hesabı nasıl yapılır?

Paket programlar yardımı ile bir similatörden çizimlerin yapılması ve yapılan çizim ve hesapların statik olarak en ekonomik şekilde hesaplama yapılarak rapor şekline getirilir ve bu işleme iskele statik hesabı denir.

İskele Statik hesabı, binada kaba sıva ve ince sıva tadilatlarının yapılması için iskele kurulması gerekmektedir. Gerekli iskeleler binanın durumlarına göre değişiklik göstermekte olup, iskele statik hesaplatında iskelenin kurulumuna ve çeşidine göre iskele statik hesapları da değişmektedir. İskele statik hesabı oluşturulurken en önemli etken tasarım yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. Tasarım kriterlerine göre mevcut programlar yardımı ile iskele statik hesapları yapılabilir. En önemli etken statik yapılacak iskelenin boyutlarının tasarım kriterlerine uygun olması gerekmektedir. İskele statik hesabı ne kadara kadar yükseklikte hareketli yüklerinde eklenerek güvenli olup olmadığını anlamamız için gereklidir. İskele statik hesabı yapılırken yönetmelikte geçen standartlara göre iskele statik hesaplaması yapılır.

İskele Statik Raporları

İskele statik raporları ise, her düğüm noktasına göre çözümlemesi yapılan hesaplamaların hangi kriterlere göre yapıldığını gösteren iskele statik rapolarında belirtilir. Bu işlemlerin tümüne ise iskele statik raporu denir. 

Ruhsat aşamasında iskele hesaplamaları ve projesi istenmekte olup, tasarım kriterlerinide göz önünde bulundurularak hesplama yapılır hesaplamadan sonra rapor ve projesi oluşturularak ilgili kurumların onayına gider.

Ruhsat aşamasında istenen iskele proje ve rapor örnekleri ekte sunulmuştur.

İskele Projesi, yeni yapılacak yapılarda ruhsat aşamasında istenen ve ruhsatta projelendirme ve raporlama yapılarak idare tarafından onaylanarak yapı denetiminde kontrolünde yap ruhsatı için gereklidir.

İskele Raporu ise yapılması planlanan iskelenin türk standartlarına göre iş sağlığının ve can güvenliğini baz alınarak statik hesaplamalara yapılır ve raporlanır bu işleme iskele rapor denir. İçinde iskele raporunun olması gereken standartlara göre raporlaması yapılır.

İskele Rapor İçerikleri

İskele Rapor içeriklerinde her bir çubuğun bilgisi eklenir ve bunlara numara ile sıralanarak çubuk ismi atanır. Çubuk isimlerinin kesme kuvveti, sabit yükleri ve moment yüklemeleri analiz sonuda performansını iyi teşhis etmek için bu önemli bir veridir. İçerik kısmında olması gerekir. 

İskele Rapor içeriklerden bir tanesi ise temel bilgisininde olması gerekir temele gelen yüklerin toplamından dolayı temel üst katlarda seyim yapmaması ve oturmanın önlenmesi adına önemli bir veridir.

Ayrıca çubuk isimleri verilirken bunların ayrıca uç noktalardaki düğüm noktalarıda önemli olduğu için düğüm noktalarınada isimler verilir. Paket programlar yardımı ile bu düğüm noktaların isimlerinin otomatik olarak programlar eklemekte ve mühendislere büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

İskele raporlarında yük bilgileri döşeme üzerine m2 gelen yük olarak satandartlarda verilmekte ve bu yükler bir kendi yükü ve hareketli yük olarak  ayrılır ve bunlara bölgesel yüklerde etki ettirilir. 

İskele Proje ve Raporları

İskele proje ve raporlarında ayrıca yüklemelerin parametreleride eklenir ve kombinasyonlar yapılır. Bu kombinasyonların standartları vardır ve çoğaltılabilir. Mühendisin kapsamlı rapor hazırlarken bu kombinasyonlar minimum standartların altına düşülmemelidir.

İskele raporlarınında iskele görünüşleri de yer almalıdır. Ayrıca moment, basınç ve çekme davranışlarınıda görmemiz gerekir.

İskele raporları görüşleri ve hesaplamaları yönetmeliklerdeki kriterlere göre yapılması gerekmekte ve rapolardan belirtilmelidir. 

İskele raporlarında yükleme durumları önem arz etmektedir. TS EN 12811 Uyumlu İskele hesaplarıda yapılması gerekmektedir ve rapora eklenmelidir.

Yapı İskelesi 

Yapılan iskele hesaplarının 3d görünüşlü çizgisel yapı görünüşlü bilgileri gösterilmelidir. Yeni yapılacak binalarda tasarım birimleri belirtilmelidir. Deprem Raporu eklemeside yapılmalı ve iskele raporlarına eklenmelidir. 

İskelede her bir elemanın parça tasarımı gösterilmeli ve hesaplamaya dahil edilmelidir. TS EN 1993-1-1 2005 Kesit tipleri ve özelliklerine göre tasarımlar yapılması gerekmektedir. 

İskele Devrilme Burkulma

Eksenel burkulma ve yanal burulmalı burkulma dayanımı hesaplanmalıdır. güvenlik katsayıları belirtilmelidir. Kesme kuvveti tahkiki, eğilme momenti, basınç ve çift eksenli eğilme , burkulma ve burulma burkulma hesapalrı ile kirişlerin eksenl sehim hesaplamaları hepsi birden yapılmalıdır. 

Depremsel kontroller ve tahkikler yapılmalıdır. Hazılama yapan mühendisin yetkileri ve lisansları eklenmelidir. İskele raporlarında bulunması gereken minimum değerdeki olması gerekenleri anlatmaya çalıştık. Tescilli firmanın yapabilirliği kontrol edilmeli iskele raporları hazırlanırken bu kriterlere bakılması gerekir.

İskele Uygunluk Raporu

Mevcut yapıda kurulmuş olan iskelenin yapılışının ve kullanımının uygun olduğunu anlamamız için iskele uygunluk raporu hazırlanır. İskele Uygunluk Raporu hazırlanırken mevcut kurulmuş olan iskelenin ebat, boyut ve özellikleri ile statik rölövesi çıkartılarak yapılır. Bu işlemleri yetkili statikler mühendisler tarafından yapılır ve statik rölövesi hazırlanmış olur. Burada altın kural statik rölöve olmasıdır. Mevcut projeleri olması halinde rölöve ile mevcut iskele projesi karşılaştırılır ve iskele uygunluk bakılır ve bu işleme iskele uygunluk raporu denir. 

İskele uygunluk raporu müşavir firmalar ve iş sağlığı ve güvenliği firmaları tarafından can güvenliğini korumak amacı ile istenir. Türkiye'de iş kazalarından ölüm ve yaralanma olayını minimuma getirmek için özel olarak istenmektedir. 

İskele uygunluk raporları istenmeden önce iskele projesi ve raporlarının doğruluğu önem arz etmektedir. İskele uygunuk raporu kamu kurum ve kuruşlarca istenmemektedir.

Güvenli İskele Kontrol Formu

Güvenli İskele uygunluk raporlarının kontrolünü daha kolay ğerçekleştirmek için Güvenli iskele kontrol formu yapılabilir. Güvenli İskele kontrol formları hazırlanarak işlemlerin daha hızlı ve kolaylaştırdığı için Güvenli iskele kontrol formları kullanılmaktadır.

Güvenli İskele kontrol formu, güvenli iskele kurulumu sırasında kontrol yapılmasını kolaylaştırmak amacı ile kullanılır. Güvenli İskele kontrol formu saysesinde iş sağlığı ve güvenliği sağlanmış olmaktadır. İş güveliği açısından önem arz etmektedir. Güvenli İskele kontroller inşaat mühendisleri tarafından yapılır. Özellikle statiker mühendisin olması hesapları yapan mühendisin kontrol edip riskleri daha kolay görmesine sebep olmaktadır.  

İskele Uygunluk Raporunu kim verir?

İskele uygunluk raporlarının tmmob'a bağlı inşaat mühendisleri odasına kayıtlı statik lisanslı firmalar tarafından verilmektedir. Burada en önemli nokta statiker mühendislerin yapmasıdır. He inşaat Mühendisi Statikler Mühendis değildir. Bu konuda çalışmalar yapması ve proje müellifi olması gerekir. Özellikle iskele projesi ve raporunun hazırlamış olan statik inşaat mühendisinin yapması gerekir.

Kalıp Altı İskele 

Kalıp altı iskele, imalat sırasında yapının iş güvenliği gereği yapının yükü karşılayıp karılamadığını anlamamız için hazırlanır. Kalıp altındaki iskelenin sünmesi ve yüklerin taşımaması durmunda devrilme olamamıs için gereklidir. Kalıp altı iskele hesaplamaları yapılarak mevcut kalıp altına gelen yüklerin statik raporu oluşturulur. Kalıp altı iskele kontrol formları hazırlanarak kontrollerin yapımını hızlandırmış oluruz. Kalıp altı iskele kontrol formu sayesinde kontroller hzılı olmakta hızlı sonuç almamız sayesinde alıp altı iskelerin kurulumu kolay olmaktadır. Hem iş veren açısından imalazt hızlı olamkata hemde işçi açısından iş sağlığı ve güvenliği sağlanmış olmaktadır.

İskele raporları binanın can güvenliği tehlikesinden korunmak amacıyla iskeleye istediğin hesaplamalar sonucunda oluşturulan sapık raporlamalar oluşturulur. 
Gene raporları iş güvenliği açısından önemlidir. Gene raporları genel olarak iş sağlığı güvenliği alanındaki uzman inşaat mühendisleri ve distal güvende uzmanlar tarafından istenmektedir.

Kalıp Altı İskeleler

Yeni projesi de iskele raporunun hazırlanması için önemlidir raporlarına göre iskele projeleri oluşturulmaktadır burada kriterler sağlamlık dayanıklılık ve ekonomik olmak kaydı ile en önemli sonuç ise can güvenliğinin sağlanmasıdır. Cephe iskeleleri yapılırken yapım kuralları dikkate alınır kurallara göre yapım süreci aşamaları planlanr ve güvenlik önlemleri alınır.

İskele rapor ve projeler, ruhsatlandırma aşamasında istenmekte olan evraklar arasında yer alır ve statiker inşaat mühendisleri tarafından hesaplama yapılarak iskan alım aşamasına kadar gider. Sonra projeleri hazırlanırken Türk standartlarına göre iskele raporları hazırlanır ve hesaplamalar yapılır.

İskele uygunluk raporu nasıl hazırlanır?

İskele raporu mevcut statik iskele raporunun uygulama esnasında İSG güvenlik gerekçesi ile ilgili şartlarına göre iskele uygunlukları yapım aşamasında kontrol edilir ve iskele uygunluk raporu hazırlamış olur. İskele uygunluk raporunda olması gerekenler tek tek maddeler halinde resimler bir şemalar halinde gösterilerek detaylandırılabilir.

Uygunluk raporu mevcut statik raporlardan yola çıkarak kesin detay boyut hesaplamaları da kontrol edilir ve raporda bunun uygun olup olmadığı yazılır. Uygulamacı firmalar tarafından hazırlanan iskeleler mevcut yapıya montaj halinde yapılmadan önce iskele uygunluk raporunun hazırlanması gerekir. Uygulama esnasında iskelenin hareketli yükler etki etmeden önce eksikliklerin giderilmesi gerekir eksiklikler müteahhit firma ve uygulamacılar tarafından giderilir.

İskele uygunluk raporu kim tarafından onaylanır?

İskele uygunluk raporu statiker mühendisler olduğu gibi inşaat mühendisleri de yapmada yetkilidir. Eski uygunluk raporların hazırlanması için Statiker mühendisin Serbest inşaat mühendisi ve işyeri tescil belgesinin olması gerekir. Özellikle statik hesaplama yapmış mı,  statik mühendisin uygulama iskele uygulamaları ve iskele uygulama uygunluk raporların hazırlanması gereklidir öncelikle statiker mühendislerini yapması önem arz etmekte ve güvenlik açısından daha güvenli bir yapı inşa edilmiş olur.

Çalışma iskeleleri uygunluk raporu olması gerekenler şunlardır: 

Çalışma iskeleleri uygunluk raporunda olması gerekenler inceleme tarihi, iskelenin kurulduğu adres, iskelenin türü, iskeleti kaplaması, tedarik firması iskeledeki faaliyet, iskelede çalışma yapılacak firma, iskelenin maksimum yüksekliği ne kadar olacağı gibi bilgiler önem arz etmektedir.

İskele Kontrol Formu

İskele ait fotoğraflar belirtilmeli ve güvenlik kuralları yerine getirilmelidir. Yatay bağlantı elemanları doğru konulmuş mu diye bakılmalı, iskele elemanları terazi de kurulmuş mu, iskele bağlantı elemanları çalışanlara engel olmayacak şekilde bağlanmış mı, çelik tabak planları öngörülen yükleri altında yapılan statik raporun mesnet tepki kuvvetlerin taşıyabilecek şekilde mi, iskele ayarla ayakların bindirme uzumu yeterli mi, ayarlı mil %25 iskele dikmesi içince kalmış mı, iskele topraklaması gerekli kriterler böyle yapılmış mı, İskele kurulu alanda iskele yüze etrafında enerji hatları mevcutsa gerekli önlemler alınmış mı, iskele platformları aralıksız ve tam olarak doğru kurulmuş mu, iskelet sisteminin kullanılan platformları taşıma kapasitesi yerleşimiş mi,  uygulama yüklerini uygun mu, iskelet sisteminde kullanılan platformuna imal edildi mi, malzeme özellikleri göre yeterli sağlamlık takılmak konulmuş mudur, iskele yani ara korkulukları uygun konulmuş mu, iskele kontrol formunda diğer detaylar ise: iskelet levhaları malzeme düşmesini engelleyecek şekilde doğru olarak yeterli miktarda yerleştirilmiş mi, merdiven basamakları ve korkulukları uygun mu, iskele çıkması için güvenli merdiven konulmuş mu, iskele yapılacak işe uygun olarak konulmuş mu, askeri kapasite bilgilendirme kartı açılmış mı, iskele üzerinde kullanabilir ve kullanılmaz onun kartı asılmış mı, iskelenin bulunduğu söküme kadar geçen her safasını acil çıkış ve kaçış levhaları yerleştirmiş mi, iskele kontrol formunda diğer detaylar ise:  eski düzenin asıl yük altında durulamayacağını dair bilgilendirme levhası asılmış mı, iskele kurulumu sırasında yetersiz kişilerin eskileri girişleri engellemek üzere levhası asılmış mı, iskele üzerinde her türlü malzemeyi aşağıya atılmaması gerektiğini dair bilgilendirme levhası asılmış mı, tüm bilgilendirmeler hala eski grupları derlenecek yeterli miktarda ve yeterli bölgeler asılmış mı, uygulamadan doğan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak gerekli bilgilendirme levhaları asılmış mı, iskele kontrol formunda diğer detaylar ise: uygulama sesini kulağın delik maddeler ile ilgili olarak gerekli bir gelmem levhası asılmış mı, iskele gerekli belgelere sahip kişiler tarafından kurulmuş mu, iskele kurulumunda kullanılan malzemenin hasarsız ve sağlam mı, kullanan iskele gerekli standartları sağlıyor mu, iskele taşıma kapasitem uygun olarak yükleme yapılmış mı, iskele günlük kontrolleri yapılarak işe başlanması sağlanmış mı, iskele kurulum amacı olan uygulama sırasında kullanılan araç ve girişleri eski iskele etrafa zarar ve vermeye gelecek şekilde midir, iskele kurulan zemin öngörülen iskele zati hareketli ve rüzgâr yükleri hesaplarına göre yeterlilik sağlıyor mu, iskele ayarla ayakların tavana saçının oturduğu zemin eğimli ise uygun önlem alınmış mı, eskilerinin kullanacağız evini zevkle yumuşak ve özel vermemiş ise öngörülen yükleri kadar yeterli değil mi sahip aldık kullanılmış mı, eskinin kullanacağız yemin özerkliğini iyileştirme ve tezi ayarlama yapmak için uygun malzeme kullanılmış mı, iskele yüzeye ya da CHP'ye tam olarak sabitlendi mi, iskele kontrol formunda diğer detaylar ise: iskele çalışma yapan personel iskeleden bağımsız can halatları bağlı emniyet kemeri kullandığın tespit edilmiş mi, iskelede yapılacak iş senin evi göre paraşüt tipi emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı değerlendirilmiş mi, eskiden çalışan güvenliği tehlikeye sokacak mı,  atık ve benzeri malzemeler var mı, iskele kontrol formunda diğer detaylar ise:  iskele üzerine yapa uygulama sırasında çalışanlar sadece eskili malzemeler kullanmakta mı, iskeleyi yaya araç geçişleri olan kısma gerekli güvenlik kriterleri sağlayacak şekilde kurulmuş mu?

Döşeme altı iskele, inşaat ruhsatına göre statik projede bulunan kalıp projesine göre kalıpların türlerine göre betonun ilk döküldüğü sıradaki betonun kendi ağırlığını taşıyamaması durmunuda kalıplara baskı yapması ve bu baskı sebebiyle kalıpların göçmesini engellemek ve can güvenliğini sağlamak için kapıların statik hesaplaması yapılır. Bu hesaplama lisanslı inşaat mühendisleri tarafından yapılır. Lisanslar yetkili Tmmob tarafından İnşaat Mühendisleri Odası vermektedir. 

 

 

 

hs : İskele Yüksekliği
bs : İskele Çıkma Genişliği (Dikmelerin merkezinden merkezine)
ls : İskele Çıkma Uzunluğu (Dikmelerin merkezinden merkezine)
hl : İskele Kat Yüksekliği
hk : Korkuluk Yüksekliği
1 : Ankraj
2 : Düşey Düzlemdeki Takviye (Enine çapraz)
3 : Düğüm Noktası
4 : Ana Korkuluk
5 : Ara Korkuluk
6 : Topuk Tahtası
7 : Yan Koruma
8 : Dikme
9 : Enine Ara Bağlantı
10 : Birleştirme Elemanı
11 : Platform
12 : Düşey Düzlemde Takviye (Boyuna çapraz)
13 : Boyuna Ara Bağlantı
14 : Taban Plakası
15 : Kafes Kiriş
16 : Bağ Elemanı
17 : Düşey Çerçeve
18 : Merdiven
19 : Düşeyliği Ayarlanabilen Taban Plakası
20 : Zemin Sabitleme Tabanı

Not: Şekil, iskele bileşenlerini tanıtım amaçlı olup sağlanması gereken koşulları göstermez.

İskele örnek rapor