Deprem testi, yapıların ve inşaat projelerinin deprem etkilerine karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Deprem testleri sayesinde yapıların güvenliği, dayanıklılığı ve performansı belirlenir.

Deprem testlerinde genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Yapının analizi: Yapının malzeme özellikleri, geometrisi ve tasarım detayları incelenir.
  2. Deprem bölgelerinin belirlenmesi: Yapının bulunduğu bölgedeki deprem geçmişi göz önünde bulundurularak potansiyel riskler belirlenir.
  3. Hesaplamalar: Yapının deprem yüküne karşı dayanıklılığı hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında yapı elemanlarının taşıma kapasiteleri, yerel zemin koşulları ve yapı sistemleri dikkate alınır.
  4. Laboratuvar testleri (gerektiğinde): Yapı elemanlarının deprem etkilerine karşı dayanıklılığı laboratuvar ortamında simülasyonlar ve fiziksel deneyler ile test edilebilir.
  5. Raporlama ve değerlendirme: Test sonuçları raporlanarak yapının deprem riski değerlendirilir. Eğer yapının deprem performansı yetersiz bulunursa, gerekli güçlendirmeler veya iyileştirmeler önerilir.

Deprem testleri, yapıların ve insan hayatının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılar için deprem testleri zorunlu hale getirilmiştir.


Teknik Rapor nedir?


İşyeri açmak, çalıştırmak ve yapının dayanlıklı olup olmadığını öğrenmek için belediyelerin, bakanlıkların ve şahısların istemiş oldukları ve yönetmelikte geçen kriterler göre hazırlanmış bina teknik raporudur.

TEKNİK RAPOR, işyeri ruhsatı için olmazsa olmaz bir hizmettir. İster Millî Eğitim okul ruhsatı, ister sağlık kuruluşu hastane, diş kliniği, eczane gibi alanlarda olsun; TEKNİK RAPOR, profesyonel ve deneyimli ekibiyle tüm kurumlar için teknik rapor ve fennî rapor hizmetleri sunar.

Üst düzey kalite anlayışıyla çalışan firmamız, işyeri açmak ve faaliyete başlamak isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu teknik raporları titizlikle hazırlar. Uzman kadromuz ve yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimize güvenilir bir şekilde hizmet verebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

TEKNİK RAPOR olarak önceliğimiz; müşterilerimize en uygun çözümleri sunarak, projelerinin hayata geçmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda karotsuz teknik rapor ve fennî rapor hizmetlerimizi de siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Karotsuz teknik rapor ile daha az maliyetle ve daha hızlı süreçlerde sonuca ulaşmanızı garanti ediyoruz.

İşletmenizin başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan işyeri ruhsatı için teknik rapor, titizlikle hazırlanmış ve eksiksiz dökümantasyonlarla sunulur. Bu sayede işyerinizin faaliyetlerini yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürebilmeniz sağlanır. Ayrıca Millî Eğitim okul ruhsatı için de aynı özenle çalışarak, eğitim kurumlarının tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz.

Sağlık kuruluşlarından hastane, diş kliniği ve eczane gibi değerli kurumlar için de teknik rapor hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda hem işletmelerinize uygun çözümleri üretiyor, hem de sektörünüzdeki yeniliklere adapte olabilmenizi sağlıyoruz.

Firmamız tarafından sunulan TEKNİK RAPOR hizmetlerinde güncel mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun hareket edilmektedir. İşyeri ruhsatı için teknik rapor başta olmak üzere, tüm alanlarda sunduğumuz hizmetler ile siz değerli müşterilerimize zaman ve maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlamaktayız.

Sonuç olarak; TEKNİK RAPOR, işyeri ruhsatı için teknik rapor ve fennî rapor alanında Türkiye'nin lider firmalarından biridir. Uzman ekibimiz ve yüksek kalite anlayışımızla, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Başarılı projeleriniz için doğru adrestesiniz, bize güvenin ve işletmenizin geleceğini garantiye alın.


Teknik Rapor nasıl hazırlanır?


Teknik heyet tarafından ve ilgili birim tarafından teşhisler konularak ve doneler toplanarak 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerine göre raporlar oluşturulmaktadır. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerinde teknik rapor için gerekli olan karot alınması, sıyırma yapılması, röntgen çekilmesi, statik projeye göre rölöve oluşturulması maddeleri tek tek işlenmiş ve bizim teknik raporda bulması gereken maddeler sıralanmıştır. Bizde bu bilgiler ışıında teknik raporlar asgari düzeyli ve kapsamlı olmak üzere iki çeşit teknik rapor düzenlemekteyiz. Kurumların isteklerine göre teknik raporlar da düzenleme yapılmaktayız. Teknik raporlara kurumların istemiş olduğu yetki belgesi ve lisans belgeleride eklenmektedir.

     Tmmob İnşaat Mühendisleri tarafından teknik rapor hazırlamaya yetkili kuruluştur.

Yığma yapı performans analizi Ve projelendirmeleri için kullanılan paket programlarda analizler yapılmadan önce ve performans analizleri hazırlanmadan önce Röleve işlemlerinin yapılması ve Röleveden alınan değerler 3D paket programlar yardımı ile ilavesi 3D çevrilir. Paket programlar yardımı ile paket programların içerikleri ve dataları Arz etmektedir. Yığma yapı performans analizlerinde önemli olan kriterlerden bir tanesi de hatılların oluşturulması ve tuğla cinsini önem arz etmesidir. Yığma performans analizi Tüm aşamalarında en önemli terlerdan bir tanesi de malzemenin dayanımı ve hatırların oluşturulmasıdır.

Teknik rapor içeriğinde ne olmalıdır?

Teknik rapor içeriğinde olması gerekenleri kısaca anlatmak istiyoruz. Teknik rapor deyince ilk aklımıza gelen teknik kısamlar aklımıza gelmektedir. Teknik rapor halk dilinde olan adıdır. Asıl kastedilmek istenen ismi yönetmelikte geçen performans analizidir. Performan analizi sonuncunda bina ile ilgili bilgiler oluşur. Binanın sınırlı ve kapsamlı şekilde hazırlanması sonuncunda binanın sağlamlığı ve dayanımı hakkında bilgiler oluşmuş olur ve bu bilgiler ışığında yapı hakkında önlem alıp daha güvenli yapıda oturmaktır. 

Herkes için önemli olan deprem gerçeği vardır ve bu gerçekten kendimizi ve yakınlarımızı korumamız için yaşadığımız yapı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Bu bilgilerin toplanıp ve hesaplamalarla uluslar arası geçerliliği olan standartlar ile teknik testlerin doğruluğu aşartırılmış ve bu araştırmalar sonuncunda uluslar arası geçerliliği olan bir bilgi elde edilmiş olmaktayız.

Teknik rapor hazırlanam kriteri proje detayları üzerinden yönetmelikte istenen maddeler baz alınarak yapılmaktadır. Teknik raporlar işyeri açılışları, okul açılışları, kurs açılışları, özel kurs açışları, kuaför, aile danışmanlığı gibi yapılarda kullanlımakla birlikte özel durumunu öğrenmek amacı ilede yapılmaktadır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre hazırlnamakta bunun dışında yurtdışı yönetmeliklerine görede hazırlanmaktadır.

Teknik raporlar bilgi amacı ilede kapsamlı ve sınırlı olmak üzerede hazırlanmaktadır. Kapsam seviyesi içeriğinde en önemli faktör projenin olması ve proje üzerinden tahkiklerin yapılmasıdır. Sınırlı seviyede kontrolde ise proje yerine rölöve üzerinden işlemlerin yapılması anlamına gelmektedir. Projeye uygunluk şeklinde olması durumunda da statik uygunluk raporu hazırlanmaktadır.