Statik Rapor nedir?

Yeni yapı ve Mevcut yapıların betonarme ve çelik projelerinin hesaplarını gösteren kitapcık şeklindeki rapora statik rapor denir.

Statik Rapor 

Statik Rapor, kolon, kiriş, temel, döşeme ve çatı hesaplarından oluşur. Bu hesaplar malzemenin durumuna göre değişmektedir. Mevcut yapının sağlamlığını ve dayanıklılığını tesbiti için kurmlar tarfından istenir.

Statik Rapor nasıl alınır?

Statik rapor hazırlanırken mimari projenin veya mimari rölöve projesinin olması gerekmektedir. Mevcut yapının belediye tarafından ruhsat aşamasında istenen üç takım mimari proje, statik proje, statik rapor, elektik proje, mekanik proje ve rapoları istenmektedir.

Statik raporda dikkat edilmesi gerekenler

Belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından istenen proje ve raporlar iskan alınmasondan sonra ilgili belediyenin imar arşivinde yedeklenmektedir. Bizde resmi olarak yedeklemesi yapılmış mimari proje, statik proje, statik rapor, elektik proje, mekanik proje ve raporları statik rapor hazırlamak içinde gereklidir.

Statik Hesap Raporu

Belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüğünden alınan statik proje ve raporlar lisanslı programlar yardımı ile statiği oluşturulur. Oluşturulan statik similasyon yardımı ile tbdy2018 göre analiz edilir. Analiz sonuncunda statik hesapları elde edilir. Statik hesaplar sonuncunda mevcut binanın hangi aşamada olduğu tesbit edilmiş olur. 

Statik Rapor ücreti

Yapı metrekaresine göre değişmektedir. Teklif için iletişim numarlarından bize ulaşabilirsiniz

Statik rapor nereden alınır?

Statik rapor lisansa itb, sim yetki belgeli özel statik proje ofsilerinden veya üniversitelerden temin edilmektedir.

 

İGDAŞ STATİK RAPORU

İGDAŞ STATİK RAPORU, Mevcut yapının makinanın performansına göre kullanımının uygun olabilmesi için İGDAŞ tarafından istenen statik uygunluk raporu istenmektedir. Mevcut yapıya etkisine göre İGDAŞ STATİK RAPORU hazırlanır. Bunun için mevcut yapının projeleri gereklidir. Projesi olmayan yapılar için ise rölövelerin alınması gereklidir. Bu yetkiye sahip Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliğine bağlı İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı ve lisanslı olması gerekir. Bu lisnas Oda tarafından verilir. Bu yetki belgeleri İşyeri Tsecil Belgesi (İTB) ve Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgelerine haiz inşaat mühendisleri tarafından yapılır. İGDAŞ bu belgeleri ve yetkilere sahip mühendislerin hazırlamasını istemektedir. 

Statik teknik rapor kurum tarafından istenilen belgeler arasında yeralır. İGDAŞ istenen kurumlar arasında yer alır. Önemli kriter Türkiye bina deprem yönetmeliği şartlarını taşıması gerekir. Çünkü bina deprem yönetmeliği performans analizi kriterleri baz alınır. 

Statik rapor örneği