İstinat Duvarı

İstinat duvarı çizimi yapılırken öncelikle veri girişinin olması gerekir. Veri girişinin olması tasarımı etkileyen en önemli unsurlardır. Burada zemin etütünde gerekli olan bilgiler yer alır. Bu bilgiler sayısaldır.

Hareketli yüklerin girilmesi, beton özkütlesinin girilmesi, yapı önem katsayısının yazılması, beton dayanımının deerinin girilmesi ve çelik dayanım değerinin girilmesi önem arz etmektedir. Bu işlemlerden sonra analiz yapılarak analiz sonuçları inceleniir.

En uygun kesitler belirlenerek statik sağlanması gerekmektedir. Statiği sağlamış olan iskele analiz sonuncundan sonra rapolama kısmına geçilir. raporlamada veri girişleri, analiz yöntemleri, hangi standartların olduğu, kesitlerin kurtarıp kurtarmadığı baz alınarak bir sonuç belirtir.Bu işlemden sonra çizim kısmına geçilir ve çizimde gerekli olan metraj ve keşifler çıkartılarak dwg olarak projesi oluşturulur.

Kuyu Temel Projesi ve Hesapları

Kuyu temel projesi çizimi yapılırken öncelikle veri girişinin ve rölövenin olması gerekir. Veri girişinin olması tasarımı etkileyen en önemli unsurlardır. Burada zemin etütünde gerekli olan bilgiler yer alır. Bu bilgiler sayısaldır.

Hareketli yüklerin girilmesi, beton özkütlesinin girilmesi, yapı önem katsayısının yazılması, beton dayanımının deerinin girilmesi ve çelik dayanım değerinin girilmesi önem arz etmektedir. Bu işlemlerden sonra analiz yapılarak analiz sonuçları inceleniir.

En uygun kesitler belirlenerek statik sağlanması gerekmektedir. Statiği sağlamış olan iskele analiz sonuncundan sonra rapolama kısmına geçilir. raporlamada veri girişleri, analiz yöntemleri, hangi standartların olduğu, kesitlerin kurtarıp kurtarmadığı baz alınarak bir sonuç belirtir.Bu işlemden sonra çizim kısmına geçilir ve çizimde gerekli olan metraj ve keşifler çıkartılarak dwg olarak projesi oluşturulur.

Kuyu temel projesi ruhsatlanrıma aşamasında idareler tarafından istenen belgeler arasında yer alır. Kuyu temel projelri hesaplaması yapılarak kuyu temel statik raporu oluşturulur ve bu işlemden sonra yapılan hesaplamalar sonuncunda temel statik projesi hazırlanır.

 

1.İstinat Duvarı

İstinat duvarı çizimi yapılırken öncelikle veri girişinin olması gerekir. Veri girişinin olması tasarımı etkileyen en önemli unsurlardır. Burada zemin etütünde gerekli olan bilgiler yer alır. Bu bilgiler sayısaldır.

Hareketli yüklerin girilmesi, beton özkütlesinin girilmesi, yapı önem katsayısının yazılması, beton dayanımının deerinin girilmesi ve çelik dayanım değerinin girilmesi önem arz etmektedir. Bu işlemlerden sonra analiz yapılarak analiz sonuçları inceleniir.

En uygun kesitler belirlenerek statik sağlanması gerekmektedir. Statiği sağlamış olan iskele analiz sonuncundan sonra rapolama kısmına geçilir. raporlamada veri girişleri, analiz yöntemleri, hangi standartların olduğu, kesitlerin kurtarıp kurtarmadığı baz alınarak bir sonuç belirtir.Bu işlemden sonra çizim kısmına geçilir ve çizimde gerekli olan metraj ve keşifler çıkartılarak dwg olarak projesi oluşturulur.

İstinat dubvarları can güvenliği açısından önem teşkil etmektedir. Diğer yandan en ekonomik ve en mukavemetli kesitlerin olması bir mühendislik gerektirdiği anlamına gelmektedri. Hesaplaması uzman mühendisler tarafından yapılan istinat duvarları hem ekonomik olmakta hemde sağlamlık açısından garanti vermektedir. Uluslar arası yapılan araştırmalar gereği bu hesaplamalar yapılarak güvenlik sıfıra indirilmelidir.

2.Ağırlıklı İstinat Duvarı

 

Ağırlıklı istinat duvarı çizimi yapılırken öncelikle veri girişinin olması gerekir. Veri girişinin olması tasarımı etkileyen en önemli unsurlardır. Burada zemin etütünde gerekli olan bilgiler yer alır. Bu bilgiler sayısaldır.

Hareketli yüklerin girilmesi, beton özkütlesinin girilmesi, yapı önem katsayısının yazılması, beton dayanımının deerinin girilmesi ve çelik dayanım değerinin girilmesi önem arz etmektedir. Bu işlemlerden sonra analiz yapılarak analiz sonuçları inceleniir.

En uygun kesitler belirlenerek statik sağlanması gerekmektedir. Statiği sağlamış olan iskele analiz sonuncundan sonra rapolama kısmına geçilir. raporlamada veri girişleri, analiz yöntemleri, hangi standartların olduğu, kesitlerin kurtarıp kurtarmadığı baz alınarak bir sonuç belirtir.Bu işlemden sonra çizim kısmına geçilir ve çizimde gerekli olan metraj ve keşifler çıkartılarak dwg olarak projesi oluşturulur.

Ağırlıklı istinat duvarları genellikle kendi ağırlığından oluşan taş ve kaya parçalarından oluşur. Bunun dışında da ağırlıklık zemin etüt yapılarak hesaplaması inşaat mühendisleri tarafından yapılarak projelendirilir. 

3.Kuyu Temel

Kuyu temel çizilmesinin en önemli sebebi yandaki yapıların mevcut yapılacak olan şantiye alanımızın güvenliğinin sağlamsı içindir. Kuyu temel çizimi yapılırken öncelikle veri girişinin olması gerekir. Veri girişinin olması tasarımı etkileyen en önemli unsurlardır. Burada zemin etütünde gerekli olan bilgiler yer alır. Bu bilgiler sayısaldır.

Hareketli yüklerin girilmesi, beton özkütlesinin girilmesi, yapı önem katsayısının yazılması, beton dayanımının deerinin girilmesi ve çelik dayanım değerinin girilmesi önem arz etmektedir. Bu işlemlerden sonra analiz yapılarak analiz sonuçları inceleniir.

En uygun kesitler belirlenerek statik sağlanması gerekmektedir. Statiği sağlamış olan iskele analiz sonuncundan sonra rapolama kısmına geçilir. raporlamada veri girişleri, analiz yöntemleri, hangi standartların olduğu, kesitlerin kurtarıp kurtarmadığı baz alınarak bir sonuç belirtir.Bu işlemden sonra çizim kısmına geçilir ve çizimde gerekli olan metraj ve keşifler çıkartılarak dwg olarak projesi oluşturulur. 
İstinat duvarları projelendirme aşamasında istenen projelerden biridir. İş fırsat aşamasında ve yapım aşamasında Ruhsatlandırma ile birlikte projesi ve raporu hazırlanır. Hazırlanmış olan bu statik projesi ve raporu belediye onayı ve yapı denetim onayı ile birlikte kontrol edilir. İsnat duvarı yapım aşamasıBu kriterleri önem arz etmektedir. İstinat Valeriya Taşduvar beton ve çeşitli malzemeler ile de yapılmaya gerçekleştirilir ve statik hesaplama ve projelendirilmesi yapılabilir. Bunun için zemin emniyet gerilmelerinın zemini için sonuçlarının yapılması önemlidir. Zemin kayma gerilmeleri ve zeminlerin içinde yer alması vezce diyesi değerlere önem arz etmektedir.

Türkiye deprem Yönetmeliğine göre hazırlanan istinat duvarları projesi ve raporlamaları tse  standartlarına uygun olarak üretilmesi gerekir. Deprem yönetmeliği bu konuda bize yol haritası göstermektedir. Türkiye deprem haritası afat birileri önem arz etmektedir.

Kuyu temel projelri güvenli ve can güvenliği uzun üserli kullanım için önemli faktörlerdir. Bu yüzden standartlara uygun hesaplamalar yapılması gerekir.

İstinat duvarı hesaplamaları

İstinat 

istinat duvar statik hesaplamaıs yapılırken arazi etütlerinin yapılması gerekmektedir. Arazinin kotlarıda aplikasyon krokisnin yetkili mühendisler tarafından çıkarılarak etütü proje ayapımı aşamasına geçilir. Burada en önemli kriter test sonuçlarının yapılması etütü projenin doğru olmasına ve metrajların boyutunu önemli ölçüde etkiler. Metrajın düzgün çıkması maliyet açısındanda önem arz etmektedir.

İstinat duvarları hesaplaması can ve mal güevnliği açısından hesaplamaların standartlara göre yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde yapılmış istinat duvarların performans analizi yapılarak durumu hakkında bilgi alınabilir. Performans analzi sonuncunda yetersiz olması durumunda çeşitli takviyelerle güçlendirilmesi gerekmektedir. 

İstinat duvarları yönetmelikte zorunlu olduğu halde denetleme ve yönetmede biz ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkat etmesi gereklidir.

Hesaplama yapılan istinat duvarları yasal prosedürlere uygun olarak yapılması ve yapı denetimler tarafından denetlenmesi gerekir. Hata payını en aza indirmek için gerekli olmaktadır. 

İstinat duvarı projesi, istinat duvarları projesi hazırlanmadan önce sondajlı zemin etütünün yapılması gerekmektedir. Zemin etütü ve bölgenin şev rölövesine göre istinat duvarı hesaplaması yapılması gerekir.

İstinat duvarı raporu örnek