Deprem Dayanıklılık Testi

Bina Deprem Dayanıklılık Testi, Bina sağlamlık testi ve raporu ile hazırlanan rapor ile aynı kriterlere sahip olması gerekir. Deprem Dayanıklılık Testi binada hasarların oluşmaması için gerekli önlemlerin alaınması için gerekli bilgileri de içerir. Binanın kullanım şekline göre hesaplamalar yapılarak her binanın işlemeleri kriterlere göre değişiklik göstermektedir.

Deprem Dayanıklılık  Testi hazırlanması için ilgili belediyeden alınan ruhsat aşamasında hazırlanan mimari projesi, statik projesi, elektrik projesi, mekanik projeleri ve zemin etüt raporları istenmektedir. Ruhsat işin burnları olması şartı yönetmelikte belirtilmiş ve ekleri ilgili belediyeler tarafından istenerek ruhsat hazırlanmakatdır. 

Ruhsatsız yapılarda Deprem Dayanıklılık Testi hazırlanırken ise yapının mimari rölöve işlemi mimar tarafından yapılarak mimari rölöve işlemi yapılır, Mimar rölöve işlemi bitikten sonra kaşe imzasıyla rölöveyi onaylar. Mimar lisanlı olması gerekir, lisansı olmayan mimarların imza yetkileri olmamakta ve rölöve hazırlama yetkisi yoktur. Mimarlar lisanslarını Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliğine bağlı Mimarlar Odasına kayıtlı proje yapma lisansına sahip mimarların imza yetkisi vardır.  

Bina Deprem Testi

Mimari Rölöve işleminden sonra statiker mühendis tarafından hazırlanan rölövenin kontrolü yapılır ve rölöve üzerine taşıyıcı elemanların rölöve projesinde yerleri gösterilir ve statik rölöve çıkarılır. Bu işlemi statiker mühendis tarafından hazırlanmaktadır. 

Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi, deprem etkisindeki yapıların depremde etkisinin araştırılması sonuncunda yönetmelik doğrultusunda ve inşaat mühdislerinin kapsamında rapor kapsamı genişletilir. Bu yüzden raporların kapsamı düzeylerine göre raporlar hazırlanır. Yönetmelikte de bu durumdan bahsedilmektedir. Kapsamlı ve Asgari düzeyli olarak yapılmaktadır.

Verdiğimiz hizmetlerde her zaman en iyisi olmayı amaçladığımızdan dolayı kalıcı bir işlem arayan müşterilerimizin doğru adreste olduğunu unutmayınız. Gelin sizler de bu konu hakkında en iyi şekilde size sunum yapalım.

Dayanıklılık testleri işyeri ruhsatı için ve binanın mevcut durumunu ölçmek için gereklidir. Binanın sağlam ve dayanıklı olup olmadığını ölçmek için bazı kriterlere göre inşaat mühendisleri tarafından yetkili lisanslı firmalar tarafından yapılır. Yönetmelikte geçen kriterlere göre performans analizi yapılara hazırlanır. yönetmelikte geçen performans analizi adımları açıklanmış ve kapsam düzeylerine göre dayanıklılık testleri hazırlanır. Depreme dayanıklılık testi mevcut binanın depremde sergilediği durumu ölçmek smacı işe yapılır. Can güvenliği ve mal güvenliği açısından hayati önemde olan testin yapılması ve binanın ömrünün ne kadar olduğunu anlamamız için önemlidir. Deprem olmadan önce önlemlerin alınmadı herkes için önemli olmakta ve bu bilinçle doğru testler sonuncunda küçük riskleri bilene bertaraf edilebilir. 

Depreme dayanıklılık testi ve raporu için de yine aynı anlamda işlem yapan firmamızın bu ilgili sayfasına bakmak için tıklayabilirsiniz.

Deprem dayanıklılık testi ve raporu, depremde istenilen performans durmuna göre binada deprem testlerinin yapılması gerekir. Deprem testleri çeşitli cihaz ve tesbitlerle bina hakkında kapsamlı şekilde bilgilerin toplanması işlemidir. Buradaki asıl amaç kapsamlı seviyede bilgilerin toplanmasıdır. Bilgi düzeyi kapsamlı şekilde hesap yapılması gerekir. Doğru sonuç elde edebilmemiz için bu gereklidir.

Depreme dayanıklılık testi için iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz.