RAF STATİK RAPORU, RAF STATİK RAPORU, RAF UYGUNLUK RAPORU, RAF DİNAMİK HASAPLAMA, RAF STATİK ANALİZİ

RAF STATİK RAPORU, endüstriyel, ticari ve konut alanlarındaki raf sistemlerinin güvenliği, dayanıklılığı ve uygunluğunu değerlendirmek amacıyla kullanılan profesyonel hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında RAF UYGUNLUK RAPORU, RAF DİNAMİK HASAPLAMA ve RAF SATATİK ANALİZİ gibi önemli analizler ve raporlar hazırlanarak müşterilerin beklentilerini eksiksiz olarak karşılamaktayız.

RAF STATİK RAPORU, mühendislik uzmanlığına sahip deneyimli ekipler tarafından hazırlanan detaylı bir rapordur. Bu raporda, raf sistemlerinin malzeme özellikleri, dayanıklılık kapasiteleri ve yapısal bütünlükleri incelenerek her türlü olası riskin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda RAF STATİK ANALİZİ ile raf sisteminin belirli yük koşulları altında ne kadar sağlam ve güvenilir olduğu test edilmekte ve sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirme önerileri sunulmaktadır.

RAF DİNAMİK HESAPLAMA ise raf sistemlerinin çeşitli dinamik etkilere karşı direncini ölçmek için gerçekleştirilen bir analizdir. Bu analiz sayesinde, raf sisteminde meydana gelebilecek olası deformasyonlar ve hasarlar belirlenerek önlem alınması sağlanır. Böylece müşterilerimizin raf sistemlerinin uzun ömürlü, güvenilir ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına olanak tanınmaktadır.

RAF UYGUNLUK RAPORU ise, raf sistemlerinin ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanıp üretildiğini teyit etmek için sunulan bir rapordur. Bu rapor sayesinde, müşterilerin projelerine uygun raf sistemleri seçmesine yardımcı olunmakta ve söz konusu raf sistemlerinin güvenliği ile dayanıklılığı garanti altına alınmaktadır.

RAF STATİK RAPORU hizmetlerimizle, hem sektördeki en yeni teknolojiler ve yöntemlerle çalışarak hem de sürekli gelişen mühendislik bilgisi ile müşterilerimize değer katmayı amaçlamaktayız. Bu sayede, raf sistemlerinin performansını optimize ederek işletmelerin verimlilik ve karlılık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktayız.

Sonuç olarak; RAF STATİK RAPORU, RAF STATİK ANALİZİ ve RAF DİNAMİK HESAPLAMA gibi kapsamlı hizmetlerimizle siz değerli müşterilerimize güvenilir, profesyonel ve eksiksiz bir deneyim sunmaktayız. İşletmenizin raf sistemlerinin güvenliği ve uygunluğunu önemsiyorsanız, bizimle iletişime geçerek hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Raf Periyodik Kontrolleri

Raf periyodik kontrolleri ise, depolama sistemlerinde kullanılan rafların güvenliğini ve dayanıklılığını değerlendirmeye yöneliktir.


Raf Statik

Genellikle çelik yapıda olan raf sistemeleri sağlamlığını test etmek için ve ne kadarlık yük taşıyacağını tesbit etmek için statik analiz yapmaya ihtiyaç duyulur.  Raf Statik hesabı yapılarak yükleme durumlarına göre ne kadar yük taşıyabileceğiniz hesaplaması yapılır. Yük hesabı tse standartlarına göre hesaplanarak ilgili yönetmelikteki maddeler baz alınır. Üretici firmlar yüklemeleri yapmadan önce yük hesabını yapılarak tehlike durmunu asimile ederek risk ortadan kalkmış olur. Raflar metal olduğu gibi çelik, ahşap ve kompozitte olabilmektedir. Raflar depolama amaçı ile kullanılır. Raflar genellikle üst üste binmesi ile oluşur. Yer ve zamanlama açısından önem arz etmektedir.

Raf hesaplaması yapılmadan önce rafın kesiti, boyutları ve et kalınlıkları dikkkate alınarak rölövesi çıkartılır. Yeni yapılacak bir raf ise mevcut projesi ve hesaplamaları yapılarak en ekonomik kesitleri hesaplanarak statik projesi ve statik raporu oluşturulur. Raf statik analizi, raf sonlu elemanlar, yük taşıma kapasitesi, raf taşıması gibi hesaplamaların yapılarak standart analizleri yapılır. Yapılan bu analizler kitapcık haline getirilir ve bu işleme statik rapor hazırlanmış olur. 

Genellikle metallerden oluşturulan raflar endüstriyede  kullanılmaktadır. Endüstri dışında, okul, işyerleri, ticaret merkezleri gibi bir çok alanlarda kullanılmakta ve yük hsabı yapılmaktadır. Raf sistemleri üretim sırasında rafın statik hesaplamaları firmlar tarafından yapılarak piyasaya sunulmaktadır. Fason firmalar tarafındanda gerçekleştirlen raflarda vardır bunlar genellikle statik hesaplaması yapılmamış risk oluşturan yapılardır. Önlem alınmadığı takdirde kazalardan kaçamayız. Türkiye'deki verilere göre 4 saatte bir iş kazası gerçekleşmekte olup güvenlik önlemlerini bütün herkesin sorumluluğu alarak önlemesi gerekir. Güvenlik açısındanda öneli olan bu durum işverenler ve halkımız tarafından önemsiz olabilir ama verilere baktığımız zaman önemin çok olduğu anlaşılmaktadır. 

RAF STATİK ANALİZİ.

RAF STATİK ANALİZİ ve RAF DİNAMİK HES ve RAF DİNAMİK HESAPLAMA gibi anahtar kelimelerleAPLAMA gibi anahtar kelimelerle ön plana çıkan Çelik Pro ön plana çıkan Çelik Proje, mühendislik alanında uzje, mühendislik alanında uzmanlaşmış profesyonellerin titmanlaşmış profesyonellerin titiz çalışmaları sonucunda ortayaiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu sayede çıkmaktadır. Bu sayede müşterilerimize en yüksek kal müşterilerimize en yüksek kalite standartlarında hizmet sunarakite standartlarında hizmet sunarak, projelerinin başarıya ulaş, projelerinin başarıya ulaşmasına katkıda bulunuyormasına katkıda bulunuyoruz.

Statik raf analizi, yapılmadan önce hesaplama yöntemleri vardır. Bunlar iki tanedir. Bunlardan bir tanesi mukavemetinin hesaplama yöntemi olup direk malzemenin ağırlık hesaplamaları yapılır ve programlar aracılığı ile gerçek hesaplamaları yapılmış olur. Bu yöntem tamami ile yapılan raffın üstüne kn cinsinden ağırlık konularak yapılan program analizidir. 

İkinci yöntem olan yöntem ise numerik eleman yöntemidir.  Bu yöntem ise mekanik tasarımlar yapılarak programlar yardımı ile 3d haline getirilir. 3d boyutlu hale gelen statik raf similatör yardımı ile şekillenir. Burada m2 olarak yüklemeler yapıları ve analizler yapılarak sistemin dayanımının ölçülmesi gerçekleştirilmiş olur. Bu işlem statik raf analizi denir. Bu hesplamalrın tümünün toplanarak yapıldığı kitapcılara statik raporadını alır. Statik analizlerdeki boyutlar çizim programı yardımı ile dwg çizimleri yapılır. Çizmlerin dwg formatında 2d şeklinde yapılır ve bu işleme statik proje denir. Ozalit firmaları tarafından çıktısı alınarak imalatcı firmaya ve uygulamacı firmaya gönderilmiş olur. 

Statik raf analizi, alaiz yapılırken mesh analizi yapılıarak 3d renk kadegorisi hazırlanarak dayanımının hangi sınırlarda olduğunu anlayarak önlemleri almamıza yardıcı olur. Röntgen işlemine benzeyen bu durum güçlendirme projesgi ve analizi yapmamızada yarar. Mühendisler tarafından çok önemli olan bu işlem sayseinde güvenlik maksimum seviyeye ulaşmış olur.

Statik raf analizleri yapılmadan önce rölöve işlemlerinin yapılması ve doğru rölöve olması çok önemlidir. Yetkli lisanslı inşaat mühendisleri tarafından yapılan raf statikleri odalar tarafından yetkili kişiler tarafından yapılır.

Raf statiği nasıl yapılır? 

 

Raflar statik yapılmadan önce ilgili uzmanlık sahibine sahip statiker mühenidisin kontrolünde saha çalışması ve fizibilite çalışması yapılması gereklidir. Saha çalışması yapılacak yapının zemin değerleri ilgili zemin etütcünün yapacağı çalışmlara neticesinde zemin hesaplamaları yapılır. Bu işlemi jeoloji mühendisi ve geoteknik mühendisleri yardımı ile yapılarak zemin etüt raporu hazırlanır. 

Yönetmelikte yer alan değerler tek tek işeleme tabi olarak kontrolleri ilgili mühendislser tarafından yapılırak hazırlanan formlar her yıl periyodik kontroller şeklinde hazırlanır.

 

İşinde uzman statik mühendisler tarafından icraa edilmesi gerekmektedir. Her mühendisin yapamadığı isteme bilinçli insanlar tarafından yapılmadığı takdirde işlemin önemi olmayabilir. Ehli olmayan mühendislerin işinde uzman olup olmadığını Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı tescilli firmalar arasında statik lisansına sahip mühendisler tarafından yapılması işlemin selameti açısından önem arz etmektedir.

Çelik raf hesaplamaları yapılırken lisanslı paket firmalrından lisaslı statik hesap programı olması gerekir. Lisanslı paket programlar serbest insaat mühendisi lisanslı statikler mühendislerde bulunmakta olur programın olup olmadığı statik hesap yaptırmak isteyen firmanın bu bilgilerini inşaat mühendisi odasından sorgulaması gerekir. Her statik mühedndisinde olmayan paket programlar demo versiyonlarda yapılabilir ve demo versşyonlarda olan anliz kıstlamaları yüzünden tam olarak yapılmamış olabilr. Bunun için önemi çok büyük olmaktadır.

 

Raf Statik Raporu

Raf statik raporu hazırlanmadan önce rölöve alınması gerekir. Rölöve alınırken kesit deataylarınında alıması şarttır. Rölövesi alınan raf sisteminin ayrıntılı bir şekilde paket programlarada çizimi gerçekleştirilir. Çizim yapılan 3d şeklindeki raf sistemi data kontrolü yapılarak tse uygunluğu araştırılır. Tse uygunluk araştırmasından sonra raf statik analizi yapılarak detaylı hesap raporu çıkmış olur. 

Raf Statik Analizi

Raf statik raporu hazırlanmadan önce rölöve alınması gerekir. Rölöve alınırken kesit deataylarınında alıması şarttır. Rölövesi alınan raf sisteminin ayrıntılı bir şekilde paket programlarada çizimi gerçekleştirilir. Çizim yapılan 3d şeklindeki raf sistemi data kontrolü yapılarak tse uygunluğu araştırılır. Tse uygunluk araştırmasından sonra raf statik analizi yapılarak detaylı hesap raporu çıkmış olur. 

Raf statik hesaplama

Raf statik raporu hazırlanmadan önce rölöve alınması gerekir. Rölöve alınırken kesit deataylarınında alıması şarttır. Rölövesi alınan raf sisteminin ayrıntılı bir şekilde paket programlarada çizimi gerçekleştirilir. Çizim yapılan 3d şeklindeki raf sistemi data kontrolü yapılarak tse uygunluğu araştırılır. Tse uygunluk araştırmasından sonra raf statik hesaplaması yapılarak  analiz edilmiş olur ve detaylı hesap raporu çıkmış olur. 

Raf taşıma kapasitesi hesabı

Raf statik analiz yapılmış programda taşıyabileceği en yüksek değer hesaplanarak analiz edilmesidir.

raf statik hesabı nasıl yapılır?

Paket programlar yardımı ile yapılmakta ve analiz edilmektedir. Sistem hakkında deteylı bilgi vermek gerekirse bunlar şu şekilde olmalıdır: Sistem genel olark tanıtılmalı ve bilgiler verilmelidir. Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınmalıdır. aksi takdirde işlemlerin yanlış yapılması durumunda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. 

Yüklemeler ve yüklemelerin bize getirdiği sonuçlar neticesinde kombinasyonlar elde edilier. Bölgenin kar yükü, rüzgar yükü, deprem yükü gibi. oluşumlar kombinasyonları yapılır.

Yapının hataları minimuma indirmek için bir güvenlik katsayısı ile çarpılır. Hangi yönteme göre hesaplama yapılacak ise  o yöntemin standartlarının maddeleri göz önünde bulundurulur.

Çizimde elde edilen 3d boyutundaki rafların her çubuk hakkında detaylı bilgiler verilmeli analiz yapılmadan önce ve sonrasında 

Temelle ilgili bilgiler verilmeli burdan gelecek titreşimler ve sarsıntılar yapıyı etkilediği için buda çok önem arz etmektedir. Çubukların düğüm noktası bilgileride gereklidir. Yüklemelerden sonra yapılan analizlerden en çok zorlanan alanların tesbiti için önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki kesitler statik olarak kurtarsa bilene düğüm noktaları yeterzi olması durmunda göçme meydana gelebilir. Bu yüzden bunuda önemi büyüktür.

Çubukların tek tek analizlerden sonra satatik sonuçları incelemelidir. İnceleme sonuncunda yetersiz ve gereksiz çubukların kesit arttırmına gidilebilr.

Statik raf analileri dinamik olarak yapılır ve raporlanır. 

Türkiy Deprem Yönetmeliği 2018 genel bilgiler verilmelidir.

Analizlerde kesitler kurtarsa bilene burkulma modlarıda hesaplanmalıdır. uygun olmayan burkulma hesaplarının işlemleri bir üst seğmente aktarılmalıdır.

S harfi kolon ve dikey taşıyıcı hesaplaması olarak geçer.  

K harfi ise kiriş ve yatay taşıyıcı hesapları olarak geçer.

Kesit hesaplamalrı yapılırken TSEN119-1-1 hesaplamaları kurtarması gerekmektedir.

Buckling resistance yani eksenel burkulma hesapları yapılmalırdır.

Aynı şekilde Yanal burkulma hesaplarıda yapılmalıdır. Burulmalı kesme kuvveti narin kolonlarda deprem etkisinde ani kırılmayı önlemek için hesaplama önemli olmaktadır. Bu işlemde raporlarda hesapları yapılarak gösterilmesi gerekmektedir.

Programlar yardımı ile Eğilme kesme kuvveti elastiklik tahkikleride önemlidir. Esenek malzemerlinde risk oluşturduğu karbon derğelerinin ne kesme kuvvetin fazla olması nede esnek olması istenmektedir. Böyle durumlardan kaçınmak gerekir. 

Her bir eleman için eğilme momentleri sistemin bir bütün çözülmesinden sonra gösterilmesi gerekmektedir. 

Ana kiriş ve Ana kolonların sadece statik olarak hesaplamaların kurtarması sistemin sağlığı açısından önemli olsada döşeme hesaplarının sisteme etkiside önemlidir. Bu işeminde döşemelr için yapılmasıda gerelkidir. Sisteme dahil edilmesi gerekir. Bir çok programda sehim hesabı yapılmamaktadır. Sehim hesabının statik mühendislerininde formüllerle kağıt üzeinde hesaplaması yapılmalı kurtarmayan yani göz ardı edilmeyen sehimler çözümüde yapılması gerekmektedir.

Devrilme tahkikide aynı sehim hesabı gibi yapılmalı narin olan yapıların devrilmesini engellemek için bu işleminde yapılması gerekir.

TS EN 15635 

Yönetmelik ve standartlarda gerekli olan adımların tek tek kontrolleri yapılır ve raporlanarak imza altına alınır. Yapılan işlemlerin doğruluğunu ise yapı denetim ve ilgili belediyeler konrolünde imza altındada alınabilir. Daha detaylı bir rapor hazırlanamsı ve teknik detayların çokluğu nedeniyle teknik üniversitelerden ilgili birimler vasıtasıyla rapor daha detaylı hazırlanarak ilgili üniversitenin yapacağı incelemeler sonuncunda yapılan işlemlerin doğruluğu teyit edilir ve imza altına alınır.

Raf ağırlık hesaplama

Rafın öz ağırlığı paket programlar yardımı ile hesaplanmasına denilmektedir.

Rafın kendi ağırlığı olan kesitlerden hesaplandığı ağırlığı ölü ağırlığı olarak sisteme yüklenir ve bu ağırlığa p harfi ile isimlendirilir.  Taşınacağı yüklemeler ise q harfi ile isimlendirilerek taşınması istenen yükleme kn cinsinden sisteme dahil edilerek yüklemeler yapılır.

Raf Statik Teknik Rapor

 

Türkiye Deprem Yönetmeliğine göre ve Tasarım Kriterlerine göre raf statik analizleri ve projeleri hazırlanır. Raf Statik Projesi analiz sonuçlarına göre uygun kesitlerin projelendirmesi ve ruhsatlanırılması gerekir. Raf Statik Teknik Rapor ise mevcut olan raf statik raporların veya rölövesi alınarak yapılan analizlerin hesaplamalarından oluşur. Mevcut yapıdaki raf statiklerin raf analizleride yeni yapıdan farklı olmakta ve bu yönetmelikte performans analizi şeklinde yer almaktadır.

Raf yönetmeliği

TSE standartlarına göre rafların yük hesaplamaları yapılmakta ve projelendirilmektedir.

raf statik hesaplama

TSE standartlarına göre rafların raf hesaplamaları yapılmakta ve projelendirilmektedir.

Raf Statik hesaplama yapılırken yetkili lisanslı firma olması öenmlidir. Yetkili Statik Proje ofisleri tarafından hazırlanır. Raporlama ekinde yetkiler eklenip tescilli firmalar tarafından imo sayfasından sorgulama yapılabilir. Yetki Tmmob birliğine bağlı İmo tarafından yetkili mühendislere verilmektedir.

 

Raf Statik ve Dinamik Hesapları 

İşletmelerde zorunlu olarak yapılmakta olan raflarımızın yasal olarak malzemenin türüne göre ne kadar yük taşıyacağını tesbit edilerek işletmemizin daha güvenli hale ve emniyetli duruma getirmemizi sağlar. Raf statik ve dinamik hesaplamaları yapılırken öncelikle rölöve projesi çıkartılır. Malzeme türleri yerinden tesbit edilerek 3 boyutlu analizleme yöntemine gecilerek dinamik yükler altındaki davranış durumları incelenerek raporlama yapılır. Lisanslı yetkili kuruluş olarak kurumlar tarafından istenen statik ve dinamik hesaplama ve raporlama yapılarak hizmet sunmaktayız.

Raf Statik Hesapları ve Raporu

Türk Standarları ve Yönetmelikleri şartlarına uygun olarak Raf Statik Hesapları ve Raporu hazırlamaktayız. Tmmob tarafından yetkilendirilen kuruluşumuz rölöve çalışması ve keşif yapılarak en uygun projelendirme ve raporlama yapmaktayız. Yerinde malzeme sınıflanırması yapılarak 3 boyut şeklinde hazırlanan raflar dinamik kuvvetler altında hesaplama ve analizleme yapılarak projelendirilir ve raporlama yapılır.

Raf statik rapor örneği

 

 

Raf Kontrol Formu

Yönetmelikte yer alan değerler tek tek işeleme tabi olarak kontrolleri ilgili mühendislser tarafından yapılırak hazırlanan formlar her yıl periyodik kontroller şeklinde hazırlanır.