Statik Rapor nedir?

Yeni yapı ve Mevcut yapıların betonarme ve çelik projelerinin hesaplarını gösteren kitapcık şeklindeki rapora statik rapor denir.

Statik Rapor 

Statik Rapor, kolon, kiriş, temel, döşeme ve çatı hesaplarından oluşur. Bu hesaplar malzemenin durumuna göre değişmektedir. Mevcut yapının sağlamlığını ve dayanıklılığını tesbiti için kurmlar tarfından istenir.

Statik Rapor nasıl alınır?

Statik rapor hazırlanırken mimari projenin veya mimari rölöve projesinin olması gerekmektedir. Mevcut yapının belediye tarafından ruhsat aşamasında istenen üç takım mimari proje, statik proje, statik rapor, elektik proje, mekanik proje ve rapoları istenmektedir.

Statik raporda dikkat edilmesi gerekenler

Belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından istenen proje ve raporlar iskan alınmasondan sonra ilgili belediyenin imar arşivinde yedeklenmektedir. Bizde resmi olarak yedeklemesi yapılmış mimari proje, statik proje, statik rapor, elektik proje, mekanik proje ve raporları statik rapor hazırlamak içinde gereklidir.

Statik Hesap Raporu

Belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüğünden alınan statik proje ve raporlar lisanslı programlar yardımı ile statiği oluşturulur. Oluşturulan statik similasyon yardımı ile tbdy2018 göre analiz edilir. Analiz sonuncunda statik hesapları elde edilir. Statik hesaplar sonuncunda mevcut binanın hangi aşamada olduğu tesbit edilmiş olur. 

Statik Rapor ücreti

Yapı metrekaresine göre değişmektedir. Teklif için iletişim numarlarından bize ulaşabilirsiniz

Statik rapor nereden alınır?

Statik rapor lisansa itb, sim yetki belgeli özel statik proje ofsilerinden veya üniversitelerden temin edilmektedir.

Statik rapor örneği