Statik Rapor, Teknik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu, Binanın Depreme Dayanıklılık Testi, Deprem Rsk Raporu, Bina Dayanıklılık Testi, Bina Risk Analizi, Riskli Yapı Tespit Raporu ve Değerlendirme Raporu

Güncel kanunlar ve yönetmelikler ışığında bazı bakanlıklar ve belediyeler İşyeri Ruhsatı alabilmek için Teknik Rapor veya Statik Rapor (Teknik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) istemektedirler. Statik Proje Mühendislerinin bakanlığın isteklerine uygun olarak Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu)hazırlamaktadır. İnşaat Mühendislik Firması olarak yasalar ve kanunlar çerçevesinde İşyeri Tescil Belgesi (İTB) ve Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesi ile yetkilendirilmiş olup Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) ve İskan Alımında yetkilendirilmiş komanditer şeklinde çalışan işletmeyiz.

Fenni Rapor ve Teknik Rapor Nedir?

Fenni Rapor ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) ilgili mevcut yapının kullanım durumunu dikkate alınarak yapının faaliyet alanına uygun olup olmadığı yapının bakanlıkların veya belediyenin yönetmelik ve şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol ederek inşaat mühedisi tarafından hazırlanan belgeler ve raporlardır.

Fenni Rapor ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) hazırlanırken mimari, statik, mekanik, çevre etkileşim bakımından Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) hazırlanır.

Teknik Rapor (Statik Rapor) Nasıl Alınır?

Teknik Statik Raporlar yapının durumunu analiz etmesi ve 2007 deprem yönetmeliği şartlarına uygun olarak hazırlanması gereklidir. Yönetmeliğe göre deprem testi şeklinde yapılmalıdır. Teknik Rapor (Statik Rapor) hazırlanırken raporda olması gereken mevcut yapının durumu, ilerki durumu ve değişiklikler incelenerek dikkate alınmalıdır. 

Bina Teknik Raporu Nasıl Alınır?

Türkiye'de Fenni Rapor ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) hazırlama yetkisi İnşaat Mühendisleri Odasına Kaytlı İnşaat Mühendislerinden Statik Proje Mühendisi Faaliyetinde bulunana Mühendisler tarafından yetkilendirilmiştir. Yapı Denetim Kuruluşları Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) ve İşyeri Ruhsatı vermekle yetkili değildir.

Teknik Rapor İnceleme

Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) ve İşyeri Ruhsatı belirlenmeden önce yapının tadilat durumu ve mevcut durumları göz önünde bulundurulur. Olumsuz durumlar var etkisini dikkate alınmalıdır. Yapının Depreme gösterdiği performansa bağlı olarak incelenmesi ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu, Değerlendirme Raporu ve Fenni Rapor) hazırlanması gerekir. Yetkili firmanın faaliyette olduğunu gösteren İşyeri Tescil Belgesi yani (İTB) olması, Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesi olması gereklidir. Bunun yanında Taahhüt belgesi ve İmza Beyanıda gereklidir.  

Teknik Rapor nedir?


İşyeri açmak, çalıştırmak ve yapının dayanlıklı olup olmadığını öğrenmek için belediyelerin, bakanlıkların ve şahısların istemiş oldukları ve yönetmelikte geçen kriterler göre hazırlanmış bina teknik raporudur.


Teknik Rapor nasıl hazırlanır?


Teknik heyet tarafından ve ilgili birim tarafından teşhisler konularak ve doneler toplanarak 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerine göre raporlar oluşturulmaktadır. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerinde teknik rapor için gerekli olan karot alınması, sıyırma yapılması, röntgen çekilmesi, statik projeye göre rölöve oluşturulması maddeleri tek tek işlenmiş ve bizim teknik raporda bulması gereken maddeler sıralanmıştır. Bizde bu bilgiler ışıında teknik raporlar asgari düzeyli ve kapsamlı olmak üzere iki çeşit teknik rapor düzenlemekteyiz. Kurumların isteklerine göre teknik raporlar da düzenleme yapılmaktayız. Teknik raporlara kurumların istemiş olduğu yetki belgesi ve lisans belgeleride eklenmektedir.

     Tmmob İnşaat Mühendisleri tarafından teknik rapor hazırlamaya yetkili kuruluştur.

 

Teknik Rapor Formatı 

Teknik Rapor Örneği

Mühendislik Teknik Rapor Örneği

İnşaat Mühendisliği Teknik Rapor Örneği

İskan İçin Teknik Rapor Örneği