Yapımızın Performansını öğrenmek için yapılan statik hesaplama ve dayanım hanği seviyede olduğunu österen analizdir. Performans analizi yapmamızın sebebi binanın dayanımının sağlamlılığının ölçülmesidir. Yapının geometrisine göre modellenip hesaplanarak rölevesi çıkarılır. Eleman detayları tesbit edilerek durum tesbiti yapılır. Yapının yapıldığı yılı, minimum donatısı veya mevcut donatısı tespit edilir. Kolonların yüzde 10, Kirişlerin yüzde 5 paspayı sıyrılır, kalanlarında yüzde 20 laboratuvarda cihatlarla tespit edilir. Cihaz sayesinde donatı gerçekleşme sayısı bulunur. Bu donatı gerçekleşme sayısı tespit edilmemiş elemanlar içinde kullanılır. Malzeme özelliklerinin belirlenmesi ise yapının her katında 2 tane kolon ve perdelerden karot alınır. Yapının betonarme projesi var ise kontrol edilmesi önemlidir. Çok fazla ayrıntı var ise en düşük seviyeye göre belirlenir. Her donatı çeliği için çekme deneyleri yapılır. Çekme deneyleri sonuçları fark çok ise en az 3 numune daha yapılır ve düşük değer dikkate alınır.

Performans Analizi Örnek Yapı