Betonarme Prefabrik Yapılar

Betonarme prefabrik yapılar, önceden üretilip montajla inşa edilen betonarme yapıları kapsar. Bu bölümde, bu tür yapıların avantajları, uygulama alanları ve maliyetleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.
PREFABRİK  

Betonarme Prefabrik yapılar yapılardan en tercih edilen prefabrik yapılardır. Betonarme olması sebebiyle çelik yapılara nazaran daha ekonomik olmakla beraber, yapımıda o denli kolay olmaktadır. Betonarme Prefabrik yapılar tasarımlar mühendislik firmalarınca yapılarak ekonomik boyutu öğrenilebilr. Metraj ve keşif sayesinde maliyetleri hesaplamak kolaydır. Metraj ve maliyet açısından diğer yapı elemanlara göre avantajlıdır. Çelik yapılar gibi yangına karşı dirençi yüksektir. Bu yönü ile avantajları arasına girmektedir. 

Betonarme Prefabrik yapılar yapımı kolaydır ve hemen yapılmakta olup diğer avantajlarından biride budur. Betonarme Prefabrikler büyük açıklıklarda hem ekonomik hemde uzun mesafeleri geçmekle bilinir. Uzun ömürlü olmasından dolayı ve sağlamlığı sayesinde tercih edilmektedir. 

Betonarme Prefabrik Fabrika

Betonarme Prefabrik Fabrika Yapılar mevsim koşullarında etkilenmemekte olup avantajları arasında sayılmaktadır. Betonarme Prefabrik Fabrika Üretim aşamasında kalıplar aynı kez kullanılmakla beraber seri üretime geçilmiş olur. Kalıpların tekrar kullanım sayesinde hem zamandan hemde işçilikten azaltılmış olmaktadır. Betonarme Prefabrik Fabrika Betonarme prefabrik yapılar beton kürlemesi en iyisi yapılarak daha sağlam betonsınıfı elde eilmiş olmaktadır. Betonarme Prefabrik Fabrika Devamlı aynı kalıbın yaapılması sayesinden men uzmanlaşmış olmakta ve işverenlerin işini kolaylaştırmaktadır. Betonarme Prefabrik Fabrika Diger yapı elemanlarına göre betonarme prefabrikler uzun ömürlü olmaktadır. Aynı kalıp ve işçiliğin diğer elemanlarada uygulanması sayesinde verimlilik düzeyi yüksektir. 

Betonarme Prefabrik yapılar genel olarak büyük açıklıkları geçmek için kullanılmakla beraber en yaygın olarak fabrika yapılarında kullanılmaktadır. 

Betonarme Prefabrik yapılar fabrika ortamlarında hazılanarak yapım aşamasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yapım aşamasında vinçler yardımı ile seri şekilde daha önce üretilmiş kolon ve krişlerin yerine yerleştirilmesiyle seri şekilde yapılması sağlanmaktadır. Betonarme Prefabrik yapılar tek katlı, ara katlı ve çok katlı şekilde de olabilmektedir. 
Prefabrik yapılar Çelik maliyetilerinin yükselmesi sebebi ile prefabrik fabrikalarda tercih edilmektedir. En az ömürleri 40-50 gittiği için firmaların tercih ettiği yapı türleridir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye deprem yönetmeliğindeki maddeler baz alınarak yapılmaktadır.

Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları

Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları yapılar ön germeli yapılar şeklindede yapılıp uygulana bilmektedir. Betonarme Prefabrik yapılar montajı kolay olamakla bilinmekte ve uygulanmaktadır. Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları Betonarme Prefabrik yapılar kolon, kiriş, aşık kriş, prefabrik kreyn, panel, prefabrik duvar, prebarik çatı, prefabrik oluk gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmakta ve üretilmektedir. Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları Betonlar normel beton değerinden yüksek dayanımlıdır ve kürlenmesi kolaydır. Uzun ömürlü olması sebebiylede tercih edilmektedir.

Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları Betonarme Prefabrik yapılar ses yalıtımı açısında avantajlı ve aksutik yönden üstün yanları bulunmaktadır. Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları Ruhsat aşamasında betonarme prefabrik yapıların işlemleri ise öncelikli olarak bina ruhsat işlmeleri için mimari projelrin üretilmesi gerekmektedir. Statik projelere bağlı kalarak mimari proje planları oluşturulur. Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları Etüt aşamasında yapılan bu işlemler etütün bitmesi ile mimari projelerin yapımı ve çalışmaları gerçekleştirilir. Daha sonrasında statik betonarme prefabrik binaların statikleri tamamlanarak mekanik ve elektrik proje ve hesaplamaları çıkartılır.

Prefabrik Betonarme Yapı Sistemleri

Prefabrik Betonarme Yapı Sistemleri Ruhsat aşamasında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının havuz sistemi ile birlikte yapı denetim ataması yapılır ve son aşama olarak yapı denetim ve belediyenin onaylarıyla birlikte ruhsat yazılmış olur. Prefabrik Betonarme Yapı Sistemleri Bu işlemlerden en önemli aşamalardan birtanesi ise müteahhit firmasının ve mal sahibinin yapması gerekir. Prefabrik Betonarme Yapı Sistemleri şantiye şefi iş sözleşmesi ile birlikte yapım işleme için gerekli olan yeterlilikler tamamlanarak inşaat yapım aşamasıına geçilmiş olmaktadır. 

Prefabrik Yapılar Nedir?

Prefabrik Betonarme Yapı Sistemleri Betonarme Prefabrik yapılar ekomomik olması ile ön plana çıkmaktadır. Bu sayede tercih edilmektedir. Prefabrik Betonarme Yapı Sistemleri Fabrikalarda hazır olarak üretilen prefabrik parçaları yerinde montajı ile kolaylık sağlamaktadır. 

Betonarmeli prefabrikler yapılar ön üretimli olarak yapılmaktadır. En çok fabrika yapılarında tercih edilmelerinin yanında köprülü kirişleri, beton traversler, yol bariyerlerinde, menfezlerde, çakma kazıklar gibi yapılarda da kullanılmanın yanı sıra beton parke taşı, bordür elemanları, bahçe duvarları istinatlarda ve çeşitli yapılarda da kullanılmaktadır.

Prefabrik Yapılar Nelerdir?

Betonarme Prefabrikler mimari etüt ve standartlara göre kolon şeması yapılır. Buradaki kriterlerin başında 30 m açıklık olmaması ve akslar arasında ise 12 metreyi geçmeyecek şekilde planlaması yapılır. Burada bu işlemleri yaparken mimarlar ve etüt hazırlayanlar bu kriterlerin statik acısından önemli olduğunu bilincinde olmaktadır. Proje hazırlanırken bölhesel kar yüklemelri eurocode standartlarında ve kar yükü ve rüzgar yükleri hesaplamalrı yapılır. Açıklıkların fazla olması durumunda maliyetlerin çok artmasından ve statik yüklere dayanamadığından göçme olmaması için bu kriterler önem arz etmektedir. 

Betonarme Prefabrik

Binaların tasarımları statik metrajıda etkilemekte buna göre tasarımların yapılması önemlidir. Mimar ve statiker mühendislerin iş birliği ve koordinasyonuda bu konuda önem taşımaktadır. 

Prefabrik yapılar yapım aşamasında kolay olması açısından avantajlari vardır. Prefabrik betonarme yapılar yapıların maliyet ve ekonomik açısından avantajlari da vardır. Bu açıdan prefabrik betonarme yapılar fabrika binalarında tercih edilmektedir. Prefabrik betonarme yapılar fabrika bina yanı sıra başka alanlarda da kullanılmış başka alanlarda da kullanılmış ve önem arz etmiştir. Prefabrik yapılar projelendirme aşamasında çeşitli süreçlerden geçmektedir. Bu süreçlerin başında mimari projelerin oluşturulması ve Rölevelerin hazırlanması şeklindedir. 
Önerme prefabrik yapılar ön gelmeli yapılar ve gelmeli yapılar olarak da projelendirilmesi yapılır. Mimari proje ve Projeleri ile birlikte statik proje planlama aşamasına geçilir ve bu aşamada kolon ve açıklıkların ölçülmesi ve hesaplanması önem arz etmektedir. Statik hesaplama yapılırken geçme mesafeleri ve kar yükü rüzgâr yükü ve buna benzer yüklemeler dikkate alınır.

Fabrika yapılar aşama aşama ve onay aşamaları ile tek tek yapılır. Prefabrik betonarme yapılar üniversite onayı ve inşaat mühendisleri odası onayı ile de yapılır. Birkaç kontrollerden sonra projelendirme ve hesaplamalar kısmının tamamlanması ve raporlanması ve özelliklerin alınması işlemine geçilir.

Prefabrik yapılar yapım aşamasında yapı yapılmadan önce Ruhsatlandırma işlemleri Ruhsatlandırma işlemi için statik işlemleri gerçekleştirilir. Betonarme prefabrik yapılar  hızlı olması için tercih edilen yöntemlerdendır. Prefabrik betonarme yapılar fabrika binalarında çok kez seçilen yöntemlerdendır seçilmesinin en büyük sebebi düşük olması sebebiyledir. 
Betonarme yapılar prefabrik olarak tercih edilmekte yapılmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden metrajları düşük olması sebebiyle diğer maliyetlerin düşürülmesi uygulama kolaylığı sayesinde çok tercih edilen yöntemlerden birdir. 
performans betonarme prefabrik yapılar performans analizi yapılarak mevcut statiklerin ölçülmesi sağlanabilir ve ömrünün ne kadar olmayacağı buradan anlaşılabilir. Prefabrik betonarme performans analizleri yapılması için bazı kriterler önem arz etmektedir. Betonarme prefabrik yapılar performans analizi yapılması için karar alınması ve sen yazma işlemini yapılması da önemlidir.